วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

แต่ละคนที่เชื่อในพระเจ้ามีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางไกลส่วนตัวในการหันกลับไปหาพระเจ้า หนังสือเล่มนี้แบ่งปันประสบการณ์จริงทั้งหลายของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในการได้รับการทรงนำจากพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ การกลายเป็นมั่นใจเกี่ยวกับหนทางที่แท้จริง และการหวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ บ้างก็ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนและการกักขังของมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของพวกเขา บ้างก็ได้หนีพ้นจากการทำให้หยุดชะงักและการข่มเหงโดยกองกำลังศัตรูของพระคริสต์ในวงการศาสนา และกองกำลังชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยังคงมีคนอื่นๆ ที่ได้รับวิจารณญาณที่เกี่ยวกับกระแสนิยมชั่วของโลก ในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ได้หวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า

คำพยานจากประสบการณ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger