บทที่ 17

คริสตจักรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และซาตานก็กำลังพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรื้อถอนคริสตจักร  มันต้องการรื้อถอนการก่อสร้างของเราด้วยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุผลนี้ คริสตจักรจึงต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยเร็ว  ต้องไม่มีกากเดนแม้เพียงน้อยนิดของความชั่วหลงเหลืออยู่ คริสตจักรต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นไร้ข้อตำหนิ และยังคงบริสุทธิ์ต่อไปเหมือนดั่งในอดีต  พวกเจ้าต้องตื่นและรอคอยอยู่เสมอ และเจ้าต้องอธิษฐานต่อหน้าเราให้มากขึ้น  เจ้าต้องระลึกรู้ถึงแผนร้ายสารพัด และกลอุบายอันเจ้าเล่ห์ของซาตาน ระลึกรู้ถึงจิตวิญญาณทั้งหลาย  รู้จักผู้คน และมีความสามารถที่จะหยั่งรู้ในผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลายทุกประเภท  เจ้าต้องกินและดื่มวจนะของเราให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน  และที่สำคัญกว่านั้น เจ้าต้องสามารถกินและดื่มวจนะด้วยตัวเองได้  จงเตรียมตัวเจ้าให้พร้อมด้วยความจริงทั้งปวง และมาอยู่ต่อหน้าเรา เพื่อที่เราจะได้เปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณของพวกเจ้า และอนุญาตให้พวกเจ้าได้เห็นความล้ำลึกที่ทอดตัวอยู่ในจิตวิญญาณ… เมื่อคริสตจักรเข้าสู่ระยะก่อสร้าง เหล่าวิสุทธิชนก็ออกเดินทัพสู่การสู้รบ  คุณสมบัติพิเศษอันน่ารังเกียจต่างๆ ของซาตานนั้นถูกวางอยู่ตรงหน้าพวกเจ้า กล่าวคือ พวกเจ้าจะหยุดแล้วถอยไปข้างหลัง หรือพวกเจ้าจะลุกขึ้นและวางใจในเรา ก้าวต่อไปข้างหน้า?  เปิดเผยคุณสมบัติพิเศษอันเสื่อมทรามและน่าเกลียดของซาตานอย่างถ้วนทั่ว ไม่เก็บงำความรู้สึกใดๆ และไม่แสดงความปรานี!  ต่อสู้กับซาตานจนตาย!  เราคือผู้หนุนหลังพวกเจ้า และเจ้าต้องมีจิตวิญญาณของเด็กผู้ชาย!  ซาตานกำลังสะบัดปัดป้องพัลวันในการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนตาย แต่มันจะยังคงไร้ความสามารถที่จะหลีกหนีไปจากการพิพากษาของเราได้  ซาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรา และมันก็กำลังถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของพวกเจ้าเองเช่นกัน—นี่คือข้อเท็จจริง!

พวกที่ขัดขวางทางศาสนาทั้งมวล และพวกที่ทำลายการก่อสร้างคริสตจักร ไม่สามารถได้รับการแสดงความยอมผ่อนปรนแม้แต่น้อยนิด แต่จะถูกตัดสินในทันที ซาตานจะถูกเปิดโปง เหยียบย่ำ ทำลายอย่างถึงที่สุด และไม่เหลือที่ให้หลบซ่อนได้อีก  แน่นอนว่า ภูตผีปีศาจทุกลักษณะทั้งมวลจะเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงของพวกมันออกมาต่อหน้าเรา และเราจะขว้างพวกมันทุกตนลงไปในบาดาลลึกที่พวกมันจะไม่มีวันเป็นอิสระเลย พวกมันทั้งหมดจะอยู่ใต้เท้าของพวกเรา  หากเจ้าต้องการทุ่มเทความพยายามในการต่อสู้เพื่อความจริงแล้วไซร้ อย่างแรกที่สุด เจ้าต้องไม่ให้โอกาสซาตานทำงาน—เพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายนั้น เจ้าจะต้องมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว และสามารถรับใช้ไปอย่างสอดประสาน ปล่อยวางมโนคติที่หลงผิด ความคิดเห็น ทรรศนะ และวิธีทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดของตัวเจ้าเอง ทำหัวใจของเจ้าให้เงียบสงบภายในเรา จดจ่ออยู่กับพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใส่ใจกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าให้ละเอียด  เจ้าต้องมีเจตนาเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือเจตจำนงของเราต้องสำเร็จ  เจ้าไม่ควรมีเจตนาอื่นนอกเหนือไปจากนี้เลย  เจ้าต้องมองดูเราด้วยหัวใจทั้งหมดของเจ้า มองการกระทำทั้งหลายของเรา และวิธีที่เราทำสิ่งทั้งหลายอย่างใกล้ชิด และไม่ละเลยสิ่งใดเลย  จิตวิญญาณของเจ้าต้องเฉียบคม ดวงตาของเจ้าต้องเปิดอยู่  โดยปกติธรรมดาแล้ว เมื่อมาถึงเรื่องของพวกที่มีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงพวกที่รักที่จะถูกผู้อื่นมองเห็น ผู้ที่กระเหี้ยนกระหือรือที่จะทำสิ่งทั้งหลาย ผู้ที่โน้มเอียงที่จะเป็นเหตุให้เกิดการขัดขวาง ผู้ที่เก่งในการพ่นพล่ามคำสอนทางศาสนา ผู้ที่เป็นข้ารับใช้ของซาตาน และอื่นๆ—เมื่อผู้คนเหล่านี้แสดงจุดยืนออกมา พวกเขากลายเป็นความลำบากยากเย็นของคริสตจักร และนี่เป็นเหตุให้การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าของบรรดาพี่น้องชายหญิงของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่า  เมื่อเจ้าเผชิญกับผู้คนที่เล่นละครเช่นนี้ จงยับยั้งพวกเขาในทันที  หากทั้งที่มีการตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นพวกเขาก็จะทนทุกข์กับความสูญเสีย  หากพวกที่ยืนกรานอย่างดื้อดึงในวิถีทางของตนเองนั้นพยายามแก้ตัว และพยายามปกปิดบาปทั้งหลายของพวกเขา คริสตจักรก็ควรตัดพวกเขาออกในทันที และไม่เหลือที่ให้พวกเขายักย้ายถ่ายเท  อย่าเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย จงเปิดตาของเจ้ามองภาพรวม

ตอนนี้ดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าต้องเปิดออกแล้ว และสามารถระลึกรู้ถึงผู้คนหลายประเภทในคริสตจักรได้ กล่าวคือ

ผู้คนประเภทไหนที่เข้าใจเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณและรู้จักวิญญาณ?

ผู้คนประเภทไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ?

ผู้คนประเภทไหนที่มีวิญญาณชั่ว?

ผู้คนประเภทไหนที่มีงานของซาตานอยู่ในตัวพวกเขา?

ผู้คนประเภทไหนที่โน้มเอียงที่จะเป็นต้นเหตุแห่งการขัดขวาง?

ผู้คนประเภทไหนที่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวพวกเขา?

ผู้คนประเภทไหนที่แสดงความคำนึงในภาระของพระเจ้า?

ผู้คนประเภทไหนที่สามารถทำตามเจตจำนงของเรา?

ใครคือพยานผู้จงรักภักดีของเรา?

จงรู้ไว้ว่านิมิตสูงสุดของวันนี้คือ ความรู้แจ้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำมาสู่คริสตจักรทั้งหลาย  จงอย่าสับสนปนเปกับสิ่งเหล่านี้ ทว่าให้ใช้เวลาเพื่อขบคิดสิ่งเหล่านี้ให้ออกอย่างถี่ถ้วน—นี่คือสิ่งสำคัญยิ่งยวดอย่างที่สุดสำหรับความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเจ้า!  หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาของเจ้าแล้ว เช่นนั้นเจ้าก็จะไร้ความสามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางข้างหน้าได้ เจ้าจะอยู่ในอันตรายแห่งการตกไปสู่การทดลองและไปอยู่ในการถูกจับกุมกักขังอยู่เนืองนิตย์ และเจ้าอาจถูกสวาปามลงไป  เรื่องหลักๆ ที่ต้องทำในตอนนี้คือ จดจ่ออยู่กับการที่จะสามารถเข้าใกล้เราในหัวใจของเจ้า และสื่อสารกับเรามากขึ้น  สิ่งใดที่พวกเจ้าขาดพร่องหรือแสวงหา จะถูกทำให้สมบูรณ์พร้อมในตัวเจ้าด้วยความใกล้ชิดและการสื่อสารเช่นนั้น  ชีวิตของเจ้าจะได้รับการจัดเตรียมให้อย่างแน่นอน และเจ้าจะมีความรู้แจ้งใหม่  เราไม่เคยมองว่าในอดีตนั้นเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างไร อีกทั้งเราไม่อ้อยอิ่งความคิดของเราอยู่กับการล่วงละเมิดในอดีตของพวกเจ้า  เรามองตรงที่ว่าเจ้ารักเราอย่างไร กล่าวคือ เจ้าสามารถรักเราได้มากกว่าที่เจ้ารักสิ่งอื่นใดหรือไม่?  เรามองเพื่อที่จะเห็นว่าพวกเจ้าสามารถหันกลับมา และวางใจให้เราปลดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าทิ้งไปได้หรือไม่  ผู้คนบางคนต่อต้านเรา เยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิดเผย และตัดสินผู้อื่น พวกเขาไม่รู้จักวจนะของเรา และยิ่งมีแววที่จะได้เห็นโฉมหน้าของเราน้อยเสียยิ่งกว่า  ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้าเราคือผู้ที่ค้นหาเราอย่างจริงใจ ผู้ที่มีหัวใจซึ่งหิวโหยและกระหายในความชอบธรรม—เราจะให้ความรู้แจ้งแก่เจ้า เปิดเผยต่อเจ้า อนุญาตให้เจ้ามองเห็นเราด้วยตาของเจ้าเอง และจับความเข้าใจในเจตจำนงของเราด้วยตัวเอง หัวใจของเราจะถูกเปิดเผยต่อเจ้าอย่างแน่นอน เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะเข้าใจ  เจ้าต้องฝึกฝนปฏิบัติสิ่งที่เราทำให้รู้แจ้งภายในตัวของเจ้าอย่างสอดคล้องกับวจนะของเรา มิเช่นนั้น เจ้าจะถูกพิพากษา  จงติดตามเจตจำนงของเรา แล้วพวกเจ้าจะไม่หลงทาง

สำหรับทุกคนที่แสวงหาการเข้าถึงวจนะของเรา พระคุณและพรจะมีแก่พวกเขาเป็นสองเท่า พวกเขาจะได้รับความรู้แจ้งและความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ทุกวัน และพวกเขาก็จะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในการกินและดื่มวจนะของเราเป็นประจำทุกวัน  พวกเขาจะได้ลิ้มรสชาติมันด้วยปากของพวกเขาเอง ว่ามันหวานเพียงใด!… เจ้าต้องระวัง และจะต้องไม่รู้สึกพึงพอใจเมื่อเจ้าได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและรสชาติแห่งความหอมหวานไป  กุญแจสำคัญคือการแสวงหาต่อไปเรื่อยๆ!  ผู้คนบางคนคิดว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่างอัศจรรย์โดยแท้และเป็นจริง—นี่คือบุคคลที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ซึ่งกำลังได้รับการเปิดเผยอย่างหมดสิ้นไม่ปิดบังจริงๆ และหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นยังรออยู่ข้างหน้า  จงระวังและตื่นอยู่เสมอ จงจับจ้องดวงตาของเจ้าไปยังแหล่งที่มา จงสงบเงียบต่อหน้าเรา จงใส่ใจและฟังอย่างระมัดระวัง และจงแน่ใจในวจนะของเรา  ห้ามมิให้มีความเคลือบแคลงใดเลย หากเจ้ากังขาแม้แต่น้อยแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วเราเกรงว่าเจ้าจะถูกทอดทิ้งไว้นอกประตู  จงมีนิมิตที่ชัดเจน จงยืนหยัดอย่างมั่นใจ จงไหลไปตามกระแสชีวิต และจงตามไปติดๆ ไม่ว่ามันจะไหลไปที่ใด เจ้าต้องไม่ให้มีความลังเลใจแบบมนุษย์อยู่ในตัวเจ้าโดยเด็ดขาด  เพียงกิน ดื่ม และสรรเสริญ แสวงหาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ และไม่มีวันยอมแพ้เท่านั้น  จงนำสิ่งใดก็ตามที่เจ้าไม่เข้าใจมาตรงหน้าเราบ่อยๆ และจงแน่ใจว่าไม่เก็บงำความสงสัยใดๆ เพื่อที่เจ้าจะได้หลีกเลี่ยงการทนทุกข์จากการสูญเสียครั้งใหญ่  ตามให้ทัน!  ตามให้ทัน!  อยู่ใกล้เข้าไว้!  จงกำจัดสิ่งขัดขวางทั้งหลายของตัวเจ้าออกจากตัวเจ้าให้สิ้น และจงอย่าเกเร จงไปข้างหน้าและไล่ตามเสาะหาโดยสุดใจ และอย่าล่าถอย  เจ้าต้องมอบถวายหัวใจของเจ้าออกมาจนหมดตลอดเวลา และไม่พลาดไปแม้แต่ชั่วขณะเดียว  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีพระราชกิจใหม่ต้องทำอยู่เป็นนิตย์ ทรงทำสิ่งใหม่ๆ ทุกวัน และมีความรู้แจ้งใหม่ทุกวันเช่นกัน  การจำแลงพระวรกายบนภูเขา พระวรกายแห่งวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้ว!  พระสุริยนแห่งความชอบธรรมทรงมอบความสว่างออกมา และสาดฉายออกไป ทุกชนชาติและทุกกลุ่มชนได้เห็นโฉมพระพักตร์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์  ความสว่างของเราจะส่องไปยังทุกคนที่มาอยู่ตรงหน้าเรา  วจนะของเราคือความสว่าง นำทางเจ้าไปข้างหน้า  เจ้าจะไม่ต้องเฉไปทางซ้ายหรือขวาเมื่อพวกเจ้าก้าวเดิน แต่จะเดินอยู่ภายในความสว่างของเรา และการวิ่งของเจ้าก็จะไม่เป็นการลงแรงที่ปราศจากดอกผล  เจ้าต้องมองเห็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจน เจตจำนงของเราอยู่ภายในนั้น  ความล้ำลึกทั้งหมดถูกปกปิดไว้ แต่สิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆ ถูกเปิดเผยต่อพวกเจ้า  จงจดจำวจนะของเราให้ขึ้นใจอยู่เสมอ และมาตรงหน้าเราเพื่อสื่อสารกับเรามากขึ้น  พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความก้าวหน้า  จงเดินตามรอยเท้าของเรา การอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้า และสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อเจ้าทีละอย่างๆ  มีเพียงผู้ซึ่งเอาใจใส่ ผู้ซึ่งรอคอย และผู้ซึ่งตื่นอยู่เท่านั้นที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้น  จงแน่ใจว่าไม่ได้หย่อนยาน  แผนการบริหารจัดการของพระเจ้ากำลังขยับเข้าหาช่วงระยะสุดท้ายแล้ว การก่อสร้างคริสตจักรจะสำเร็จ จำนวนของผู้ได้รับชัยชนะได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เด็กชายผู้ได้รับชัยชนะจะถูกสร้าง และพวกเขาจะเข้าไปในราชอาณาจักรกับเรา ร่วมครองความเป็นกษัตริย์กับเรา ปกครองทุกชนชาติด้วยคทาเหล็ก และอยู่ในความรุ่งโรจน์ด้วยกัน!

ก่อนหน้า: บทที่ 16

ถัดไป: บทที่ 18

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ยุคเก่าได้ผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว  ปีแล้วปีเล่า วันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปมากมาย  พระองค์เสด็จเข้ามาสู่โลก...

ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ตอนที่เปโตรกำลังได้รับการตีสอนจากพระเจ้า  เขาได้อธิษฐานไปว่า “โอพระเจ้า!  เนื้อหนังของข้าพระองค์ไม่เชื่อฟัง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger