พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 32

สิ่งใดคือความสว่าง? แท้จริงแล้วในอดีต พวกเจ้าได้มองการเปลี่ยนสภาพของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นความสว่าง แต่ตลอดเวลามีความสว่างที่แท้จริงอยู่ นั่นคือ การได้ไว้ซึ่งสิ่งที่พระเจ้าเป็นโดยผ่านทางการเข้ามาใกล้เราและการสามัคคีธรรมกับเรา หลังจากมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในพระวจนะของพระเจ้า และจับความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์แล้ว—นั่นคือ ในขณะที่กินและดื่มพระวจนะทั้งหลาย โดยรู้สึกถึงพระวิญญาณในพระวจนะของพระเจ้าและได้รับพระวจนะของพระเจ้าภายในตัวพวกเจ้าเอง เจ้าก็จับความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นโดยผ่านทางประสบการณ์ และได้รับความกระจ่างของพระเจ้าในขณะที่สนทนาสนิทสนมกับพระองค์ ทั้งหมดคือความสว่าง ในขณะที่กำลังใคร่ครวญและครุ่นคิด เจ้าสามารถได้รับความรู้แจ้งและได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ในพระวจนะของพระเจ้า ณ ชั่วขณะใดก็ได้ หากเจ้าจับความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและเจ้ารู้สึกถึงความสว่างใหม่ เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะไม่มีพลังในการปรนนิบัติของเจ้าหรอกหรือ? พวกเจ้ากังวลมากเหลือเกินในขณะที่พวกเจ้าให้การปรนนิบัติ! นั่นเป็นเพราะพวกเจ้ายังไม่ได้สัมผัสความเป็นจริง และเจ้าไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจเชิงลึกอันแท้จริง หากเจ้าได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกที่แท้จริง เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะไม่รู้วิธีปรนนิบัติหรอกหรือ? เมื่อบางสิ่งบังเกิดแก่เจ้า เจ้าต้องรับประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นอย่างขะมักเขม้น หากในสภาพแวดล้อมที่ง่ายดายและสะดวกสบายนั้น เจ้าสามารถใช้ชีวิตในความสว่างแห่งพระพักตร์ของพระเจ้าไปด้วย เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมจะมองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าทุกวัน หากเจ้าได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าและได้สื่อสารกับพระเจ้า เจ้าจะไม่มีความสว่างหรอกหรือ? พวกเจ้าไม่เข้าสู่ความเป็นจริง และพวกเจ้าอยู่ข้างนอกเสมอ เฝ้าค้นหา ผลที่ตามมาคือพวกเจ้าไม่พบสิ่งใดและความก้าวหน้าของพวกเจ้าในชีวิตก็ล่าช้าออกไป

จงอย่ามุ่งเน้นที่ภายนอก กลับกัน จงเข้ามาใกล้พระเจ้าที่ภายใน สนทนาสนิทสนมให้ลึกซึ้งมากพอและจับความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะไม่มีเส้นทางในการปรนนิบัติของเจ้าหรอกหรือ? พวกเจ้าจำเป็นต้องให้ความสนใจและเชื่อฟังอย่างขะมักเขม้น หากเจ้าเพียงทำสิ่งทั้งปวงให้สอดคล้องกับวจนะของเราและเข้าสู่วิถีที่เราชี้ให้เห็นเท่านั้น เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีเส้นทางหรอกหรือ? หากเจ้าค้นพบเส้นทางที่จะเข้าสู่ความเป็นจริง เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมมีเส้นทางที่จะปรนนิบัติพระเจ้าด้วย มันง่ายเช่นนั้นละ! จงมาสู่การทรงสถิตของพระเจ้าให้มากขึ้น ไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น และเจ้าจะได้มาซึ่งสิ่งที่เจ้าขาดพร่อง เจ้าจะมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ ความรู้แจ้งใหม่อีกด้วย และเจ้าจะมีความสว่าง

ก่อนหน้า:บทที่ 31

ถัดไป:บทที่ 33

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เกี่ยวกับการใช้มนุษย์ของพระเจ้า

  เว้นแต่บรรดาผู้ที่ได้รับการชี้นำพิเศษและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว ไม่มีผู้ใดเลยที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่โดยไม่พึ่งพาอาศัยใคร เนื่องเพ…

 • พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

  สิทธิอำนาจของพระเจ้า (2) วันนี้เราจะมาสานต่อสามัคคีธรรมของเราในหัวข้อ “พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์” เราได้สามัคคีธรรมกันในหัวข้อนี้ไปแล้วสอ…

 • พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

  ในปฐมกาล พระเจ้าทรงอยู่ในการหยุดพัก ไม่มีมนุษย์หรือสิ่งอื่นใดบนแผ่นดินโลกในเวลานั้นเลย และพระเจ้ายังไม่ได้ทรงดำเนินพระราชกิจใดๆ เลย พระองค์ทรงเริ่มต…

 • อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว

  พวกเจ้าได้เห็นพระราชกิจใดที่พระเจ้าจะทรงสำเร็จลุล่วงในผู้คนกลุ่มนี้หรือไม่ ครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสไว้ว่า แม้แต่ในอาณาจักรพันปี ผู้คนยังคงต้องติดตามพระ…