ชุดคำเทศนา: การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง คุณได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือยัง?

วันที่ 07 เดือน 06 ปี 2023

ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนใหญ่นิยามการทรงกลับมาของพระองค์ไว้อย่างคับแคบว่าเป็นการเสด็จลงมาบนหมู่เมฆ แต่ตามคำเผยพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าพระองค์เองในพระคัมภีร์นั้น พระองค์จะทรงกลับมาและดำรัสพระวจนะในฐานะบุตรมนุษย์ พระองค์จะทรงแสดงความจริงมากมาย และนำมวลมนุษย์เข้าสู่ความจริงทั้งมวล วันนี้เป็นเพราะการแสวงหาอย่างต่อเนื่องของพวกเขา ผู้คนมากมายจึงได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า และพวกเขาได้ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นนั้นแล้ว คุณได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือยัง? คุณอยากทราบวิธีการหรือไม่? ในตอนนี้ พวกเราจะแสวงหาความจริงด้วยกัน และจากนั้นค่อยหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger