การอ่านพระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: พระราชกิจสามช่วงระยะ | บทตัดตอน 1

แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ (ซึ่งเป็นยุคแห่ง…

ดูเพิ่ม

ซีรีย์วิดีโอการขับร้องเพลงประสานเสียง

เพิ่มเติม

คณะร้องประสานเสียงคริสตจักร "เพลงเฉลิมราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ" เพลงคริสเตียน

เพลงสดุดีแห่งอาณาจักรอันปลุกเร้าได้ดังขึ้น และประกาศการเสด็จมาถึงของพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์ต่อทั้งจักรวาล! อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว! ผู้คนทั้งม…

ดูเพิ่ม

คำพยานจากประสบการณ์

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

ติดต่อเราผ่าน Messenger