ชุดคำเทศนา: เหตุใดในยุคสุดท้าย การถูกรับขึ้นไปแท้จริงแล้วคืออะไร?

วันที่ 06 เดือน 03 ปี 2022

ในยุคสุดท้าย ผู้เชื่อทุกคนต่างปรารถนาให้พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จลงมาบนเมฆเพื่อจะถูกรับขึ้นไปพบกับพระองค์ แต่บัดนี้เมื่อมหาวิบัติได้ตกมาถึงแล้ว พวกเขากลับยังไม่ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับมาบนเมฆ ผู้คนกำลังรู้สึกกลัวหรืออาจจะถึงกับกำลังถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดทิ้ง รู้สึกเหมือนพวกเขาอาจตายในความวิบัติได้ทุกเมื่อ เป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับพวกเขาที่ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกได้เป็นพยานมาตลอดว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ และกำลังทรงแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย หลายคนที่โหยหาความจริงอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จำพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ และหันเข้าหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขากำลังกินดื่มพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน ได้รับการค้ำจุนและบำรุงเลี้ยงจากพระวจนะเหล่านั้น และเข้าร่วมงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก พวกเขาคือผู้ที่ถูกรับขึ้นไปเบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้าก่อนความวิบัติ ผู้นับถือศาสนาหลายคนต่างสับสน คิดว่า "องค์พระเยซูเจ้าถูกคาดหมายให้ทรงพาผู้คนขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเพื่อพบกับพระองค์ไม่ใช่หรือ? เห็นชัดว่าผู้เชื่อฟ้าแลบจากทิศตะวันออกยังอยู่บนแผ่นดินโลก เช่นนั้น พวกเขาถูกรับขึ้นไปแล้วได้อย่างไร? ผู้คนมากมายไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการถูกรับขึ้นไป แต่กลับคิดว่ามันหมายถึงการถูกพาขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ดังนั้นใครก็ตามที่ยังอยู่บนแผ่นดินโลกก็ไม่ได้ถูกรับขึ้นไป ความคิดนี้ถูกต้องไหม? "การถูกรับขึ้นไป" หมายถึงอะไรกันแน่? ตอนนี้ของการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงจะนำคุณไปแสวงหาความจริงและหาคำตอบกัน

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger