พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น | บทตัดตอน 232

เราชอบธรรม เราไว้วางใจได้ และเราคือพระเจ้าผู้ตรวจดูหัวใจส่วนลึกสุดของมนุษย์! เราจะเผยให้เห็นทันทีว่าผู้ใดเที่ยงแท้และผู้ใดเทียมเท็จ จงอย่าตระหนก ทุก…

ดูเพิ่ม

ซีรีย์วิดีโอการขับร้องเพลงประสานเสียง

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

คำพยานของประสบการณ์ชีวิต

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

ติดต่อเราผ่าน Messenger