เพลงประสานเสียงคริสเตียน "พระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้วในทิศตะวันออกของโลกด้วยพระสิริ"

วันที่ 20 เดือน 04 ปี 2023

ตลอดทั่วทั้งจักรวาล พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์

และในทิศตะวันออก เสียงกระแทกสนั่นราวฟ้าร้องดังขึ้นอย่างไม่รู้จบ

ทำให้ชนชาติทั้งปวงและคณะนิกายทั้งหมดสั่นสะเทือน

เป็นสุรเสียงของพระเจ้านั่นเองที่นำมนุษย์ทั้งมวลมาสู่ปัจจุบัน

พระเจ้าทรงพิชิตมนุษย์ทั้งมวลด้วยสุรเสียงของพระองค์

ทำให้อยู่ในกระแสนี้ และนบนอบเฉพาะพระพักตร์

เพราะทรงเรียกคืนพระสิริไปจากแผ่นดินโลกทั้งหมดเมื่อนานมาแล้ว

และส่งออกไปใหม่ในทิศตะวันออก

ใครบ้างไม่ถวิลหาที่จะได้เห็นพระสิริของพระเจ้า?

ใครบ้างไม่รอคอยการกลับมาของพระองค์อย่างกระวนกระวายใจ?

ใครบ้างไม่กระหายการปรากฏองค์อีกครั้ง?

ใครบ้างไม่คะนึงหาความน่ารักของพระองค์?

ใครบ้างจะไม่มาหาความสว่าง?

ใครบ้างจะไม่เฝ้ามองความมั่งคั่งของคานาอัน?

ใครบ้างไม่ถวิลหาการกลับมาของพระผู้ไถ่?

ใครบ้างไม่ชื่นชมพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ในฤทธานุภาพ?

สุรเสียงของพระเจ้าจะแผ่ไปทั่วแผ่นดินโลก

พระองค์จะทรงพบหน้าประชากรที่ทรงเลือกสรรและตรัสพระวจนะแก่พวกเขาเพิ่มเติม

พระเจ้าตรัสพระวจนะแก่มวลมนุษย์และทั้งจักรวาล

ดุจเสียงฟ้าร้องอันเลื่อนลั่นที่ทำให้ภูเขาและแม่น้ำสั่นสะเทือน

ดังนั้นพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจึงกลายเป็นขุมทรัพย์ของมนุษย์

และมนุษย์ทั้งมวลล้วนทะนุถนอมพระวจนะของพระองค์

ฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก

พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากละทิ้ง

และในเวลาเดียวกันก็พบว่าพระวจนะนั้นยากหยั่งถึง

แต่ก็ชื่นบานในพระวจนะอย่างหาใดปาน

มนุษย์ทั้งมวลล้วนเปรมปรีดิ์และเต็มไปด้วยความชื่นบานยินดี

เฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเจ้าราวกับทารกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิด

ด้วยสุรเสียงของพระองค์ พระเจ้าจะทรงพามวลมนุษย์มาเฉพาะพระพักตร์

นับจากนั้นเป็นต้นไป พระเจ้าจะเสด็จเข้าสู่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์อย่างเป็นทางการ

เพื่อที่พวกเขาจะได้มานมัสการพระองค์

ด้วยพระสิริที่พระองค์ทรงฉายและพระวจนะในโอษฐ์ของพระองค์

พระเจ้าจะทรงทำให้มวลมนุษย์มาอยู่เบื้องพระพักตร์

และเห็นว่าฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศตะวันออก

พวกเขาจะเห็นว่าพระเจ้าเสด็จลงมาสู่ “ภูเขามะกอกเทศ” แห่งทิศตะวันออกแล้วด้วย

และจะเห็นว่าพระองค์ประทับอยู่บนแผ่นดินโลกมานานแล้ว

ไม่ใช่ในฐานะบุตรของชาวยิวอีกต่อไป แต่ในฐานะฟ้าแลบแห่งทิศตะวันออก

พระเจ้าได้เสด็จไปจากหมู่มวลมนุษย์

และแล้วก็ได้ปรากฏองค์อีกครั้งพร้อมด้วยพระสิริท่ามกลางมนุษย์

พระเจ้าคือพระผู้ทรงเป็นที่นมัสการมาหลายยุคสมัยนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้แล้ว

และทรงเป็นทารกที่ถูกคนอิสราเอลทอดทิ้งมาหลายยุคสมัยนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้อีกเช่นกัน

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้เปี่ยมพระสิริแห่งยุคปัจจุบัน!

สรรพสิ่งจงมาเบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า

และยลพระพักตร์อันเปี่ยมพระสิริของพระองค์

ฟังพระสุรเสียง และมองดูกิจการของพระองค์

นี่คือน้ำพระทัยทั้งหมดของพระเจ้า

เป็นจุดสิ้นสุดและจุดสุดยอดแห่งแผนการของพระองค์

รวมทั้งจุดประสงค์ของการบริหารจัดการของพระองค์

กล่าวคือ การให้ทุกชนชาตินมัสการพระเจ้า ทุกภาษายอมรับพระองค์

มนุษย์ทุกคนน้อมเชื่อในพระองค์ และทุกผู้คนล้วนขึ้นตรงต่อพระองค์

มนุษย์ทุกคนน้อมเชื่อในพระองค์ และทุกผู้คนล้วนขึ้นตรงต่อพระองค์

มนุษย์ทุกคนน้อมเชื่อในพระองค์ และทุกผู้คนล้วนขึ้นตรงต่อพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger