591 จงถวายความจงรักภักดีของเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้า

Verse 1

บนโลกมีพวกวิญญาณชั่วทุกชนิด

เดินเพ่นพ่านตลอด

พวกมันมองหาที่ให้หยุดพัก

เพื่อเขมือบกินซากมนุษย์ที่มี

ไม่ว่าภายใต้รูปการณ์ใด

เจ้าต้องไม่ประพฤติเช่นในอดีต

ทำแบบหนึ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ทำอีกแบบลับหลังพระองค์


Pre-chorus 1

เจ้าจะห่างไกลจากการไถ่

หากเจ้าประพฤติเช่นนี้

พระเจ้าตรัสกับเจ้าไม่มากพอหรือไร


Chorus

ประชากรพระเจ้า

จงอยู่ในการดูแลอารักขาของพระเจ้า

ประชากรพระเจ้า

จงอย่าปล่อยตัวเหลวไหลเสเพลหรือบ้าบิ่น

ประชากรพระเจ้า

จงมอบถวายความจงรักภักดีในพระนิเวศ

ด้วยความภักดีเท่านั้น

สามารถบอกปัดอุบายของมาร

ประชากรพระเจ้า ประชากรพระเจ้า


Verse 2

เพราะธรรมชาติโดยแท้ของมนุษย์

ไร้ความหวัง

พระเจ้าทรงย้ำเตือนเจ้าเรื่องนี้

ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อตัวพวกเจ้าเอง

ทั้งหมดล้วนตรัสเพื่อจะรับรอง

โชคชะตาพวกเจ้านั่นเอง

ซาตานต้องการแค่สักที่หนึ่ง

ที่เน่าเหม็นและโสโครก


Pre-chorus 2

ยิ่งพวกเจ้าไม่อาจได้รับการไถ่

ยิ่งพวกเจ้าเสเพลเหลวไหล

และยิ่งพวกเจ้าไม่อาจยับยั้งชั่งใจ

วิญญาณไม่สะอาดยิ่งจะเข้ามารุกราน


Bridge

ครั้นพวกเจ้าอยู่ ณ จุดนี้

ความภักดีจะกลายเป็นคำพูดว่างเปล่า

จะกลายเป็นคำพูดว่างเปล่า

ปณิธานโดนเหล่าปีศาจกลืนกิน

กลายเป็นความไม่เชื่อฟังและอุบายซาตาน

พวกเจ้าจะขวางราชกิจ

พระเจ้าอาจลงโทษพวกเจ้าให้ตาย

แต่กลับไม่มีใครสนใจ

แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะรุนแรง


Chorus

ประชากรพระเจ้า

จงอยู่ในการดูแลอารักขาของพระเจ้า

ประชากรพระเจ้า

จงอย่าปล่อยตัวเหลวไหลเสเพลหรือบ้าบิ่น

ประชากรพระเจ้า

จงมอบถวายความจงรักภักดีในพระนิเวศ

ด้วยความภักดีเท่านั้น

สามารถบอกปัดอุบายของมาร


Outro

พระเจ้าจะไม่ทรงจำอดีต

แต่เจ้าจะรอพระองค์หรือไม่

ให้พระองค์ทรงยอมผ่อนปรนปรานี

อภัยให้เจ้าต่อไปอีกครั้ง

แม้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าหลายครา

พระองค์จะไม่ทรงถือโทษเขา

วุฒิภาวะมนุษย์ด้อยเกินไป

จึงทรงไม่เรียกร้องมากมาย

พระองค์ทรงประสงค์ให้คน

มีความยับยั้งชั่งใจ

และไม่ปล่อยตัวเหลวไหลเสเพล

นี่เกินไปไหมที่พวกเจ้าจะเชื่อฟัง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 10

ก่อนหน้า: 590 เจ้าต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ถัดไป: 592 การทำงานอย่างสะเพร่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger