พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3” | บทตัดตอน 122

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งหกในชีวิตมนุษย์ ในครรลองชีวิตของคนเรา บุคคลทุกคนย่อมมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่วิกฤติเป็นระยะๆ เหล่านี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่สุ…

ดูเพิ่ม

คำพยานของประสบการณ์ชีวิต

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม