สารคดีคริสเตียน | พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ (ไฮไลท์)

วันที่ 08 เดือน 05 ปี 2020

เพื่อที่จะทรงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระเจ้าได้ทรงส่งภัยพิบัติสิบครั้งมายังอียิปต์ ได้ทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์โดยการแยกทะเลออกจากกัน และปลดปล่อยคนอิสราเอลให้เป็นอิสระจากชีวิตแห่งความเป็นทาสของพวกเขา—ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งแสดงถึงฤทธานุภาพอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ และถ่ายทอดความรักและความห่วงใยที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรร

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger