ภาพยนตร์คริสเตียน “ตะวันไม่เคยลาจากความซื่อสัตย์สุจริต” คำพยานของคริสเตียนที่มีความเชื่อซื่อสัตย์

วันที่ 10 เดือน 01 ปี 2024

หวังซินหยูและสามีเปิดร้านขายเสื้อผ้า แม้ตอนแรกพวกเขาพยายามดำเนินกิจการร้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมโนธรรม พวกเขาก็ทำเงินได้ไม่มากนัก ทั้งยังมีชีวิตที่ยากลำบากมาก แต่เมื่อพวกเขาเห็นเพื่อนๆ ที่พึ่งพาการโกหกและการหลอกลวงในการทำธุรกิจซื้อรถและบ้านและใช้ชีวิตหรูหรา พวกเขาก็ตัดสินใจว่าตนเองไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง พวกเขาทำตามกระแสสังคมและเริ่มทำธุรกิจผ่านการโกหกและเล่ห์กลตามการชี้นำจากเพื่อนๆ สองสามปีต่อมา แม้ว่าพวกเขาทำเงินได้บ้าง แต่มโนธรรมของพวกเขากลับไม่สบายใจและหัวใจของพวกเขาก็รู้สึกว่างเปล่า แล้วจากนั้น พวกเขาก็ยอมรับข่าวประเสริฐแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ อ่านพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาค้นพบว่าพระเจ้าทรงโปรดคนซื่อสัตย์และทรงดูหมิ่นคนที่เต็มไปด้วยเล่ห์ลวงและเรียนรู้ว่าคนซื่อสัตย์ย่อมได้รับพรของพระเจ้าผ่านสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังเห็นถึงความชั่วร้ายและความมืดมิดในโลกและกังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำเงินได้จากการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินไปด้วยซ้ำ แต่ถ้าพวกเขายังคงใช้คำโกหกและเล่ห์กลเพื่อหลอกลวงลูกค้าต่อไป พวกเขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงรังเกียจพวกเขาเพราะเรื่องนี้… หลังจากต่อสู้และล้มเหลวอยู่หลายครั้ง ในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะเป็นคนซื่อสัตย์ตามพระวจนะของพระเจ้า และประหลาดใจที่ได้รับพรของพระเจ้า ไม่เพียงธุรกิจของพวกเขาเจริญรุ่งเรือง พวกเขายังได้ชื่นชมสันติสุขและความมั่นคงของการเป็นคนซื่อสัตย์อีกด้วย

สาระบางประการในวีดิทัศน์นี้มาจาก:

www.stockfootage.com

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger