บทความคำเทศนา

24 บทความ

คุณได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือยัง?

สวัสดีพี่น้องชายหญิง พวกเราโชคดีมากที่ได้มาชุมนุมร่วมกัน—ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า! พวกเราทุกคนคือผู้ที่ชอบฟังพระวจนะของพระเจ้าและถวิลหาที่จะต้อนรับอ…

การแยกแยะพระคริสต์เทียมเท็จออกจากพระคริสต์แท้จริง

วันนี้ผมขอพูดถึง การแยกแยะพระคริสต์เทียมจากพระคริสต์แท้ บางคนอาจถามว่า มันเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าของเรายังไง เกี่ยวค่อนข้างมากครับ ทุกคนรู้ไหมครับ…

เหตุใดพระเจ้าต้องทรงงานสามช่วงระยะเพื่อความรอดของมนุษย์?

เราทุกคนต่างรู้ ว่า 2,000 ปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าปรากฏและทรงงานแห่งการไถ่ในแคว้นยูเดีย และประกาศว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัท…

การมองให้ออกว่าพระเจ้าพระองค์เดียวทรงราชกิจสามระยะอย่างไร

วันนี้หัวข้อการสามัคคีธรรมของเราก็คือ “การมองให้ออกว่าพระเจ้าพระองค์เดียวทรงราชกิจสามระยะอย่างไร” หัวข้อนี้สำคัญ และเกี่ยวโยงกับบทอวสานและบั้นปลายของเ…

การติดตามผู้นำศาสนาคือการติดตามพระเจ้าใช่หรือไม่?

2,000 ปีก่อน พระผู้ช่วยให้รอด องค์พระเยซูเจ้ามาทรงงานแห่งการไถ่ และถูกหัวหน้าปุโรหิต ธรรมาจารย์ และฟาริสีของความเชื่อแบบยิว กล่าวโทษอย่างบ้าคลั่ง เพรา…

เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย?

วันนี้ โรคระบาดเกิดทั่วโลก และความวิบัติแย่ลงเรื่อยๆ เราได้เห็น แผ่นดินไหว ความอดอยากและสงคราม และผู้เชื่อต่างเฝ้ารอการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด องค์…

จริงหรือไม่ที่พระราชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์?

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระผู้ช่วยให้รอด ได้ทรงปรากฏและทรงงานในยุคสุดท้าย ทรงแสดงพระวจนะนับล้านๆ คำ ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาเริ่มจากพระนิเวศของพระเจ…

การถูกรับขึ้นไปแท้จริงแล้วคืออะไร?

สองพันปีก่อน หลังถูกตรึงกางเขนและเสร็จงานแห่งการไถ่ องค์พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะกลับมา ตั้งแต่นั้นมา ผู้เชื่อทุกคนก็ถวิลหาให้พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด…

จริงหรือที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาบนก้อนเมฆ?

ตอนนี้ เรากำลังเห็นความวิบัติครั้งแล้วครั้งเล่า กับโรคระบาดล้างโลก ผู้เชื่อรอคอยอย่างเร่งด่วนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาบนเมฆ และพาพวกเขาขึ้นไปบนท้…

พระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้ายชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างไร?

ผู้คนต่างตระหนักแล้วว่าความวิบัติครั้งใหญ่มาถึงเราแล้ว ผู้ที่คาดหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาบนเมฆก็รอคอยด้วยลมหายใจที่แผ่วลง หลังจากรอคอยมาหลายปี ก็ย…

ความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรยศองค์พระเยซูเจ้าหรือไม่?

กว่าสามสิบปีแล้ว ที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงปรากฏ เริ่มทรงงานและแสดงความจริงในปี 1991 พระองค์ทรงแสดงพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษ…

ทำไมเราจึงต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพียงด้วยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้น?

ตอนนี้ ผู้เชื่อทุกคนต่างเฝ้ารอให้องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาบนเมฆ เพราะภัยพิบัติเริ่มรุนแรงขึ้น และพวกโรคระบาดต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย ความยากจนกับสงครามเองก็…

ความรอดโดยผ่านทางความเชื่อเปิดทางให้เข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าไหม?

โรคระบาดกระจายไปทั่วอย่างไม่ปรานี แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฝูงแมลง ความอดอยากได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว หลายคนมีความกังวลตลอดเวลา และผู้เชื่อก็เฝ้ารอองค์พระผู้เป็…

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงกลับมาพระองค์จะยังทรงถูกเรียกว่าพระเยซูไหม?

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว ทรงแสดงความจริง ปรากฏและทรงงานเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด ตั้งแต่เผยแพร่หนังสือ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ไ…

เหตุใดในยุคสุดท้าย พระเจ้าจึงเสด็จมาปรากฏในรูปมนุษย์ มิใช่กายวิญญาณ?

เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงเพื่อทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้าย หลายคนจึงแสวงหาและสืบค้นหนทางที่แท้จริง แล้วได้ต้อนรับการทรงกลับมาของพระ…

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์คืออะไร?

เราทุกคนต่างรู้ ว่าสองพันปีก่อน พระเจ้าเสด็จมาทรงปรากฏในรูปมนุษย์บนโลกนี้ในฐานะองค์พระเยซูเจ้า เพื่อทรงไถ่มนุษยชาติ ทรงประกาศว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่…

องค์พระเยซูเจ้าทรงไถ่มวลมนุษย์แล้วเหตุใดพระองค์จึงทรงงานพิพากษาเมื่อทรงกลับมาในยุคสุดท้าย

สองพันปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ ถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปของมวลมนุษย์ ทรงเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และเสร็จสิ้นงานแห่งการไถ่ พระองค์ท…

ใครเล่าที่สามารถช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและปฏิวัติโชคชะตาของพวกเรา?

ในเรื่องโชคชะตา คนส่วนใหญ่ต่างก็อยาก มีเงินทอง สถานะ ประสบความสำเร็จ ด้วยโชคชะตาที่ดี คิดว่าคนจนไร้ชื่อเสียง ประสบหายนะ ลำบากและถูกดูแคลน นั้นมีโชคชะต…

ติดต่อเราผ่าน Messenger