MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเป็นอธิปไตยเดียวของชะตากรรมของมนุษย์"

วันที่ 11 เดือน 11 ปี 2021

ไม่ว่าเจ้าได้เดินมาไกลเพียงใดในชีวิตแล้ว

ไม่ว่าตอนนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว

ไม่ว่าการเดินทางที่เหลือของเจ้าอาจยาวไกลสักเท่าใด

ก่อนอื่น เจ้าต้องระลึกรู้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและจริงจังกับมัน

และยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าคือองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของเจ้า

ไม่ว่าคนเราจะมีความสามารถมากมายขนาดไหน

คนเราก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของผู้อื่น

นับประสาอะไรที่จะสามารถจัดวางเรียบเรียง

จัดการเตรียมการ ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเหล่านั้น

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ เท่านั้นที่ทรงลิขิตทุกสรรพสิ่งให้กับมนุษย์

เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอำนาจอันทรงเอกลักษณ์ซึ่งกุมอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์

และดังนั้นจึงมีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเป็นองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของมนุษย์

การบรรลุความรู้ที่ชัดเจนแม่นยำและการเข้าใจความจริงเหล่านี้

เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์

คือบทเรียนภาคบังคับสำหรับทุกคน

มันคือกุญแจของการรู้จักชีวิตมนุษย์และการบรรลุความจริง

หากใครบางคนปรารถนาที่จะใช้ทางลัดในการไปถึงเป้าหมายนี้ เช่นนั้นแล้ว มันเป็นไปไม่ได้!

ไม่ว่าคนเราจะมีความสามารถมากมายขนาดไหน

คนเราก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของผู้อื่น

นับประสาอะไรที่จะสามารถจัดวางเรียบเรียง

จัดการเตรียมการ ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเหล่านั้น

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ เท่านั้นที่ทรงลิขิตทุกสรรพสิ่งให้กับมนุษย์

เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอำนาจอันทรงเอกลักษณ์ซึ่งกุมอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์

และดังนั้นจึงมีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเป็นองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของมนุษย์

หากเจ้าต้องการหลีกหนีอธิปไตยของพระเจ้า นั่นยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่!

พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวของมนุษย์

พระเจ้าคือองค์เจ้านายแต่เพียงองค์เดียวของชะตากรรมมนุษย์

และดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะลิขิตชะตากรรมของเขาเอง

เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะก้าวออกนอกชะตากรรมนั้น

ไม่ว่าคนเราจะมีความสามารถมากมายขนาดไหน

คนเราก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของผู้อื่น

นับประสาอะไรที่จะสามารถจัดวางเรียบเรียง

จัดการเตรียมการ ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเหล่านั้น

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ เท่านั้นที่ทรงลิขิตทุกสรรพสิ่งให้กับมนุษย์

เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอำนาจอันทรงเอกลักษณ์ซึ่งกุมอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์

และดังนั้นจึงมีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเป็นองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของมนุษย์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger