732 เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องกับพระเจ้าอยู่เสมอ?

Verse 1

ไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้าหรือจัดการกับสิ่งใดก็ตาม

ผู้คนมักจะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาเสมอ

พวกเขาดูแลเอาใจใส่เนื้อหนังของพวกเขาเอง

และมองหาข้อแก้ตัวที่รับใช้พวกเขาเสมอ

พวกเขาทั้งหมดไม่มีความจริงแม้แต่น้อย

ทำสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเนื้อหนังของพวกเขาเอง

พวกเขาคิดถึงแต่ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของพวกเขาเองเท่านั้น

ทุกคนกล่าวอ้างพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาสามารถเอาได้

Pre-chorus 1

ในการอธิษฐาน การเข้าสนิท และการประกาศ

ในสิ่งที่พวกเขาไล่ตามเสาะหา ความคิด ความปรารถนาของพวกเขา

พวกเขามีข้อเรียกร้องกับพระเจ้าและอ้างสิทธิ์ในสิ่งต่างๆ

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการนี้

Chorus

เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า?

นี่พิสูจน์ว่าพวกเขาละโมบโดยธรรมชาติ

และไม่ครองสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ใช่ พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Verse 2

การที่ผู้คนมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า

พิสูจน์ว่าพวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ที่มนุษย์ควรมี

พวกเขาทั้งปวงขอสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง

หรือมองหาข้อแก้ตัวเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพวกเขาเอง

พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ในสิ่งที่พวกเขาทำ

ซึ่งเป็นบทพิสูจน์เต็มเปี่ยมถึงตรรกะของซาตาน

ซึ่งกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเอง

ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยถากรรม”

Pre-chorus 2

ข้อเรียกร้องที่เกินเลยของมนุษย์พิสูจน์ให้เห็นสิ่งใด?

พิสูจน์ว่าซาตานทำให้พวกเขาเสื่อมทรามเพียงใด

ซึ่งหมายความว่า ในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา

ผู้คนไม่ปฏิบัติต่อพระองค์ในฐานะพระเจ้าเลย

Chorus

เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า?

นี่พิสูจน์ว่าพวกเขาละโมบโดยธรรมชาติ

และไม่ครองสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ใช่ พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Bridge

ภายนอก เจ้าติดตามพระเจ้าจริง

แต่ทว่าในท่าทีที่เจ้ามีต่อพระองค์

และในทรรศนะของเจ้าและหลายๆ เรื่อง

เจ้าไม่ปฏิบัติต่อพระองค์เฉกเช่นพระผู้สร้าง

Chorus

เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า?

นี่พิสูจน์ว่าพวกเขาละโมบโดยธรรมชาติ

และไม่ครองสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ใช่ พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ดัดแปลงจาก “ผู้คนสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ามากเกินไป” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 731 มนุษย์มีข้อเรียกร้องกับพระเจ้ามากเกินไป

ถัดไป: 733 มนุษย์ช่างขาดพร่องเหตุผลยิ่งนัก!

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสพระวจนะของพระองค์และทรงพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับยุคที่แตกต่างกัน และในยุคที่แตกต่างกัน พระองค์ตรัสพระวจนะที่แตกต่างกัน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger