ชุดคำเทศนา: เหตุใดในยุคสุดท้าย การติดตามผู้นำศาสนาคือการติดตามพระเจ้าใช่หรือไม่?

วันที่ 17 เดือน 03 ปี 2022

2,000 ปีที่แล้ว พระผู้ช่วยให้รอดของเรา องค์พระเยซูเจ้า ได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ แต่เพราะชาวยูดายส่วนใหญ่ชื่นชอบผู้นำศาสนาและพวกฟาริสี พวกเขากล่าวโทษและปฏิเสธองค์พระเยซูเจ้าไปพร้อมกับพวกศัตรูของพระคริสต์ ในที่สุดก็ยื่นมือเข้าร่วมในการตรึงกางเขนพระองค์ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้รับการแช่งด่าและการลงโทษจากพระเจ้า อันเป็นการชี้ชะตาเคราะห์ให้กับชนชาติอิสราเอลเป็นเวลา 2,000 ปี องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาในยุคสุดท้ายเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ แสดงความจริงและทรงพระราชกิจการพิพากษาเพื่อชำระมวลมนุษย์ให้สะอาดและช่วยให้รอดอย่างเต็มที่ พระองค์ยังต้องเผชิญกับการกล่าวโทษและการต้านทานที่บ้าคลั่งจากบรรดาผู้นำศาสนาอีกด้วย นั่นเพราะหลายคนในโลกศาสนาทุกวันนี้เคารพบูชาพวกนักบวชอย่างมืดบอด พวกเขาเชื่อว่าพวกผู้นำศาสนาของตนได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้า ว่าการเชื่อฟังพวกเขาคือการเชื่อฟังพระเจ้า เป็นผลให้พวกเขากลัวที่จะสืบค้นและยอมรับมัน แม้ว่าพวกเขาได้เห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือความจริง ว่าพระวจนะเหล่านั้นมีพลัง มีสิทธิอำนาจ และมาจากพระเจ้า แต่กลับปฏิเสธและกล่าวโทษองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมาไปพร้อมกับพวกนั้น สูญเสียโอกาสต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและตกลงสู่ความวิบัติ นี่ช่างน่าละอายจริงๆ! เช่นนั้นแล้ว พวกผู้นำศาสนาได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าจริงหรือไม่? การนบนอบต่อพวกเขาเป็นเหมือนการติดตามพระเจ้าหรือไม่? ตอนนี้ของการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงจะนำคุณให้แสวงหาความจริงและหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger