การอ่านพระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น | บทตัดตอน 241

บนแผ่นดินโลก เราคือพระเจ้าพระองค์เองผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง ผู้สถิตในหัวใจของมนุษย์ บนสวรรค์ เราคือองค์เจ้านายแห่งสิ่งสร้างทั้งปวง เราเดินไต่ภูเข…

ดูเพิ่ม

ซีรีย์วิดีโอการขับร้องเพลงประสานเสียง

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

คำพยานจากประสบการณ์

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

ติดต่อเราผ่าน Messenger