บทที่ 30

จงตื่นเถิด พี่ชายน้องชายทั้งหลาย! จงตื่นเถิด พี่สาวน้องสาวทั้งหลาย! วันของเราจะไม่ถูกทำให้ล่าช้า เวลาคือชีวิต และการยึดเวลากลับมาก็คือการช่วยชีวิตให้รอด! เวลาอยู่ไม่ไกลแล้ว! หากพวกเจ้าล้มเหลวในการสอบเข้าวิทยาลัย พวกเจ้าสามารถเรียนและสอบซ้ำได้หลายครั้งตามที่เจ้าเห็นชอบ อย่างไรก็ดี วันของเราจะไม่ทนกับความล่าช้าอีกต่อไป จงจำไว้! จงจำไว้! เราเร่งเร้าเจ้าด้วยถ้อยคำดี ๆ เหล่านี้ บทอวสานของแผ่นดินโลกเปิดเผยออกมาต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้า และความวิบัติอันใหญ่หลวงก็เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว สิ่งใดสำคัญกว่า: ชีวิตของพวกเจ้า หรือการนอนหลับของพวกเจ้า อาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้าของพวกเจ้า? ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องชั่งน้ำหนักสิ่งเหล่านี้แล้ว จงอย่าสงสัยอีกต่อไป และจงอย่าหลบเลี่ยงจากความแน่นอน!

ช่างน่าเวทนายิ่งนัก! ช่างต่ำต้อยยิ่งนัก! ช่างมืดบอดยิ่งนัก! มวลมนุษย์ช่างโหดร้ายยิ่งนัก! พวกเจ้าทำหูทวนลมต่อถ้อยคำของเราโดยแท้—นี่เราพูดกับพวกเจ้าโดยสูญเปล่าหรือ? พวกเจ้ายังคงเลินเล่อเหลือเกิน—เพราะเหตุใด? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? พวกเจ้าไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นเลยจริงหรือ? เราพูดสิ่งเหล่านี้เพื่อใครเล่า? จงเชื่อในเรา! เราคือพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเจ้า! เราคือองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพวกเจ้า! จงคอยดู! จงคอยดู! เวลาที่เสียไปจะไม่มีวันกลับมาอีกครั้ง—จงจำสิ่งนี้ไว้! ไม่มียาใดในโลกที่จะรักษาความเสียดายได้! ดังนั้น เราควรพูดกับพวกเจ้าอย่างไร? คำพูดของเราไม่คู่ควรต่อการพิจารณาซ้ำ ๆ อย่างใส่ใจของพวกเจ้าหรอกหรือ? พวกเจ้าช่างไม่เอาใจใส่ต่อถ้อยคำของเรา และขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตพวกเจ้าเหลือเกิน เราจะทนได้อย่างไร? ได้อย่างไร?

เหตุใด ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ ชีวิตในคริสตจักรที่เหมาะสมจึงไม่สามารถเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเจ้าได้? เพราะว่าพวกเจ้าขาดความเชื่อ พวกเจ้าไม่เต็มใจจะจ่ายราคา ไม่เต็มใจจะมอบถวายตัวเอง ไม่เต็มใจจะทุ่มเทตัวเองที่เบื้องหน้าเรา จงตื่นเถิด บุตรทั้งหลายของเรา! จงเชื่อในเรา บุตรทั้งหลายของเรา! ผู้เป็นที่รักของเรา เหตุใดพวกเจ้าจึงจะไม่พิจารณาดูว่าสิ่งใดอยู่ในใจหัวใจเรา?

ก่อนหน้า: บทที่ 29

ถัดไป: บทที่ 31

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าได้ทำลงไป

พวกเจ้าทั้งหมดได้เห็นงานที่เราได้ทำไปท่ามกลางพวกเจ้ากับตาของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าเองได้ฟังวจนะที่เราได้กล่าวไป...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้