9. พวกคุณให้คำพยานว่า “ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก” เป็นการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่ฉันได้อ่านหลายบทความบนเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักกันดี อาทิ ไป่ตู้ และวิกิพีเดียที่กล่าวโทษ โจมตี และสบประมาทคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  ฉันรู้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ไป่ตู้นั้นถูกสอดส่องและควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน และว่ามันไม่จำเป็นว่าจะไว้ใจได้  แต่พวกเว็บไซต์ต่างประเทศ อาทิ วิกิพีเดีย ก็ได้ว่าตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนและโลกศาสนาในการกล่าวโทษพวกคุณ  ฉันไม่สามารถหาทองออกในเรื่องนี้ได้เลย—ถ้อยแถลงที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์เหล่านี้แท้จริงหรือเป็นเท็จ?

ตอบ:

ปัจจุบัน กองกำลังบังคับชั่วของพญานาคใหญ่สีแดงและกองกำลังของเหล่าศัตรูของพระคริสต์ในชุมชนศาสนาได้ปรุงแต่งคำโกหกจำนวนมากเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—คำโกหกที่ได้รับการเผยต่อสาธารณะแม้กระทั่งโดยเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างวิกิพีเดีย  เมื่อได้เจาะลึกหนทางที่แท้จริงแล้ว ผู้คนบางคนก็มุ่งตรงไปที่วิกิพีเดีย โดยคิดว่า “ฉันเชื่อถือวิกิพีเดีย  หากวิกิพีเดียบอกว่านี่คือหนทางที่แท้จริงแล้ว ฉันก็จะเชื่อ หากวิกิพีเดียบอกว่าไม่ใช่ ฉันก็จะไม่เชื่อ”  ผู้คนเหล่านี้ประเมินวัดว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นหนทางที่แท้จริงหรือไม่บนพื้นฐานของวิกิพีเดีย  การนี้สอดคล้องกับความจริงหรือไม่?  ความจริงสามารถที่จะหาพบได้ทางวิกิพีเดียหรือไม่?  พระวจนะของพระเจ้าสามารถหาพบได้ทางวิกิพีเดียหรือไม่?  ผู้คนที่แก้ไขวิกิพีเดียเชื่อในพระเจ้าหรือไม่?  พวกเขาไม่เชื่อ  เช่นนั้นแล้ว วิกิพีเดียจึงเป็นเว็บไซต์ของบรรดาผู้ไม่เชื่อ  เว็บไซต์นี้เขียนและแก้ไขจากมุมมองของบรรดาผู้ไม่เชื่อโดยใช้วัตถุดิบสารพัดที่พวกเขาเก็บรวบรวมมา  บรรดาผู้ไม่เชื่อครองความจริงหรือไม่?  คำพูดที่พูดโดยบรรดาผู้ไม่เชื่อเป็นข้อเท็จจริง และคล้อยตามความจริงหรือไม่?  ไม่มีคำโกหก ไม่มีความนอกรีต ไม่มีความเท็จในเว็บไซต์ของบรรดาผู้ไม่เชื่อกระนั้นหรือ?  บรรดาผู้ไม่เชื่อคือผู้คนที่ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างถลำลึก และได้หันหลังให้กับพระเจ้าแล้ว  พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาไม่ใช่บรรดาผู้เชื่อ ธาตุแท้ของพวกเขาเป็นธาตุแท้ของมารซาตาน และพวกเขาแค่พูดแบบนกแก้วนกขุนทองตามคำพูดของคนอื่นเท่านั้น ซึ่งเป็นคำโกหกกองพะเนินหนึ่ง ที่ไม่มีสักคำเดียวที่สอดคล้องกับความจริง  ด้วยเหตุนี้ คำพูดของบรรดาผู้ไม่เชื่อจึงไม่ใช่อื่นใดนอกจากเหตุผลวิบัติ  การนี้มีข้อกังขาได้หรือ?  วิกิพีเดียไม่ได้เผยแพร่ข้อเท็จจริงและคำพยานที่แท้จริงเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  ทั้งหมดที่วิกิพีเดียเผยต่อสาธารณะคือคำโกหกและเหตุผลวิบัติของโลกศาสนาและรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอเทวนิยม  นี่เป็นเว็บไซต์ประเภทใดกัน?  เว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของกองกำลังชั่วของโลกหรอกหรือ?  พระวจนะที่แสดงโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และคำพยานทั้งหลายจากการทดลองจริงของชาวคริสเตียนของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้มีการเผยต่อสาธารณะออนไลน์เพื่อให้มวลมนุษย์ได้แสวงหาและเจาะลึกมานานแล้ว—ดังนั้น เหตุใดจึงไม่มีการพาดพิงถึงเรื่องนี้เล่า?  รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กดขี่และข่มเหงคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์อย่างเลวทรามอยู่เสมอ ซึ่งข้อเท็จจริงของการนี้ได้รับการเผยต่อสาธารณะออนไลน์โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาตั้งนานแล้ว  เหตุใดข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงไม่อยู่ในวิกิพีเดียเล่า?  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น วิกิพีเดียกลับเผยต่อสาธารณะในทุกคำโกหกและทุกความพยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนและชุมชนศาสนา  เช่นนั้นแล้ว วิกิพีเดียไม่ใช่องค์กรที่จงใจแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนและความไม่จริงหรอกหรือ?  นี่ไม่ใช่เครื่องมือที่ซาตานใช้หลอกลวงผู้คนหรอกหรือ?  การไว้วางใจและการเผยแพร่คำพูดของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอเทวนิยมและศัตรูของพระคริสต์จากชุมชนศาสนาโดยพวกบรรณาธิการของวิกิพีเดียโดยไม่เจาะลึกคำพูดเหล่านั้นเสียก่อนช่างน่าขันและไร้สาระ  นั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสูญสิ้นความจริง  ว่าในแก่นแท้แล้วนั้นพวกเขาเป็นผู้คนที่สับสนยุ่งเหยิงและไร้สาระ จำพวกเดียวกับมารซาตาน  วิกิพีเดียติดตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนและชุมชนศาสนาในการสบประมาท การตัดสิน และการกล่าวโทษพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย วิกิพีเดียได้หมิ่นประมาทพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย หมิ่นประมาทหนทางที่แท้จริง และถูกพระเจ้าทรงสาปแช่ง  ดังนั้น การที่วิกิพีเดียติดตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนและชุมชนศาสนาบ่งชี้ถึงปัญหาใด?  นั่นแสดงให้เห็นว่าโลกนั้นชั่วและมืดมน ว่ามวลมนุษย์ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างถลำลึก และได้กลายเป็นกองกำลังที่ไม่เป็นมิตรกับพระเจ้า!  นี่ยังทำให้พระวจนะจากพระคัมภีร์ลุล่วงไปอีกด้วย ความว่า “โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย(1 ยอห์น 5:19)คนในยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย(ลูกา 11:29)  ผู้คนบางคนตาบอดต่อแก่นแท้ที่เลวและมืดมนของโลก  เมื่อได้เจาะลึกหนทางที่แท้จริงแล้ว พวกเขาก็ยังหมิ่นเหม่ที่จะไว้วางใจวิกิพีเดีย และเชื่อคำโกหกและข่าวลือที่วิกิพีเดียเผยต่อสาธารณะ  ผู้คนเช่นนี้คือบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากระนั้นหรือ?  พวกเขาไม่ใช่เลย  พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้า อีกทั้งพวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง นับประสาอะไรที่พวกเขาจะรู้จักความจริง  เมื่อพวกเขาเจาะลึกหนทางที่แท้จริง พวกเขาไม่แสวงหาพระวจนะของพระเจ้าหรือรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า แต่แค่ไว้วางใจในคำพูดของมารซาตานและถือว่าคำพูดของซาตานเป็นความจริง—สิ่งที่พวกเชื่อไม่ใช่ซาตานมารร้ายหรอกหรือ?  ด้วยเหตุนี้ ผู้คนเช่นนั้นจึงไม่ใช่บรรดาผู้ที่เจาะลึกหนทางที่แท้จริงอย่างแท้จริง  ทันทีที่พวกเขาได้ยินคำโกหกและข่าวลือของซาตาน พวกเขาก็ถูกหลอกลวง และล้มคว่ำลงกับพื้น  ผู้คนเช่นนั้นมีปัญญากระนั้นหรือ?  แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ ในขณะที่บรรดาผู้ที่เป็นของมารก็รับฟังคำพูดของมาร พวกเขาปฏิเสธที่จะรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และกลับรับฟังคำพูดของมารซาตานแทน  การกระทำความผิดพลาดพื้นฐานเช่นนั้นย่อมทำให้พวกเขาเป็นผู้คนที่โง่และสับสนยุ่งเหยิงซึ่งเป็นของมารซาตานอย่างแน่นอน!

