120 นัยสำคัญแห่งพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้าในชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง

Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ในดินแดนของพญานาคใหญ่สีแดง

พระองค์ทรงทำพระราชกิจจนสำเร็จ

ในฐานะพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวล

พระองค์ทรงงานบริหารจัดการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ทรงทำส่วนสำคัญของพระราชกิจจนลุล่วง

ในดินแดนพวกชนต่างชาติ

เป็นชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง


Verse 1

พระราชกิจที่ทรงทำในสองยุคก่อนนั้น

เป็นไปตามมโนคติของคนที่แตกต่างกัน

แต่สิ่งเหล่านั้นโดนกำจัดในช่วงระยะนี้

พระเจ้าจึงทรงพิชิตคนได้อย่างสมบูรณ์

ด้วยการใช้ราชกิจพิชิตชาวโมอับ

จะทรงพิชิตมนุษยชาติทั้งหมด

นี่เป็นนัยสำคัญหลัก แง่มุมที่มีค่า

ของราชกิจในช่วงนี้สำหรับมนุษยชาติ


Verse 2

ราชกิจสองระยะก่อน ทรงทำในอิสราเอล

หากทรงดำเนินงานช่วงระยะนี้

กับชาวอิสราเอลอีกครา

ทุกคนคงคิดว่าพวกเขาเท่านั้น

เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก

และแผนการจะไม่เกิดผล

ตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างแน่นอน

ในขณะที่พระองค์นั้น

ทรงดำเนินพระราชกิจในอิสราเอล

ไม่ทรงดำเนินการราชกิจใหม่กับชนต่างชาติ

ไม่มีราชกิจในการเปิดตัวยุคใหม่

ในดินแดนชนต่างชาติเช่นกัน


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ในดินแดนของพญานาคใหญ่สีแดง

พระองค์ทรงทำพระราชกิจจนสำเร็จ

ในฐานะพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวล

พระองค์ทรงงานบริหารจัดการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ทรงทำส่วนสำคัญของพระราชกิจจนลุล่วง

ในดินแดนพวกชนต่างชาติ

เป็นชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง


Bridge

ช่วงระยะนี้ของราชกิจเปิดตัวยุคใหม่นั้น

ทรงเริ่มดำเนินการกับชนต่างชาติก่อน

ท่ามกลางพงศ์พันธุ์ที่เป็นเชื้อสายโมอับ

ช่วยให้ทั้งยุคสมัยได้เริ่มต้นขึ้นมา


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ในดินแดนของพญานาคใหญ่สีแดง

พระองค์ทรงทำพระราชกิจจนสำเร็จ

ในฐานะพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวล

พระองค์ทรงงานบริหารจัดการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ทรงทำส่วนสำคัญของพระราชกิจจนลุล่วง

ในดินแดนพวกชนต่างชาติ

เป็นชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง


Verse 3

พระเจ้าทรงทำลายความรู้ในมโนคติคน

และทรงไม่ให้เหลืออยู่เลย

เมื่อทรงพิชิต พระองค์ได้ทรงทำลายมโนคติคน

สิ่งเก่า ๆ วิถีของความรู้ก่อนหน้านี้ของมนุษย์

ทรงให้ผู้คนได้เห็นว่าพระเจ้านั้นไร้กฎเกณฑ์

ไม่มีสิ่งใดเก่าเลยเกี่ยวกับพระเจ้า

พระกิจทั้งสิ้นมีอิสระเสรี

และพระองค์ทรงถูกต้องในทุกสิ่งที่ทรงทำ


Verse 4

พระองค์ทรงงาน ทรงเลือกผู้รับกิจและที่ตั้ง

สำหรับราชกิจนั้น ตามความหมาย และจุดประสงค์ของงาน

ทรงไม่ยึดกฎเกณฑ์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านไป

พระองค์ทรงไม่ทำตามวิธีเดิม

พระองค์ทรงวางแผนราชกิจพระองค์

โดยสอดคล้องกับนัยสำคัญ

เพื่อจะบรรลุผลที่แท้จริง

ของพระราชกิจของพระองค์

และจุดประสงค์ที่ทรงได้คาดหวังไว้

ให้เป็นไปตามจุดประสงค์

ที่พระองค์ทรงคาดหวังไว้


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ในดินแดนของพญานาคใหญ่สีแดง

พระองค์ทรงทำพระราชกิจจนสำเร็จ

ในฐานะพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวล

พระองค์ทรงงานบริหารจัดการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ทรงทำส่วนสำคัญของพระราชกิจจนลุล่วง

ในดินแดนพวกชนต่างชาติ

เป็นชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

ก่อนหน้า: 119 ความหมายของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้าในประเทศจีน

ถัดไป: 121 จุดประสงค์ของพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger