ชุดคำเทศนา: ความรอดโดยผ่านทางความเชื่อเปิดทางให้เข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าไหม?

วันที่ 16 เดือน 01 ปี 2022

โรคระบาดแพร่กระจายไปอย่างไม่ปรานี และแผ่นดินไหว น้ำท่วม ฝูงแมลง ความอดอย่างได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว หลายคนอยู่ในสภาวะวิตกกังวลตลอดเวลา และบรรดาผู้เชื่อก็กำลังเฝ้ารอการเสด็จมาบนเมฆขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างร้อนรนเพื่อจะถูกรับขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อพบกับพระองค์ เพื่อหนีจากความทุกข์ตลอดความวิบัติและเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมตนจึงยังไม่ถูกพาขึ้นไปเพื่อพบองค์พระผู้เป็นเจ้า และรู้สึกไม่สบายใจ ว่าพวกเขาได้ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งและตกอยู่ในความวิบัติแล้ว พวกเขารู้สึกสับสนและหลงทาง วิวรณ์เผยพระวจนะว่าองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาก่อนความวิบัติและทรงนำเราขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อกันไม่ให้เรายอมจำนนต่อความวิบัติเหล่านั้น แต่ความวิบัติได้เริ่มกระหน่ำลงมาแล้ว ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงยังไม่เสด็จมาบนเมฆเพื่อรับบรรดาผู้เชื่อ? บาปของเราได้รับการอภัยผ่านความเชื่อ เราได้รับพระคุณด้วยความรอด และได้รับการประทานความชอบธรรม ทำไมเราจึงยังไม่ถูกรับขึ้นไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์? เหล่านี้คือคำถามที่ผู้เชื่อหลายคนมี เช่นนั้น ความรอดผ่านทางความเชื่อนำเราเข้าสู่ราชอาณาจักรสวรรค์ได้จริงๆ หรือ? เราสามารถเจาะลึกในเรื่องนี้และหาคำตอบร่วมกันได้ในการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger