วิดีโอล่าสุด

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม
  • การเข้าไปสู่ชีวิต
  • พระราชกิจสามระยะ
  • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
  • การพิพากษาในยุคสุดท้าย

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าจะดำเนินชีวิตภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล” | บทตัดตอน 500

พระเจ้าทรงใช้ความเป็นจริงและการกำเนิดขึ้นของข้อเท็จจริงทั้งหลายเพื่อทำให้ผู้คนมีความเพียบพร้อม พระวจนะของพระเจ้าทำให้ส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้คนมีความเพ…