679 กระบวนการถลุงคือวิถีทางดีที่สุดที่พระเจ้าจะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

Verse 1

กระบวนการถลุงยิ่งรุนแรง

หัวใจของผู้คนยิ่งรักพระเจ้า

ความทรมานในหัวใจ

เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของผู้คน


Pre-chorus 1

คนจะสงบเฉพาะพระพักตร์

และยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์

เห็นรักอันสูงสุดของพระเจ้า

และความรอดสูงสุดของพระองค์


Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง


Verse 2

เปโตรผ่านกระบวนการถลุง

ซึ่งเกิดขึ้นนับหลายร้อยครา

โยบผ่านบททดสอบมามากมาย

พวกเจ้าควรถูกถลุงเช่นกัน


Pre-chorus 2

พวกเจ้าต้องผ่านบททดสอบนับร้อย

ต้องอาศัยกระบวนการนี้

เพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

และทรงทำให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อม


Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

รักพระเจ้าอย่างแท้จริง


Verse 3

เมื่อถลุงมาจนถึงจุดหนึ่ง

เจ้าจะเห็นจุดอ่อนและปัญหาที่มี

เจ้าจะเห็นว่าเจ้าขาดพร่องเพียงใด

เห็นว่าเจ้าเอาชนะปัญหาไม่ได้


Pre-chorus 3

เจ้าจะเห็นที่ตนไม่เชื่อฟัง

บททดสอบจะเผยสภาวะจริงเจ้า

ทำให้เจ้าสามารถมากขึ้น

ที่จะรับการทำให้เพียบพร้อม


Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง


Bridge

หากคนไม่เผชิญความทุกข์ทน

พวกเขาจะไม่รักพระเจ้าจริง

หากพวกเขาไม่ได้รับการทดสอบ

ไม่ผ่านกระบวนการถลุงเลย

หัวใจพวกเขาจะล่องลอยไป

ห่างไกล สู่ภายนอกเสมอ


Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

รักพระเจ้าอย่างแท้จริง รักพระเจ้าอย่างแท้จริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงเท่านั้น

ก่อนหน้า: 678 เจ้าสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้โดยผ่านทางความยากลำบากและกระบวนการถลุงเท่านั้น

ถัดไป: 680 ความรักของผู้คนกลายเป็นไร้ราคีโดยผ่านทางความทุกข์จากกระบวนการถลุงเท่านั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger