519 การได้รับความจริงคืออะไรกันแน่?

1 การได้รับความจริงหมายถึงการเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าโดยผ่านทางทุกพระวจนะที่พระองค์ตรัส ทั้งนี้ นั่นหมายถึงการนำพระวจนะของพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติทันทีที่เจ้าเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นแล้ว และการเปิดโอกาสให้เจ้าใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและให้พระวจนะกลายเป็นความเป็นจริงของเจ้า มีเพียงเมื่อเจ้ามีความเข้าใจอันถ้วนทั่วเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถจับความเข้าใจในความจริง พระวจนะของพระเจ้าคือความจริง อย่างไรก็ตาม คนเราจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจและได้รับความจริงหลังจากที่พวกเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้า หากเจ้าล้มเหลวที่จะได้รับความจริงโดยผ่านทางการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าแล้วไซร้ สิ่งที่เจ้าได้รับไว้ย่อมจะเป็นงานประพันธ์และคำสอนทั้งหลาย เจ้าไม่รู้ว่าการได้รับความจริงหมายถึงสิ่งใด เจ้าอาจถือพระวจนะของพระเจ้าไว้ในมือของเจ้า แต่หลังจากอ่านพระวจนะเหล่านั้น เจ้าก็ยังล้มเหลวที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า เจ้าเพียงได้งานประพันธ์และคำสอนบางส่วน

2 ก่อนอื่นเลย เจ้าควรตระหนักว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้น พระวจนะของพระเจ้าลุ่มลึกอย่างที่สุด เป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าจะสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากประสบการณ์มากมายหลายปี? แม้แต่หนึ่งประโยคของพระวจนะของพระเจ้าย่อมจะพึงต้องใช้ชั่วชีวิตของเจ้าเพื่อจะได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้า แต่เจ้าไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า เจ้าไม่เข้าใจเจตนารมณ์แห่งพระวจนะของพระองค์ ต้นกำเนิดของพระวจนะ ผลที่พระวจนะเสาะแสวงที่จะสัมฤทธิ์ หรือสิ่งที่พระวจนะพยายามจะสำเร็จลุล่วง นี่จะสามารถหมายความว่าเจ้าเข้าใจความจริงได้อย่างไรเล่า? เจ้าอาจได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้ง และบางทีเจ้าก็สามารถสวดท่องหลายบทตอนได้อย่างขึ้นใจ แต่เจ้ายังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย อีกทั้งเจ้าไม่ได้ก้าวหน้าแต่อย่างใด ความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้ายังคงห่างไกลและเหินห่างดังเคยอยู่นั่นเอง ยังมีกำแพงระหว่างเจ้ากับพระเจ้า และเจ้ายังคงกังขาในพระองค์ ไม่เพียงเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้าเท่านั้น แต่เจ้ายังทูลขอตัวกับพระองค์และเก็บงำมโนคติอันหลงผิดเกี่ยวกับพระองค์ เจ้าต้านทานพระองค์และถึงขั้นหมิ่นประมาทพระองค์ นี่จะสามารถหมายความว่าเจ้าได้รับความจริงแล้วได้อย่างไร?

ดัดแปลงจาก “มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความจริงความเป็นจริงเท่านั้นที่สามารถนำทางได้” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 518 การเข้าใจความจริงไม่ใช่เรื่องที่เรียบง่ายเลย

ถัดไป: 520 พระเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริงอย่างจริงใจ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3

ทุกวันนี้ไม่ใช่ยุคพระคุณ อีกทั้งไม่ใช่ยุคแห่งความกรุณาอีกต่อไป แต่เป็นยุคแห่งราชอาณาจักรที่เผยประชากรของพระเจ้า ยุคที่พระเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger