ชุดคำเทศนา: การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง แนวความคิดเรื่องตรีเอกานุภาพสมเหตุสมผลไหม?

วันที่ 02 เดือน 12 ปี 2021

ตั้งแต่องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ กว่าสองพันปี คริสตศาสนาทั้งหมดได้นิยามพระเจ้าว่าทรงเป็น "ตรีเอกานุภาพ" เพราะพระคัมภีร์กล่าวถึงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาเพียงคาดคะเนจากตรงนั้นและสรุปว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ โดยคิดว่าพระบิดาผู้บริสุทธิ์ พระบุตร และพระวิญญาณ เป็นสามส่วนที่รวมเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว และหากปราศจากส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว แนวคิดตรีเอกานุภาพมีเหตุผลชัดเจนจริงไหม? เป็นไปได้ไหมว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว? หรือว่าองค์พระเยซูเจ้าก็ไม่ใช่ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เช่นกัน? แนวคิดตรีเอกานุภาพนี้ที่จริงแล้วเป็นการปฏิเสธและแบ่งพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวไหม? ในการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้ เราจะช่วยเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวได้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger