คำพยานของประสบการณ์ชีวิต

8 บทความ 6 วิดีโอ

การรู้จักสิทธิอำนาจและอธิปไตยของพระเจ้าในชีวิต

โดย Xinxin, สหรัฐอเมริกา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ความรู้ในเรื่องสิทธิอำนาจของพระเจ้า ฤทธานุภาพของพระเจ้า พระอัตลักษณ์ของพระเจ้าเอง และ…

ฉันเรียนรู้แล้วว่าจะปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไรให้เหมาะสม

โดย Siyuan, ฝรั่งเศส เมื่อสองปีก่อน ฉันกำลังทำหน้าที่ผู้นำคริสตจักร ในคริสตจักรมีพี่ชายนามสกุลเฉินคนหนึ่งมีความสามารถมาก แต่เขามีอุปนิสัยหยิ่งยโสมาก …

ในที่สุดฉันก็เห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเอง

โดย Shen Xinwei, อิตาลี พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “การทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมของพระเจ้าถูกทำให้สำเร็จลุล่วงได้โดยวิถีทางใด? มันสำเร็จลุล่ว…

หลังการโกหก

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “พวกเจ้าควรรู้ว่าพระเจ้าชอบคนจำพวกที่มีความซื่อสัตย์ โดยเนื้อแท้แล้ว พระเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยความสัตย์ซื่อ และดังนั้น พร…

ใครบอกว่าอุปนิสัยที่หยิ่งยโสไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้์

โดย Zhao Fan, ประเทศจีน ฉันจะอ่านบทตอนหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้านะคะ “ผู้คนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาเองได้ พวกเขาต้องก้าวผ่านการพิพากษาก…

มองหน้าที่ของตนอย่างไรดี

โดย Zhongcheng, ประเทศจีน พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ข้อพึงประสงค์พื้นฐานที่สุดของความเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์ก็คือว่า เขามีหัวใจที่ซื่อสั…

ถวายหัวใจของฉันแด่พระเจ้า

โดย Xinche, เกาหลีใต้ “เพราะเมื่อบุคคลผู้หนึ่งยอมรับสิ่งที่พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบหมายให้กับพวกเขา พระเจ้าก็ทรงมีมาตรฐานสำหรับตัดสินว่าการกระทำ…

การต่อสู้เพื่อเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์

โดย Wei Dong, ประเทศจีน พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “อาณาจักรของเราพึงประสงค์บรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ บรรดาผู้ที่ไม่หน้าซื่อใจคดหรือหลอกลวง ผู้คนท…