678 เจ้าสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้โดยผ่านทางความยากลำบากและกระบวนการถลุงเท่านั้น

Verse 1

รักแท้ของพระเจ้าคือพระอุปนิสัย

เมื่อความชอบธรรมของพระองค์แสดงออกมา

เจ้าจะเจ็บปวดมากมาย

เจ็บปวดมากมาย


Verse 2

หากไร้สิ่งนี้ เจ้าไม่มีวัน

อุทิศรักแท้แด่พระเจ้า

หากทรงทำให้เจ้าเพียบพร้อม

จะทรงให้เจ้าเห็นทั้งหมดของพระอุปนิสัย


Chorus

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

ผ่านความลำบากและการถลุง

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

ทรงทำให้รักของคนบริสุทธิ์

โดยผ่านการถลุงเท่านั้น

รักแท้เพื่อพระเจ้า

เผยออกมาทางการถลุง


Verse 3

นับแต่เวลาแห่งการทรงสร้าง

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

พระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์

พระเจ้าทรงไม่เคยแสดงให้มนุษย์ได้เห็น


Verse 4

แต่พระเจ้าทรงเปิดเผยทั้งหมด

ในช่วงยุคสุดท้าย

ต่อกลุ่มที่ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า

ซึ่งทรงได้คัดเลือกไว้แล้ว


Verse 5

โดยการทำให้ผู้คนเพียบพร้อม

พระองค์ทรงเปิดเผยพระอุปนิสัย

จึงทำให้คนกลุ่มหนึ่งครบบริบูรณ์

เช่นนั้นคือรักแท้ของพระเจ้าต่อมนุษย์


Chorus

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

ผ่านความลำบากและการถลุง

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

ทรงทำให้รักของคนบริสุทธิ์

โดยผ่านการถลุงเท่านั้น

รักแท้เพื่อพระเจ้า

เผยออกมาทางการถลุง


Bridge

เพื่อได้พบรักแท้ของพระเจ้า

คนต้องทนเจ็บปวดสาหัส

ต้องพยายามอย่างมากมาย

จึงจะได้การรับไว้โดยพระเจ้า

และให้รักแท้ตอบแทนพระเจ้า

เมื่อนั้นเท่านั้น พระเจ้าจะทรงพึงพอพระทัย


Verse 6

ถ้าผู้คนหวังได้รับความเพียบพร้อม

ถ้าพวกเขาหวังทำตามน้ำพระทัย

และมอบความรักแท้อันครบถ้วนให้พระองค์

พวกเขาต้องประสบความทุกข์ทรมาน


Verse 7

พวกเขาต้องเจ็บปวดมาก

ซึ่งเลวร้ายยิ่งกว่าตาย

และสุดท้ายแล้ว พวกเขาจะถูกบังคับ

ให้ถวายหัวใจแท้จริงคืนพระเจ้า


Chorus

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

ผ่านความลำบากและการถลุง

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

รักแท้เพื่อพระเจ้าเผยออกมา

ทรงทำให้รักของคนบริสุทธิ์

โดยผ่านการถลุงเท่านั้น

รักแท้เพื่อพระเจ้า

เผยออกมาทางการถลุง

รักแท้เพื่อพระเจ้า

เผยออกมา

รักแท้ รักแท้ เพื่อพระเจ้าเผยออกมา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 677 วิธีรักพระเจ้าในช่วงระหว่างกระบวนการถลุง

ถัดไป: 679 กระบวนการถลุงคือวิถีทางดีที่สุดที่พระเจ้าจะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger