พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล: บทที่ 21” | บทตัดตอน 369

ผู้คนมากมายปรารถนาที่จะรักเราอย่างแท้จริง แต่เพราะหัวใจของพวกเขาไม่ใช่ของพวกเขาเอง พวกเขาจึงไม่มีการควบคุมเหนือตัวพวกเขาเอง ผู้คนมากมายรักเราอย่างแท้จ…

ดูเพิ่ม

คำพยานของประสบการณ์ชีวิต

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

ติดต่อเราผ่าน Messenger