670 เจ้าสามารถรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงต่อเมื่อเผชิญความยากลำบากและการทดสอบ

Verse 1

วันนี้เจ้ารักพระเจ้าแค่ไหน

รู้ไหมว่าทรงทำไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด

เหล่านี้ควรได้รู้

เมื่อพระองค์ทรงมาถึงโลก

ทุกสิ่งที่ทรงทำในคน ให้คนได้เห็น

ก็เพื่อให้คนรักพระองค์

รู้จักพระองค์อย่างแท้จริง

ความจริงที่คนสามารถทุกข์ทนได้เพื่อพระองค์

และมาได้ไกล

ก็เพราะรักของพระเจ้า

นั่นเป็นเพราะความรอดของพระองค์

และเพราะการพิพากษาที่มี

และราชกิจการตีสอนที่พระองค์ทรงทำในคน


Chorus

หากไร้ซึ่งการทดสอบ ตีสอน และพิพากษา

หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้

พวกเจ้าพบความทรมาน

พวกเจ้าคงไม่ได้รักพระเจ้าจริง

ยิ่งพระเจ้าทำงานในใจคน และยิ่งคนทุกข์ทน

เจ้ายิ่งจะได้เห็นความสำคัญ ราชกิจ

ใจคนจะยิ่งรักพระเจ้าได้

เจ้าจะรักพระเจ้าได้เช่นไร

หากไร้การถลุง และการทดสอบ

หากรับแค่ความรัก พระคุณ และพระเมตตา

เจ้าจะรักพระเจ้าได้จริงหรือไร


Verse 2

ในมุมหนึ่งนั้น เมื่อทรงทดสอบ

คนเริ่มได้รู้ความบกพร่องของตนเอง

เขาได้เห็นว่าตนนั้นน่าเหยียดหยาม

ช่างต่ำต้อยและไม่สำคัญ

ว่าเขาไม่มีอะไร และไม่ได้เป็นสิ่งใด

ในอีกมุมหนึ่ง ยามทรงมอบบททดสอบ

ทรงสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อคน

เพื่อให้คนได้สัมผัสความน่ารัก

น่าชื่นชมของพระองค์


Bridge

แม้ความทุกข์ยิ่งใหญ่เกินทนรับในบางครา

บีบคั้นถึงจุดที่ใจแตกสลาย

แต่คนจะได้เห็นความดีงาม ของราชกิจในตัวคน

ด้วยรากฐานนี้เพียงเท่านั้น

ที่ทำให้คนมีรักแท้ให้พระเจ้า


Chorus

หากไร้ซึ่งการทดสอบ ตีสอน และพิพากษา

หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้

พวกเจ้าพบความทรมาน

พวกเจ้าคงไม่ได้รักพระเจ้าจริง

ยิ่งพระเจ้าทำงานในใจคน และยิ่งคนทุกข์ทน

เจ้ายิ่งจะได้เห็นความสำคัญ ราชกิจ

ใจคนจะยิ่งรักพระเจ้าได้

เจ้าจะรักพระเจ้าได้เช่นไร

หากไร้การถลุง และการทดสอบ

หากรับแค่ความรัก พระคุณ และพระเมตตา

เจ้าจะรักพระเจ้าได้จริงหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าสามารถรู้จักความน่ารักของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับบททดสอบอันเจ็บปวดเท่านั้น

ก่อนหน้า: 669 เจ้าสามารถรู้จักความน่ารักของพระเจ้าได้โดยผ่านทางบททดสอบอันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเท่านั้น

ถัดไป: 671 พระเจ้าจะทรงปรากฏต่อเจ้าหากเจ้ายืนหยัดเป็นพยานในบททดสอบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger