271 พระเจ้าทรงช่วยผู้ที่หนีจากมารและนมัสการพระองค์

Verse 1

ช่วงเวลาแห่งโนอาห์ผู้คนหลงผิด

กลายเป็นเสื่อมทรามหนักหนา

และพระองค์ไม่แลเหลียวเขาอีก

สิ้นสูญพระพรของพระเจ้า อยู่ในความมืดมิด

ไร้แสงของพระเป็นเจ้าและไม่มีเหลือพระสัญญา

กลายเป็นคนทำผิดศีลประเวณี

จมลงไปสู่ความชั่วร้ายและเสื่อมทราม


Chorus

มีเพียงโนอาห์นมัสการและหนีจากมาร

เขาจึงได้ยินพระสุรเสียงพระองค์

และพระเจ้าได้แนะนำโนอาห์

ให้สร้างนาวาตามที่พระเจ้าบัญชา

เขาจึงรวมเอาทุกรูปแบบ ชนิดและทุกอย่าง

ของสิ่งที่มีชีวิตที่ทรงสร้าง

เมื่อพร้อมทุกอย่างพระเจ้าจึงบันดาล

ล้างโลกาไม่เหลือ หมดทุกอย่าง


Verse 2

พวกเขากลับตกต่ำลงจนไม่คู่ควร

ที่จะรับพระสัญญาของพระองค์อีก

จะเป็นพยานต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า

หรือแค่ฟังเสียงก็ยังไม่คู่ควร

เนื่องจากการที่เขาได้ละพระเจ้า

และทิ้งสิ่งที่ทรงประทาน

ลืมคำที่พระองค์สอนทุกอย่าง ลืมไม่มีเหลือ


Chorus

มีเพียงโนอาห์นมัสการและหนีจากมาร

เขาจึงได้ยินพระสุรเสียงพระองค์

และพระเจ้าได้แนะนำโนอาห์

ให้สร้างนาวาตามที่พระเจ้าบัญชา

เขาจึงรวมเอาทุกรูปแบบ ชนิดและทุกอย่าง

ของสิ่งที่มีชีวิตที่ทรงสร้าง

เมื่อพร้อมทุกอย่างพระเจ้าจึงบันดาล

ล้างโลกาไม่เหลือ หมดทุกอย่าง


Bridge

เรื่องที่เขาทำช่างชั่วช้าเลวทราม

ไม่มีความเป็นคน ไร้เหตุผล ไม่เหลือสักสิ่ง

มารได้เข้ามาครอบครองในจิตใจเขา

ให้เข้าไป ให้เดินเข้าใกล้ความตาย

กลายเป็นคนห่างเหินจากหนทางของพระเจ้า

พวกเขาจึงถูกลงโทษโดยพระพิโรธของพระเจ้า


Chorus

มีเพียงโนอาห์นมัสการและหนีจากมาร

เขาจึงได้ยินพระสุรเสียงพระองค์

และพระเจ้าได้แนะนำโนอาห์

ให้สร้างนาวาตามที่พระเจ้าบัญชา

เขาจึงรวมเอาทุกรูปแบบ ชนิดและทุกอย่าง

ของสิ่งที่มีชีวิตที่ทรงสร้าง

เมื่อพร้อมทุกอย่างพระเจ้าจึงบันดาล

ล้างโลกาไม่เหลือ หมดทุกอย่าง


Outro

มีเพียงโนอาห์และครอบครัวที่มีชีวิตอยู่

เจ็ดคนในครอบครัวและเขาเองที่รอดพ้นความตาย

เพราะเขาหลีกหนีมารและนมัสการพระยาห์เวห์

เพราะเขาหลีกหนีมารและนมัสการพระยาห์เวห์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 2: พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

ก่อนหน้า: 270 พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาบรรดาผู้ที่กระหายในการทรงปรากฏของพระองค์

ถัดไป: 272 พระเจ้าทรงนำจุดจบของมนุษยชาติมายังโลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger