476 สิ่งที่หนุ่มสาวต้องไล่ตามเสาะหา

Verse 1

การมองคนอย่างอคติหลอกลวง

ไม่ใช่สิ่งที่หนุ่มสาวควรมี

หนทางน่ากลัวและทำลายล้าง

ไม่ใช่สิ่งที่หนุ่มสาวควรทำ

พวกเขาควรมีความทะเยอะทะยาน

กระตือรือร้นดิ้นรนเพื่อก้าวหน้า

ไม่ท้อแท้กับอนาคตวันข้างหน้า

เชื่อมั่นในชีวิตและอนาคต


Chorus

หนุ่มสาวควรแน่วแน่ในวิจารณญาณ

แสวงหาความยุติธรรมความจริง

ไล่ตามเสาะหาทุกสิ่งที่สวยงาม

ได้รับความเป็นจริงของสิ่งบวกทั้งหลาย

จงมีความรับผิดชอบต่อชีวิต

เจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตไม่จริงจัง

เจ้าต้องใส่ใจชีวิตเจ้า


Verse 2

หนุ่มสาวควรเพียรในเส้นทางแห่งความจริง

ฉะนั้นจึงใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า

ไม่ควรขาดซึ่งความจริง

หรือซ่อนความหลอกลวงความไม่ชอบธรรม

พวกเขาควรตั้งมั่นอย่างเหมาะสม

ไม่ควรไปตามกระแสผู้คน

ควรกล้าที่จะพลีอุทิศ

ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความจริง


Chorus

หนุ่มสาวควรแน่วแน่ในวิจารณญาณ

แสวงหาความยุติธรรมความจริง

ไล่ตามเสาะหาทุกสิ่งที่สวยงาม

ได้รับความเป็นจริงของสิ่งบวกทั้งหลาย

จงมีความรับผิดชอบต่อชีวิต

เจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตไม่จริงจัง

เจ้าต้องใส่ใจชีวิตเจ้า


Verse 3

คนหนุ่มสาวนั้นไม่ควรยอมแพ้

ให้กับกำลังบังคับแห่งความมืด

ต้องมีความกล้าหาญในการ

เปลี่ยนแปลงความหมายชีวิตตน

คนหนุ่มสาวไม่ควรยอมจำนน

ยอมทนกับความทุกข์ยากเข็ญ

พวกเขาควรที่จะเปิดใจ

อภัยให้กับพี่น้องชายหญิง


Chorus

หนุ่มสาวควรแน่วแน่ในวิจารณญาณ

แสวงหาความยุติธรรมความจริง

ไล่ตามเสาะหาทุกสิ่งที่สวยงาม

ได้รับความเป็นจริงของสิ่งบวกทั้งหลาย

จงมีความรับผิดชอบต่อชีวิต

เจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตไม่จริงจัง

เจ้าต้องใส่ใจชีวิตเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะสำหรับผู้เยาว์และผู้สูงวัย

ก่อนหน้า: 475 ชีวิตอันเปี่ยมความหมายที่สุด

ถัดไป: 477 จงรับเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหลักพื้นฐานของการประพฤติของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger