391 ลำดับความสำคัญสูงสุดของความเชื่อในพระเจ้า

Intro

จงพยายามเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทำ

รู้เห็นสรรพสิ่งผ่านวจนะ

โดยยืนอยู่ฝั่งเดียวกับพระองค์

เช่นนี้ มุมมองเจ้าก็จะถูกต้อง


Verse 1

ทุกสิ่งที่เจ้าทำถูกประเมินด้วยการ

ที่เจ้ามีสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้าหรือไม่

แม้นสัมพันธภาพกับพระเจ้านั้นปกติ

และเจตนาเจ้าถูกต้อง แล้วก็จงทำ

เพื่อคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

เจ้าต้องไม่กลัวทนทุกข์กับการสูญเสียใดๆ


Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต


Verse 2

เจ้าไม่อาจยอมให้ซาตานมีชัยชนะ

มองหาความผิดของเจ้า ทำให้เจ้าน่าหัวเราะ

เจตนาเช่นนั้นคือหมายสำคัญ

ที่สัมพันธภาพกับพระเจ้านั้นเป็นปกติ

นั่นมิใช่เพื่อเนื้อหนังแต่เพื่อจิตวิญญาณสงบ

เพื่อได้รับราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์

ให้สมดังน้ำพระทัย


Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต


Verse 3

การเข้าสู่สภาวะที่ถูกต้อง

เจ้าต้องสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งกับพระเจ้า

แก้ไขมุมมองความเชื่อในพระเจ้า

เพื่อให้พระเจ้าได้รับเจ้า

เผยดอกผลแห่งพระวจนะในตัวเจ้า

เพื่อให้ทรงเพิ่มความรู้แจ้งเจ้ายิ่งขึ้นไป

เช่นนี้ เจ้าก็จะเข้าสู่ลักษณะที่ถูกต้องกัน


Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต


Verse 4

จงกินและดื่มพระวจนะแห่งวันนี้ร่ำไป

เข้าสู่วิธีวันนี้ของราชกิจ พระวิญญาณบริสุทธิ์

จงทำตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าในปัจจุบัน

อย่าทำตามการปฏิบัติและวิธีที่ผ่านมา

เช่นนี้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าจะปกติดี

และเจ้าจะอยู่ในครรลองที่

ถูกต้องของการเชื่อในพระเจ้า


Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็นเช่นไร?

ก่อนหน้า: 390 หลักธรรมแห่งการกระทำสำหรับบรรดาผู้เชื่อ

ถัดไป: 392 ผู้คนควรเชื่อในพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger