ภาพยนตร์ความศรัทธา "งานเลี้ยงแห่งราชอาณาจักรสวรรค์" คำพยานความศรัทธาของนักบวชคาทอลิก

วันที่ 07 เดือน 07 ปี 2023

เฉินหมิงเต๋อเป็นบาทหลวงคาทอลิก เขาเห็นว่าศาสนจักรคาทอลิกอ้างว้างและมืดมนลงเรื่อยๆ และเห็นว่าแม้แต่พระสังฆราชและบาทหลวงรูปอื่นก็ประนีประนอมกับทางการด้วยการเข้าร่วมคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้าน เรื่องนี้เจ็บปวดและน่าผิดหวังสำหรับเขาจริงๆ ในขณะที่กำลังค้นหาโบสถ์ที่มีพระราชกิจของพระจิตเจ้าไปทั่ว เขาก็ได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างไม่คาดคิด หลังจากอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นจำนวนมาก เขาก็ยอมรับว่านี่คือพระสุรเสียงของพระเจ้าและยอมรับว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา เขาจึงยอมรับพระองค์ด้วยความเบิกบานใจ แต่เฉินหมิงเต๋อก็ต้องประหลาดใจหลังจากที่เหล่าสังฆราชและบาทหลวงรูปอื่นรู้เรื่องนี้เข้า และทำทุกทางเพื่อกล่าวโทษและกีดกันไม่ให้เขายอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขาถึงกับส่งคนไปทำลายวัดที่เขาดูแลอยู่ เพื่อบีบให้เขาออกจากหนทางที่แท้จริง เฉินหมิงเต๋อได้เห็นโฉมหน้าเยี่ยงซาตานที่เกลียดความจริง ต่อต้านพระเจ้าของเหล่าสังฆราชและบาทหลวง เขาจึงทิ้งการเป็นบาทหลวง ออกจากนิกายคาทอลิก เริ่มเผยแผ่และเป็นพยานยืนยันให้ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแข็งขัน เขานำผู้คนมากมายให้หันมาหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเขาก็เริ่มพึงพอใจในตัวเองอย่างมาก มักจะอวดตัวว่าเขาทำงานไปมากขนาดไหนและทนทุกข์ไปมากขนาดไหนเพื่อให้พี่น้องชายหญิงเลื่อมใส อุปนิสัยที่โอหังของเขาเริ่มพองโตขึ้นเรื่อยๆ—เขาวางท่าสอนสั่งคนอื่น ถือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ และไม่ฟังคำแนะนำใดๆ ผลก็คือเขาลงเอยด้วยการถูกจับในที่ชุมนุม เขาเริ่มทบทวนตัวเองหลังก้าวผ่านการทรมานและการล้างสมองอันโหดร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ ด้วยการเปิดเผยแห่งพระวจนะของพระเจ้า เขาจึงเห็นว่าเขาโอหังและไร้เหตุผลอย่างเหลือเชื่อ ว่าเขาไล่ตามที่ทางในหัวใจของคนอื่นมาตลอด และเขาอยู่บนเส้นทางแห่งศัตรูของพระคริสต์ หากไม่มีการพิพากษา การตีสอน และบ่มวินัยของพระเจ้า เขาก็คงจะพินาศเพราะต่อต้านพระเจ้าเป็นแน่ เฉินหมิงเต๋อเรียนรู้ความจริงบางอย่างผ่านทางการพิพากษาและการชำระให้สะอาดจากพระวจนะของพระเจ้า และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของตน เขารู้สึกว่าเขาได้รับมามากเหลือเกิน และเขากำลังร่วมงานเลี้ยงแห่งราชอาณาจักรสวรรค์อย่างแท้จริง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger