พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 24

เวลาใกล้เข้ามายิ่งขึ้นเรื่อยๆ จงตื่นขึ้นเถิด! บรรดาวิสุทธิชนทั้งหลาย! เราจะกล่าวกับพวกเจ้า และคนทั้งหมดที่ได้ยินจะตื่นขึ้น เราคือพระเจ้าผู้ที่พวกเจ้ายึดมั่นในความเชื่อในระหว่างช่วงเวลาหลายปีมานี้ ในวันนี้ เราได้บังเกิดเป็นมนุษย์ และมาอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้าแล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงเผยให้เห็นว่าผู้ใดต้องการเราอย่างแท้จริง ผู้ใดเต็มใจที่จะจ่ายราคาใดๆ เพื่อเรา ผู้ใดรับฟังวจนะของเราอย่างแท้จริง และผู้ใดเต็มใจที่จะนำความจริงไปปฏิบัติ ด้วยว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—เราสามารถมองเห็นความลับทั้งมวลของมนุษย์ที่แอบซ่อนอยู่ในความมืด เรารู้ว่าผู้ใดต้องการเราอย่างแท้จริง และเรารู้ว่าผู้ใดต้านทานเรา เราเฝ้าสังเกตทุกสรรพสิ่ง

บัดนี้ เราปรารถนาที่จะสร้างกลุ่มผู้คนกลุ่มหนึ่งขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ซึ่งสมดังใจเรา กลุ่มผู้คนที่สามารถคำนึงถึงภาระต่างๆ ของเราได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถยับยั้งการชำระให้คริสตจักรของเราสะอาดและบริสุทธิ์ได้ คริสตจักรคือหัวใจของเรา เรารังเกียจชิงชังพวกคนชั่วร้ายที่กีดกันพวกเจ้าจากการกินและการดื่มวจนะของเรา นี่เป็นเพราะมีไม่กี่คนที่ไม่ต้องการเราอย่างแท้จริง ผู้คนเหล่านี้เต็มไปด้วยความหลอกลวง พวกเขาไม่เข้าใกล้เราด้วยหัวใจอันเที่ยงแท้ของพวกเขา พวกเขาชั่วร้าย และพวกเขาคือผู้คนที่ขัดขวางไม่ให้เจตจำนงของเราดำเนินไป พวกเขาไม่ใช่ผู้คนที่นำความจริงไปปฏิบัติ ผู้คนเหล่านี้เต็มไปด้วยความคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอและเต็มไปด้วยความโอหัง พวกเขาทะเยอทะยานอย่างลำพอง พวกเขาชอบที่จะทำตัวเหนือกว่าคนอื่นมาก และแม้ว่าคำพูดที่พวกเขาพูดจะฟังน่าเพลิดเพลินใจ แต่โดยลับๆ แล้วพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามความจริง ผู้คนที่ชั่วร้ายเหล่านี้จะถูกตัดขาดและถูกขจัดทิ้งเสียทั้งหมด พวกเขาจะอ่อนกำลังท่ามกลางความวิบัติ วจนะเหล่านี้มีเพื่อเตือนจำและตักเตือนพวกเจ้าให้รักษาเท้าของพวกเจ้าบนเส้นทางที่สมดังใจของเรา จงกลับไปหาจิตวิญญาณของพวกเจ้าเสมอ เนื่องจากเรารักคนเหล่านั้นที่รักเราด้วยสุดจิตสุดใจ เนื่องจากพวกเจ้าเข้ามาใกล้ชิดเรา เราจะคุ้มครองปกป้องพวกเจ้าและกันพวกเจ้าให้ห่างพ้นจากพวกคนชั่วร้ายเหล่านั้น เราจะทำให้พวกเจ้าตั้งมั่นในบ้านของเราและป้องกันพวกเจ้าจนถึงวาระสุดท้าย

ก่อนหน้า:บทที่ 23

ถัดไป:บทที่ 25

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง