บทที่ 31

เรารักบรรดาผู้ที่ต้องการเราอย่างจริงใจ  หากพวกเจ้ามุ่งเน้นที่การรักเรา เราจะอวยพรพวกเจ้าอย่างมหาศาลอย่างแน่นอน  พวกเจ้าเข้าใจเจตนาของเราหรือไม่?  ในนิเวศของเราไม่มีความแตกต่างระหว่างสถานภาพสูงและต่ำ  ทุกคนเป็นบุตรของเราและเราคือพระบิดาของพวกเจ้า พระเจ้าของพวกเจ้า  เรานั้นสูงสุดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน  เราควบคุมเอกภพและทั้งหมดในเอกภพ!

เจ้าควร “ปรนนิบัติเราด้วยความถ่อมใจและในความไม่เป็นที่รู้จัก” ภายในนิเวศของเรา  วลีนี้ควรทำหน้าที่เป็นคติประจำตัวของเจ้า  จงอย่าเป็นใบไม้บนต้น แต่จงเป็นรากของต้นไม้และหยั่งรากลึกลงไปในชีวิต  จงเข้าสู่ประสบการณ์ที่จริงแท้ของชีวิต ใช้ชีวิตตามวจนะของเรา แสวงหาเรามากขึ้นในทุกเรื่อง และจงเข้ามาใกล้เราและสามัคคีธรรมกับเรา  จงอย่าให้ความสนใจกับสิ่งภายนอกใดๆ และจงอย่าถูกควบคุมโดยบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใด แต่จงสามัคคีธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นเฉพาะกับผู้คนฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น  จงเข้าใจเจตนาทั้งหลายของเรา ให้ชีวิตของเราไหลอยู่ในหมู่พวกเจ้า และจงใช้ชีวิตตามวจนะของเราและปฏิบัติตามข้อพึงประสงค์ของเรา

จงอุทิศกำลังทั้งหมดของเจ้าให้กับเรื่องต่างๆ ที่เราได้บัญชาให้เจ้าทำ จงทำทุกสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้เพื่อให้สมดังหัวใจของเรา  เราคือพลังอำนาจของเจ้าและเราเป็นความชื่นบานยินดีของเจ้า…เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้า  เพียงจงไล่ตามเสาะหาเรา  เรารู้ความพึงปรารถนาที่แท้จริงของหัวใจเจ้าและรู้ว่าเจ้าสละตัวเจ้าเพื่อเราอย่างจริงใจ แต่เจ้าก็ควรรู้วิธีแสดงความรักภักดีต่อเราในนิเวศของเราและวิธีติดตามเราไปจนถึงบทอวสาน

คริสตจักรคือหัวใจของเราและเรากำลังลุกไหม้ด้วยความกระวนกระวายในเรื่องการก่อสร้างคริสตจักรของเรา  เจ้าควรสละตัวเจ้าเพื่อเราโดยการมอบถวายตัวเจ้าอย่างไม่มีข้อจำกัดแม้สักน้อย และแสดงการคำนึงถึงเจตนาของเราเพื่อที่หัวใจของเราอาจรู้สึกพึงพอใจ

ก่อนหน้า: บทที่ 30

ถัดไป: บทที่ 32

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 24 และ 25

เมื่อไม่มีการอ่านอย่างตั้งใจ มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบสิ่งใดในถ้อยดำรัสของสองวันนี้ อันที่จริง ถ้อยดำรัสเหล่านั้นควรได้ตรัสในวันเดียว...

บทที่ 18

พระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดมีพระอุปนิสัยบางส่วนของพระองค์อยู่ในนั้น  พระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่สามารถแสดงออกในพระวจนะได้อย่างครบถ้วน...

การปฏิบัติ (4)

สันติสุขและความชื่นบานยินดีที่เราพูดถึงวันนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกับสิ่งซึ่งเจ้าเชื่อและเข้าใจ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้