พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การรู้จักพระเจ้า | บทตัดตอน 97

สิทธิอำนาจของพระผู้สร้างนั้นมิอาจเปลี่ยนแปลงได้และมิอาจล่วงเกินได้ 1. พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่ง ปฐมกาล 1:3-5 พระเจ้าตรัสว่า "จงเกิดคว…

ดูเพิ่ม

ซีรีย์วิดีโอการขับร้องเพลงประสานเสียง

เพิ่มเติม

คณะร้องประสานเสียงคริสตจักร "เพลงเฉลิมราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ" เพลงคริสเตียน

เพลงสดุดีแห่งอาณาจักรอันปลุกเร้าได้ดังขึ้น และประกาศการเสด็จมาถึงของพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์ต่อทั้งจักรวาล ! อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว ! ผู้คนทั้…

ดูเพิ่ม

คำพยานของประสบการณ์ชีวิต

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

ติดต่อเราผ่าน Messenger