โปรแกรมการใช้งานสำหรับคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงสรรเสริญใหม่ล่าสุด

00:00
00:00
เพลงสรรเสริญคริสตจักร
God's Words Create Miracles เพลงสรรเสริญคริสตจักร
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
How to Establish a Normal Relationship With God เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
How God Rules Over All Things เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
Break Through Notions of Nationality and Ethnicity to Seek God's Appearance เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
Do You Have a Normal Relationship With God? เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
God Hopes for Man to Truly Repent เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
God Is Seeking Your Heart and Your Spirit (Version 2) เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
God Is the Beginning and the End เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
God's Disposition Is Lofty and Grand (Version 2) เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
God's Wondrous Deeds in Managing All Things เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
Life in the Kingdom Is More Beautiful เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
No Man Can Do God's Work in His Stead เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

อัลบั้มเพลงสรรเสริญ

เพลงใหม่ของอาณาจักร

แทร็กเพลงสรรเสริญ