พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

อัตลักษณ์ตัวตนโดยเนื้อแท้ของมนุษย์และความคู่ควรของเขา: สิ่งเหล่านั้นจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร

พวกเจ้าถูกแยกออกจากโคลนและ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เจ้าก็เป็นของสิ่งของพวกนั้นซึ่งถูกหยิบออกจากสิ่งที่ไร้ค่า ซึ่งโสมมและเป็นที่เกลียดชังโดยพระเจ้า เจ้าเป็นของซาตานและครั้งหนึ่งถูกมันเหยียบย่ำและทำให้ด่างพร้อย นั่นคือสาเหตุที่ทำไมจึงกล่าวกันว่าเจ้าถูกแยกออกจากโคลน และ แทนที่จะเป็นคนใจบุญ เจ้ากลับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งตกอยู่ภายใต้เล่ห์เพทุบายของซาตานมาช้านาน นี่คือการประเมินพวกเจ้าที่เหมาะสมที่สุด เจ้าจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเจ้าแต่ดั้งเดิมนั้นคือมลทินต่าง ๆ ซึ่งพบอยู่ในน้ำนิ่งและโคลน ทรงกันข้ามกับสัตว์น้ำที่จับได้อันเป็นที่ปรารถนาอย่างเช่นปลาและกุ้ง ด้วยเพราะไม่มีอะไรเลยซึ่งมอบความเปรมปรีดิ์จะสามารถได้มาจากพวกเจ้าได้ หากจะพูดตามตรง พวกเจ้าคือเหล่าสัตว์เดียรัจฉานที่ต่ำทรามที่สุดจากสังคมชั้นต่ำ ชั่วช้ากว่าบรรดาสุกรและสุนัข พูดกันอย่างตรง ๆ แล้ว การเรียกพวกเจ้าด้วยถ้อยคำเช่นนั้นไม่ใช่การกล่าวเกินจริงและไม่ใช่อติพจน์ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันกลับทำให้ปัญหานี้ง่ายขึ้น การเรียกพวกเจ้าด้วยถ้อยคำเช่นนั้นอาจกล่าวได้กระทั่งว่าเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความเคารพแก่เจ้า ความรู้ลึกซึ้ง คำพูด พฤติกรรมในฐานะพวกมนุษย์ของพวกเจ้า และทุก ๆ แง่มุมของชีวิตของเจ้า รวมถึงสถานภาพในโคลนของพวกเจ้า ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอัตลักษณ์ตัวตนของพวกเจ้านั้น “ไม่ปกติ”

ก่อนหน้า:แก่นแท้และอัตลักษณ์ของมนุษย์

ถัดไป:พวกที่ไม่เรียนรู้และไม่รู้อะไรเลย: พวกเขาไม่ใช่สัตว์เดียรัจฉานหรอกหรือ?

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง