เพลงคริสเตียน | "วิธีที่จะเข้าสู่การอธิษฐานที่แท้จริง"

วันที่ 01 เดือน 05 ปี 2021

ขณะอธิษฐาน เจ้าต้องมีหัวใจที่เงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และเจ้าต้องมีหัวใจที่จริงใจ

เจ้ากำลังเข้าสนิทและอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแท้จริง—

เจ้าต้องไม่พยายามป้อยอพระเจ้าโดยใช้คำพูดที่ฟังเสนาะหู

การอธิษฐานควรเพ่งศูนย์กลางไปยังสิ่งที่

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงในขณะนี้

จงขอให้พระเจ้าทรงมอบการรู้แจ้งและความกระจ่างที่มากกว่าเดิม

จงนำสภาวะที่แท้จริงของเจ้าและปัญหาของเจ้าเข้า

สู่การทรงสถิตของพระองค์ในยามที่เจ้าอธิษฐาน

รวมถึงปณิธานที่เจ้าได้ตั้งไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

การอธิษฐานไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติไปตามขั้นตอน

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่จริงใจ

จงขอให้พระเจ้าปกป้องหัวใจของเจ้า

เพื่อที่หัวใจของเจ้าอาจเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้บ่อยครั้ง

เพื่อว่าในสภาพแวดล้อมที่พระองค์ทรงวางเจ้าไว้

เจ้าจะได้รู้จักตนเอง ดูหมิ่นตนเองและละทิ้งตนเอง

ส่งผลให้เจ้าได้มีความสัมพันธ์ที่ปกติกับพระเจ้า

และกลายเป็นผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger