ชุดคำเทศนา: ความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ​ฤทธิ์คือการทรยศองค์​พระเยซู​เจ้า​หรือไม่?

วันที่ 30 เดือน 01 ปี 2022

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงปรากฏและทรงพระราชกิจ แสดงความจริงเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด หนังสือพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ที่มีพระวจนะนับล้านถูกเผยแผ่ทางออนไลน์ ส่องสว่างจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกราวกับความสว่างเจิดจ้า และสั่นสะเทือนไปทั้งโลกใบนี้ คนที่รักความจริงจากทุกประเทศ ทุกภูมิภาค และทุกนิกายได้มาอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า และยอมรับพระองค์อย่างแข็งขัน ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรกำลังเผยแผ่กว้างไกลไปด้วยแรงและโมเมนตัมที่ไม่อาจหยุดยั้ง ทำให้คำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ที่ว่า "ในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์จะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขา ประชาชาติทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้ามาหา" (อิสยาห์ 2:2) "เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น" (มัทธิว 24:27) (© THSV) ลุล่วงโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เชื่ออีกมากมายที่ไม่ยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะทรงดูเหมือนคนธรรมดา และไม่ได้เสด็จมาบนเมฆในรูปขององค์พระเยซูเจ้า หรือเพราะว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่ทรงถูกเรียกว่าพระเยซู และพระคัมภีร์ก็ไม่เคยเอ่ยถึงพระนามของพระองค์ พวกเขาถึงกับกล่าวโทษว่าการเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือการทรยศองค์พระเยซูเจ้า ผลก็คือ พวกเขาไม่ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ทว่ายอมจำนนให้กับความวิบัติ ดังนั้น การยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ที่จริงแล้วเป็นการทรยศองค์พระเยซูเจ้าหรือไม่? ใน การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง ตอนนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทรงปรากฏและทรงพระราชกิจของพระเจ้าให้มากขึ้น และพยายามหาคำตอบกัน

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger