423 ไม่มีการปรนนิบัติที่แท้จริงหากปราศจากการอธิษฐานที่แท้จริง

1 การอธิษฐานไม่ใช่พิธีกรรมชนิดหนึ่ง แต่เป็นการมหาสนิทที่แท้จริงระหว่างบุคคลหนึ่งกับพระเจ้า และมีนัยสำคัญอันลุ่มลึก  จากการอธิษฐานของผู้คน คนเราสามารถมองเห็นได้ว่าการอธิษฐานเหล่านั้นกำลังรับใช้พระเจ้าโดยตรง  หากเจ้ามองการอธิษฐานเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง เช่นนั้นแล้วก็รับประกันได้เลยว่าเจ้าจะไม่รับใช้พระเจ้าด้วยดี  หากการอธิษฐานของเจ้าไม่ได้กระทำอย่างจริงจังจริงใจหรือด้วยความจริงใจ เช่นนั้นแล้วก็สามารถกล่าวได้ว่าจากทัศนคติของพระเจ้า เจ้าในฐานะบุคคลหนึ่งนั้นไม่ได้ดำรงอยู่  เช่นนั้นแล้ว เจ้าสามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงพระราชกิจกับเจ้าได้อย่างไร?  นับแต่บัดนี้ไป หากไม่มีการอธิษฐาน เจ้าจะไม่สามารถทำงานได้  เป็นการอธิษฐานนั่นเองที่ทำให้เกิดงาน และเป็นการอธิษฐานนั่นเองที่ทำให้เกิดการรับใช้  หากเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งผู้ซึ่งนำทาง และผู้ซึ่งรับใช้พระเจ้า กระนั้นเจ้ายังไม่เคยอุทิศตัวเจ้าเองให้แก่การอธิษฐานหรือไม่เคยจริงจังในการอธิษฐานของเจ้า เช่นนั้นแล้วลักษณะซึ่งเจ้าใช้ในการรับใช้จะสิ้นสุดลงโดยเป็นเหตุให้เจ้าล้มลง

2 หากเจ้าสามารถมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอธิษฐานต่อพระองค์ได้เป็นนิจศีล นี่ก็พิสูจน์ว่าเจ้าปฏิบัติต่อพระเจ้าดังเช่นพระเจ้า  หากเจ้าละเลยบ่อยครั้งที่จะอธิษฐาน และมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งทั้งหลายด้วยตัวเจ้าเอง โดยทำสิ่งนี้และสิ่งนั้นลับหลังพระองค์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้กำลังรับใช้พระเจ้า เจ้าเพียงทำธุรกิจของเจ้าเอง  เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าจะไม่ถูกกล่าวโทษหรอกหรือ?  จากภายนอก นั่นจะไม่ปรากฏราวกับว่าเจ้าได้ทำสิ่งใดที่สร้างความแตกหัก อีกทั้งนั่นจะไม่ดูเหมือนว่าเจ้าได้หมิ่นประมาทพระเจ้า แต่เจ้าจะแค่กำลังทำสิ่งของเจ้าเอง  ในการทำเช่นนั้น เจ้าไม่ได้กำลังขัดจังหวะหรอกหรือ?  ต่อให้จากภายนอกนั่นดูราวกับว่าเจ้าไม่ได้กำลังขัดจังหวะ ในสาระสำคัญแล้วเจ้ากำลังต้านทานพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, นัยสำคัญและการปฏิบัติเรื่องการอธิษฐาน

ก่อนหน้า: 422 คำอธิษฐานที่นบนอบและชอบด้วยเหตุผล มีความสำคัญยิ่งใหญ่

ถัดไป: 424 ปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเชิดชูบูชาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger