อัตลักษณ์ประจำตัวมนุษย์และคุณค่าของเขา แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเช่นไร?

พวกเจ้าถูกดึงออกมาจากโคลน และไม่ว่าอย่างไร พวกเจ้าก็มาจากสิ่งที่หยิบแยกออกมาจากตะกอนนั้น โสมมและเป็นที่เกลียดชังของพระเจ้า  เจ้าเป็นของซาตานและครั้งหนึ่งเคยถูกมันเหยียบย่ำและทำให้แปดเปื้อน  นั่นคือสาเหตุที่กล่าวกันว่าเจ้าถูกแยกออกมาจากโคลน และแทนที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ เจ้ากลับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งเล่ห์เพทุบายของซาตานมาช้านาน  นี่คือการประเมินพวกเจ้าที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด  พวกเจ้าจำเป็นต้องรู้ว่าดั้งเดิมนั้นพวกเจ้าคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายซึ่งพบอยู่ในน้ำนิ่งและโคลนเลน ตรงข้ามกับสัตว์น้ำน่าจับอย่างเช่นปลาและกุ้ง ด้วยเพราะไม่มีทางที่จะได้สิ่งใดที่ให้ความชื่นชมยินดีจากพวกเจ้า  หากจะพูดตามตรงแล้ว พวกเจ้าคือสัตว์ป่าจากสังคมชั้นต่ำที่ด้อยค่าที่สุด แย่กว่าสุกรและสุนัข  พูดกันตามตรง การเรียกพวกเจ้าด้วยคำศัพท์เช่นนี้ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงและไม่ใช่อติพจน์ แต่กลับทำให้เข้าใจประเด็นปัญหาง่ายขึ้น  การเรียกพวกเจ้าด้วยคำศัพท์เช่นนี้อาจกล่าวได้กระทั่งว่าเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความนับถือพวกเจ้า  ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก วาทะ พฤติกรรมในฐานะมนุษย์ของพวกเจ้า และทุกแง่มุมในชีวิตของพวกเจ้า รวมถึงสถานะในโคลนตมของพวกเจ้า เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอัตลักษณ์ของพวกเจ้านั้น “ไม่ธรรมดา”

ก่อนหน้า: แก่นแท้และอัตลักษณ์ของมนุษย์

ถัดไป: พวกที่ไม่เรียนรู้และยังคงไม่รู้เท่าทัน: พวกเขาไม่ใช่สัตว์เดียรัจฉานหรอกหรือ?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger