434 จงหันหัวใจของเจ้ามาหาพระเจ้าเพื่อรู้สึกความน่ารักชื่นชมของพระองค์

1 หากเจ้าสามารถนำความจริงไปปฏิบัติจนพระเจ้าพึงพอพระทัยได้ เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าก็จะหันไปหาพระเจ้า  ยิ่งเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าและเข้าสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งค้นพบสิ่งที่ควรค่าที่จะรักเหลือเกินเกี่ยวกับพระองค์มากขึ้นเท่านั้น  หากลึกๆ แล้วเจ้าเต็มใจที่จะทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยอย่างจริงแท้ เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะทรงวางภาระของพระองค์ไว้ที่เจ้า และเมื่อนั้นเจ้าก็จะได้รับสำนึกที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกถึงความน่ารักชื่นชมอย่างสุดขั้วของพระองค์  การนี้จะทำให้เจ้าสามารถรักพระเจ้าได้อย่างสุดหัวใจของเจ้า และเจ้าจะรู้สึกลึกๆ ว่าพระองค์ทรงควรค่าที่จะรักเหลือเกิน  ทันทีที่เจ้ามีความสามารถที่จะรักพระเจ้าอย่างจริงใจ เจ้าก็จะรู้สึกถึงความน่ารักชื่นชมของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ—รวมทั้งการที่พระองค์ทรงมีค่าคู่ควรต่อความรักของมนุษย์—และเมื่อนั้นเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะนบนอบต่อพระองค์และนมัสการพระองค์อย่างเต็มใจ

2 ในชั่วขณะนั้น เจ้าจะมีความสามารถที่จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อพระเจ้าจากส่วนลึกภายในหัวใจของเจ้า เจ้าจะต้องการร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และทุ่มเทคำชมเชยแห่งความสำนึกในบุญคุณแด่พระองค์  ขณะที่เจ้าสรรเสริญพระองค์จากความเป็นอยู่ด้านในสุดของเจ้า จะไม่มีใครมีความสามารถที่จะหยุดเจ้าได้  เมื่อเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าทรงควรค่าที่จะรักอย่างถึงที่สุดเพียงใด ความสำนึกในบุญคุณและความเลื่อมใสของเจ้าต่อพระองค์ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อนั้นเจ้าก็จะมีมโนคติอันหลงผิดเกี่ยวกับพระองค์และความคิดที่ไม่ถูกต้องน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อนั้นซาตานก็จะหมดโอกาสที่จะเล่นงานเจ้า  ทันทีที่เจ้ามาถึงจุดนี้ เจ้าก็จะได้หลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงแล้วจากอิทธิพลแห่งความตายของซาตาน และหัวใจของเจ้าก็จะได้รับการปลดปล่อยและเป็นอิสระอย่างครบบริบูรณ์

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 433 เมื่อเจ้ามอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า

ถัดไป: 435 จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก: บทที่ 1

สิ่งที่เราขอให้พวกเจ้าทำไม่ใช่ทฤษฎีที่คลุมเครือและว่างเปล่าที่เราพูดถึง...

บทที่ 8

เมื่อการเปิดเผยทั้งหลายของเราถึงจุดสูงสุดของการเปิดเผยเหล่านั้น และเมื่อการพิพากษาของเราเข้าสู่บทอวสาน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger