ชุดคำเทศนา: เหตุใดในยุคสุดท้าย พระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้ายชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างไร?

วันที่ 31 เดือน 01 ปี 2022

ผู้คนต่างตระหนักแล้วว่าความวิบัติครั้งใหญ่มาถึงเราแล้ว ผู้ที่คาดหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาบนเมฆก็รอคอยด้วยลมหายใจที่แผ่วลง หลังจากรอคอยมาหลายปี ก็ยังไม่เห็นพระองค์เสด็จมา แต่เห็นฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเป็นพยานถึงงานแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นี่คือความผิดหวังครั้งใหญ่สำหรับพวกเขา หลายคนยึดติดกับมโนคติอันหลงผิดและการจินตนาการ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขายังไม่ได้ต้อนรับพระเจ้า แต่ตกสู่ความวิบัติ แต่ก็มีหลายคนที่รักความจริงและเมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ก็เห็นฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจของมัน เห็นว่าทุกคำเป็นความจริง พวกเขาจำเสียงของพระเจ้าได้และไม่ถูกรั้งไว้โดยมโนคติอันหลงผิดอีก แต่ตรวจสอบหนทางที่แท้จริงต่อไป คำถามแรกของพวกเขาคึอ ทำไมพระเจ้ายังจะต้องทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษา ในเมื่อบาปถูกยกโทษและทรงถือว่าพวกเขาชอบธรรมแล้ว และทรงชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอดผ่านงานในยุคสุดท้ายนั้นอย่างไร คำถามสองข้อนี้สำคัญที่สุดและชวนสับสนที่สุดสำหรับทุกคนที่ตรวจสอบหนทางที่แท้จริง การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้จะนำให้คุณแสวงหาความจริงและหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger