บทที่ 17

คริสตจักรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และซาตานก็กำลังพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำลาย มันต้องการทำลายการก่อสร้างของเราด้วยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุผลนี้ คริสตจักรจึงต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยเร็ว ต้องไม่มีกากเดนแม้เพียงน้อยนิดของความชั่วหลงเหลืออยู่ คริสตจักรต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นไร้ตำหนิ และยังคงบริสุทธิ์ต่อไปเหมือนดั่งในอดีต พวกเจ้าต้องตื่นและรอคอยอยู่เสมอ และเจ้าต้องอธิษฐานต่อหน้าเราให้มากขึ้น เจ้าต้องระลึกรู้ถึงกลอุบายสารพัด และแผนการอันเจ้าเล่ห์ของซาตาน ระลึกรู้ถึงจิตวิญญาณต่าง ๆ รู้จักผู้คน และสามารถหยั่งรู้ในผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ทุกประเภท เจ้าต้องกินและดื่มวจนะของเราให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ที่สำคัญกว่านั้น เจ้าต้องสามารถกินและดื่มพวกมันด้วยตัวเองได้ จงเตรียมตัวเจ้าให้พร้อมด้วยความจริงทั้งปวง และมาอยู่ต่อหน้าเรา เพื่อที่เราจะได้เปิดดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเจ้า และอนุญาตให้พวกเจ้าได้เห็นความล้ำลึกที่ทอดตัวอยู่ในจิตวิญญาณ... เมื่อคริสตจักรเข้าสู่ระยะก่อสร้าง เหล่าธรรมิกชนก็ออกเดินทัพสู่การสู้รบ ลักษณะอันน่ารังเกียจต่าง ๆ ของซาตานนั้นถูกวางอยู่ตรงหน้าพวกเจ้า พวกเจ้าจะหยุดแล้วถอยไปข้างหลัง หรือพวกเจ้าจะลุกขึ้นและวางใจในเรา ก้าวต่อไปข้างหน้า ? เปิดเผยลักษณะอันเสื่อมทรามและน่าเกลียดของซาตานอย่างถ้วนทั่ว ไม่เก็บงำความรู้สึกใด ๆ และไม่แสดงความปราณี! ต่อสู้กับซาตานจนตาย ! เราคือผู้หนุนหลังพวกเจ้า และเจ้าต้องมีจิตวิญญาณของเด็กผู้ชาย ! ซาตานจะสะบัดปัดป้องพัลวันในการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนตาย แต่มันจะยังคงไม่สามารถหลีกหนีไปจากการพิพากษาของเราได้ ซาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรา และมันก็ถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของพวกเจ้าเองเช่นกัน—นี่คือข้อเท็จจริง !

บรรดาพวกที่ขัดขวางทางศาสนาทั้งมวล และพวกที่ทำลายการก่อสร้างคริสตจักร ไม่สามารถได้รับการแสดงความผ่อนปรนแม้แต่น้อยนิด แต่จะถูกตัดสินในทันที ซาตานจะถูกเปิดโปง เหยียบย่ำ ทำลายอย่างถึงที่สุด และไม่เหลือที่ให้หลบซ่อนได้อีก แน่นอนว่า ภูตผีปีศาจทุกลักษณะทั้งมวลจะเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงของพวกมันออกมาต่อหน้าเรา และเราจะขว้างพวกมันทุกตนลงไปในบาดาลลึกที่พวกมันจะไม่มีวันเป็นอิสระเลย พวกมันทั้งหมดจะอยู่ใต้เท้าของพวกเรา หากเจ้าต้องการทุ่มความพยายามในการต่อสู้เพื่อความจริงแล้วไซร้ อย่างแรกที่สุด เจ้าต้องไม่ให้โอกาสซาตานทำงาน—เพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายนั้น เจ้าจะต้องมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว และสามารถรับใช้ไปอย่างสอดประสาน เลิกล้มมโนคติที่หลงผิด ความคิดเห็น มุมมอง และวิธีทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดของตัวเจ้าเอง ทำหัวใจของเจ้าให้เงียบสงบภายในเรา จดจ่อกับพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใส่ใจกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าให้ละเอียด เจ้าต้องมีเจตนาเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือเจตนารมณ์ของเราต้องสำเร็จ เจ้าควรไม่มีเจตนาอื่นนอกเหนือไปจากนี้เลย เจ้าต้องมองดูเราด้วยหัวใจทั้งหมดของเจ้า มองการกระทำต่าง ๆ ของเรา และวิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และไม่ละเลยสิ่งใดเลย จิตวิญญาณของเจ้าต้องเฉียบคม ดวงตาของเจ้าต้องเปิดอยู่ โดยปกติธรรมดาแล้ว เมื่อพูดถึงพวกที่มีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงพวกที่รักที่จะถูกผู้อื่นมองเห็น ผู้ที่กระเหี้ยนกระหือรือที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นเหตุให้เกิดการขัดขวาง ผู้ที่เก่งในการพ่นพล่ามหลักคำสอนทางศาสนา ผู้ที่เป็นขี้ข้าของซาตาน และอื่น ๆ – เมื่อผู้คนเหล่านี้แสดงจุดยืนออกมา พวกเขากลายเป็นอุปสรรคยุ่งยากของคริสตจักร และนี่เป็นเหตุให้การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าของพี่น้องชายหญิงของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่า เมื่อเจ้าเผชิญกับผู้คนที่เล่นละครเช่นนี้ จงยับยั้งพวกเขาในทันที หากทั้งที่มีการเตือนสอนซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นพวกเขาก็จะได้รับทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวง หากพวกที่ยืนกรานอย่างดื้อดึงในวิถีทางของตนเองนั้นพยายามแก้ต่างให้ตัวเอง และพยายามปกปิดบาปต่าง ๆ ของพวกเขา คริสตจักรก็ควรตัดพวกเขาออกในทันที และไม่เหลือที่ให้พวกเขาลงมือตามแผนการใด อย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย จงเปิดตาของเจ้ามองภาพรวม

ตอนนี้ดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าต้องเปิดออกแล้ว และสามารถระลึกรู้ถึงผู้คนหลายประเภทในคริสตจักรได้

ผู้คนประเภทไหนที่เข้าใจเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณและรู้จักวิญญาณ?

ผู้คนประเภทไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ?

ผู้คนประเภทไหนที่มีวิญญาณชั่ว?

ผู้คนประเภทไหนที่มีงานของซาตานอยู่ในตัวพวกเขา?

ผู้คนประเภทไหนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นต้นเหตุแห่งการขัดขวาง?

ผู้คนประเภทไหนที่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวพวกเขา?

ผู้คนประเภทไหนที่แสดงความคำนึงในภาระของพระเจ้า ?

ผู้คนประเภทไหนที่สามารถทำตามเจตนารมณ์ของเรา?

ใครคือพยานผู้ภักดีของเรา?

จงรู้ไว้ว่านิมิตสูงสุดของวันนี้คือ ความรู้แจ้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำมาสู่คริสตจักรทั้งหลาย จงอย่าสมองสับสนไปกับสิ่งเหล่านี้ ทว่าให้ใช้เวลาเพื่อพิจารณาพวกมันอย่างถี่ถ้วน—นี่คือสิ่งสำคัญยิ่งยวดอย่างที่สุดสำหรับความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเจ้า ! หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาของเจ้าแล้ว เช่นนั้นเจ้าก็จะไม่สามารถเดินไปตามเส้นทางข้างหน้าได้ เจ้าจะอยู่ในอันตรายแห่งการตกไปสู่การทดลองและไปอยู่ในการถูกจับกุมกักขังตลอดเวลา และเจ้าอาจถูกสวาปามลงไป เรื่องหลัก ๆ ที่ต้องทำในตอนนี้คือ จดจ่อกับการที่จะสามารถเข้าใกล้เราในหัวใจของเจ้า และสื่อสารกับเรามากขึ้น สิ่งใดที่พวกเจ้าขาดหรือแสวงหา จะถูกทำให้สมบูรณ์พร้อมในตัวเจ้าด้วยความใกล้ชิดและการสื่อสารเช่นนั้น ชีวิตของเจ้าจะได้รับการจัดเตรียมให้อย่างแน่นอน และเจ้าจะมีความรู้แจ้งใหม่ เราไม่เคยมองว่าในอดีตนั้นเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างไร และเราไม่อ้อยอิ่งความคิดของเราอยู่กับการล่วงละเมิดในอดีตของพวกเจ้า เรามองตรงที่ว่าเจ้ารักเราอย่างไร เจ้าสามารถรักเราได้มากกว่าที่เจ้ารักสิ่งอื่นใดหรือไม่? เรามองเพื่อที่จะเห็นว่าพวกเจ้าสามารถหันกลับมา และวางใจให้เราปัดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าทิ้งไปได้หรือไม่ ผู้คนบางคนโต้แย้งเรา เยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิดเผย และตัดสินผู้อื่น พวกเขาไม่รู้จักวจนะของเรา และยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้เห็นโฉมหน้าของเราน้อยเสียยิ่งกว่า ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้าเราคือผู้ที่ค้นหาเราอย่างจริงใจ ผู้ที่มีหัวใจซึ่งหิวโหยและกระหายในความความชอบธรรม—เราจะให้ความรู้แจ้งแก่เจ้า เปิดเผยต่อพวกเจ้า อนุญาตให้พวกเจ้ามองเห็นเราด้วยตาของเจ้าเอง และจับความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราด้วยตัวเอง หัวใจของเราจะถูกเปิดเผยต่อเจ้าอย่างแน่นอน เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะเข้าใจ เจ้าต้องฝึกฝนปฏิบัติสิ่งที่เราทำให้รู้แจ้งภายในตัวของเจ้าอย่างสอดคล้องกับวจนะของเรา มิเช่นนั้น เจ้าจะถูกพิพากษา จงติดตามเจตนารมณ์ของเรา แล้วพวกเจ้าจะไม่หลงทาง

ถึงทุกคนที่แสวงหาการเข้าถึงวจนะของเรา พระคุณและพระพรจะมีแก่พวกเขาเป็นสองเท่า พวกเขาจะได้รับความรู้แจ้ง และวิจารณญาณใหม่ทุกวัน และพวกเขาก็จะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในการกินและดื่มวจนะของเราในประจำวัน พวกเขาจะได้ลิ้มรสมันด้วยปากของพวกเขาเอง ว่ามันหวานเพียงใด !... เจ้าต้องระวัง และจะต้องไม่รู้สึกพึงพอใจเมื่อเจ้าได้รับวิจารณญาณและรสชาติแห่งความหอมหวานไป กุญแจสำคัญคือการแสวงหาต่อไปเรื่อย ๆ ! บางผู้คนคิดว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่างอัศจรรย์โดยแท้และเป็นจริง — นี่คือบุคคลที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ซึ่งกำลังได้รับการเปิดเผยอย่างหมดสิ้นไม่ปิดบังจริง ๆ และหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นยังรออยู่ข้างหน้า จงระวังและตื่นอยู่เสมอ จงจับจ้องดวงตาของเจ้าไปยังแหล่งที่มา จงสงบเงียบต่อหน้าเรา จงใส่ใจและฟังอย่างระมัดระวัง และจงแน่ใจในวจนะของเรา ห้ามมิให้มีความเคลือบแคลงใดเลย หากเจ้าสงสัยแม้แต่น้อยแล้วไซร้ เราเกรงว่าเจ้าจะถูกทอดทิ้งไว้นอกประตู จงมีนิมิตที่ชัดเจน จงยืนหยัดอย่างมั่นใจ จงไหลไปตามกระแสชีวิต และจงตามไปติด ๆ ไม่ว่ามันจะไหลไปที่ใด เจ้าต้องไม่ให้มีความลังเลใจแบบมนุษย์อยู่ในตัวเจ้าโดยเด็ดขาด เพียงกิน ดื่ม และสรรเสริญ แสวงหาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ และไม่มีวันยอมแพ้เท่านั้น จงนำสิ่งใดก็ตามที่เจ้าไม่เข้าใจมาตรงหน้าเราบ่อย ๆ และจงแน่ใจว่าไม่เก็บงำความสงสัยใด ๆ เพื่อที่เจ้าจะได้หลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ตามให้ทัน ! ตามให้ทัน ! อยู่ใกล้เข้าไว้ ! จงกำจัดอุปสรรคกีดขวางต่าง ๆ ของตัวเจ้าออกจากตัวเจ้าให้สิ้น และจงอย่าเกเร จงไปข้างหน้าและไล่ตามเสาะหาอย่างเต็มหัวใจ และอย่าล่าถอย เจ้าต้องมอบหัวใจของเจ้าออกมาจนหมดตลอดเวลา และไม่พลาดไปแม้แต่วินาทีเดียว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีงานใหม่ต้องทำอยู่เป็นนิตย์ ทรงทำสิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน และมีความรู้แจ้งใหม่ทุกวันเช่นกัน การจำแลงพระวรกายบนภูเขา พระวรกายแห่งวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้ว ! พระสุริยนแห่งความชอบธรรมทรงมอบความสว่างออกมา และสาดฉายออกไป ทุกชนชาติและทุกผู้คนได้เห็นโฉมหน้าอันรุ่งโรจน์ของเจ้า ความสว่างของเราจะส่องไปยังทุกคนที่มาอยู่ตรงหน้าเรา วจนะของเราคือความสว่าง นำทางเจ้าไปข้างหน้า เจ้าจะไม่ต้องเฉไปทางซ้ายหรือขวาเมื่อพวกเจ้าก้าวเดิน แต่จะเดินอยู่ภายในความสว่างของเรา และการวิ่งของเจ้าก็จะไม่เป็นการลงแรงที่ปราศจากดอกผล เจ้าต้องมองเห็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจน เจตนารมณ์ของเราอยู่ภายในนั้น ความล้ำลึกทั้งหมดถูกปกปิดไว้ แต่มันจะค่อย ๆ ถูกเปิดเผยต่อพวกเจ้า จงจดจำวจนะของเราให้ขึ้นใจอยู่เสมอ และมาตรงหน้าเราเพื่อสื่อสารกับเรามากขึ้น พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความก้าวหน้า จงเดินตามรอยเท้าของเรา การอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้า และสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อพวกเจ้าทีละอย่าง ๆ มีเพียงผู้ซึ่งเอาใจใส่ ผู้ซึ่งรอคอย และผู้ซึ่งตื่นอยู่เท่านั้นที่จะเห็นพวกมัน จงแน่ใจว่าไม่ได้หย่อนยาน แผนการบริหารจัดการของพระเจ้ากำลังขยับเข้าหาช่วงระยะสุดท้ายแล้ว การก่อสร้างคริสตจักรจะสำเร็จ จำนวนของผู้ได้รับชัยชนะได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เด็กชายผู้ได้รับชัยชนะจะถูกสร้าง และพวกเขาจะเข้าไปในราชอาณาจักรกับเรา ร่วมครองความเป็นกษัตริย์กับเรา ปกครองทุกชนชาติด้วยคฑาเหล็ก และอยู่ในความรุ่งโรจน์ด้วยกัน !

ก่อนหน้า: บทที่ 16

ถัดไป: บทที่ 18

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกคลุมของอิทธิพลแห่งความมืดมิดเสมอมา ถูกพันธนาการด้วยอิทธิพลของซาตาน ไม่สามารถหลบหนีไปได้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้