เมื่อพวกเราสืบค้นหนทางที่แท้จริง พวกเราต้องค้นดูว่าพระวจนะที่แสดงออกโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือความจริงและพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือไม่  หากพระวจนะเหล่านี้คือความจริง หากพระวจนะเหล่านี้คือพระสุรเสียงของพระเจ้า และหากนี่คือการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้ายอย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้วพวกเราต้องเชื่อ ไม่ว่ามารซาตานจะพูดสิ่งใด—ด้วยเหตุที่พระเจ้าทรงเป็นจริง พระวจนะของพระเจ้าคือความจริง และพระราชกิจของพระเจ้าไม่อาจมีวันผิดได้เลย  มนุษย์ทุกคนอาจผิดพลาดได้ แต่พระเจ้าไม่ ทั้งนี้ มนุษย์ทุกคนอาจโกหกและหลอกลวงผู้อื่นได้ แต่พระเจ้าไม่ตรัสบอกคำโกหก พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นความจริง  และดังนั้นแล้ว บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและรักความจริงอย่างแท้จริงมองดูเพียงว่าพระวจนะเหล่านี้คือพระสุรเสียงของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่ ไม่ว่าทุกคำวิจารณ์โดยสื่อและเว็บไซต์ของพวกผู้ไม่เชื่อจะเป็นอย่างไร และโดยไม่คำนึงถึงการกดขี่ การข่มเหง การกล่าวโทษ และการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือโลกศาสนา  ทันทีที่พวกเขากำหนดพิจารณาว่านี่คือพระสุรเสียงของพระเจ้า เมื่อนั้นพวกเขาก็ติดตามพระเจ้า โดยไม่ถูกผูกมัดโดยบุคคล เรื่อง หรือสิ่งใด  มีเพียงผู้คนดังกล่าวเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง และมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็นหญิงพรหมจารีผู้มีปัญญา เหมือนดังที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา(ยอห์น 10:27)  พวกที่ไม่เชื่อและพวกที่ไม่มีความรักให้กับความจริงแต่เป็นผู้ที่วิงวอนขอขนมปังเพียงเพื่อจะกินให้อิ่มเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่แสวงหาความจริง แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับฟังคำพูดเยี่ยงมารและข่าวลือของซาตานอย่างหูหนวกตาบอด และถึงขั้นทำตามอย่างซาตานในการพูดอวดข่าวลือเหล่านี้และทำการตัดสินและกล่าวโทษพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายอย่างบ้าคลั่ง  ผู้คนเหล่านี้คือข้าวละมานที่ถูกเปิดโปง และเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าจบสิ้นแล้วและเมื่อมหาวิบัติกระหน่ำลงมา พวกเขาจะถูกกำจัดทิ้งและถูกลงโทษ โดยขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและร่ำไห้เมื่อพวกเขาถูกส่งไปสู่ความวิบัติ  นี่เป็นการลุล่วงสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์โดยครบถ้วนบริบูรณ์ ความว่า “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้(โฮเชยา 4:6)  และ “คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึก” (สุภาษิต 10:21)

ก่อนหน้า: 8. คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้คำพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และพวกคุณก็เผยแผ่ข่าวประเสริฐไปยังผู้คนของทุกศาสนาและนิกาย  ผู้คนมากมายที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงได้ไปจากคริสตจักรของพวกเขา และได้เริ่มการที่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—พวกคุณไม่ใช่กำลังขโมยแกะจากคริสตจักรอื่นๆ หรอกหรือ?

ถัดไป: 1. โดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  และการรับฟังการสามัคคีธรรมและคำพยานของเหล่าพี่น้องชายหญิง ฉันได้กลายมาเป็นมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นคือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า และตอนนี้ฉันก็ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  แต่สิ่งที่คาใจและไม่น่ายินดีบางอย่างได้เกิดขึ้นในครอบครัวของฉันเมื่อไม่นานมานี้  ทำไมสิ่งดังกล่าวจึงเกิดขึ้น และฉันควรได้รับประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger