ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "การเฝ้ารอ" คุณได้ต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูหรือยัง?

วันที่ 28 เดือน 12 ปี 2023

หยางโฮ่วเอินเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่คริสตจักรบ้านในประเทศจีน เขารอคอยอย่างระแวดระวังให้องค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาบนก้อนเมฆ และทรงรับเขาเข้าไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ เขาจึงขยันทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ยึดมั่นในพระนามของพระองค์ และเชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จลงมาจากก้อนเมฆคือพระคริสต์เทียมเท็จ ดังนั้น เมื่อได้ยินข่าวเรื่องการเสด็จมาเป็นครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจึงไม่ยอมที่จะสืบค้น… ขณะที่เขาเฝ้ารออย่างไม่ทำอะไร หลีเจียหยิน ลูกพี่ลูกน้องของเขา ก็ได้นำเสนอข่าวประเสริฐเรื่องการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าให้เขาฟัง หลังได้เสวนากันอย่างคร่ำเคร่ง ในที่สุดหยางโฮ่วเอินก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า "เฝ้าดูและเฝ้ารอ" และเห็นว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอมาตลอดหลายปีนั่นเอง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger