240 บรรดาผู้ละทิ้งพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายจะถูกลงโทษไปตลอดกาล

Verse 1

ผู้คนมากมายอาจจะไม่ใส่ใจ

ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสมา

แต่ยังทรงอยากบอกทุกคน

ที่เรียกได้ว่าธรรมิกชนผู้ติดตามพระเยซู

ว่าเมื่อเห็นพระเยซูลงจากสวรรค์

ประทับมาบนก้อนเมฆสีขาว

ด้วยตาของพวกเจ้าเองแล้ว

นี่คือการปรากฎต่อผู้คน

ของตะวันแห่งความชอบธรรม


Chorus 1

นั่นอาจเป็นเวลาของความตื่นเต้น

ใหญ่หลวงสำหรับเจ้า

ทว่าเจ้าควรรู้ว่าเวลาที่เจ้าเป็นพยาน

ที่รู้เห็นพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์

เป็นเวลาที่เจ้าจะลงสู่นรก

เพื่อรับการลงโทษเช่นกัน

จะเป็นเวลาที่แผนจัดการของพระเจ้าถึงบทอวสาน

จะทรงลงโทษคนชั่วให้รางวัลคนดี


Verse 2

เป็นเพราะการพิพากษาของพระเจ้า

จะสิ้นสุดก่อนคนเห็นหมายสำคัญ

ในเวลาที่มีเพียงการแสดงออกของความเป็นจริง

ผู้ยอมรับความจริง ไม่แสวงหาหมายสำคัญ

และได้ถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว

จะได้กลับคืนหน้าบัลลังก์พระเจ้า

เข้าสู่อ้อมกอดพระผู้ทรงสร้าง


Chorus 2

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยืนกราน ยืนยันในความเชื่อว่า

"พระเยซูผู้ไม่ได้มาบนเมฆขาว

ทรงเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ"

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยืนกรานในความเชื่อว่า

"พระเยซูผู้ไม่ได้มาบนเมฆขาว

ทรงเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ"

จะต้องรับการลงโทษไปชั่วกาล


Chorus 3

เพราะพวกเขาเพียงเชื่อในพระเยซู

ผู้ที่แสดงหมายสำคัญ

ไม่ยอมรับพระเยซูผู้พิพากษารุนแรง

ปลดปล่อยหนทางแท้จริงของชีวิต

และจึงเป็นได้เพียงว่า

พระเยซูทรงจัดการกับพวกเขา

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆสีขาว

อย่างเปิดเผยและสง่างาม


Chorus 3

เพราะพวกเขาเพียงเชื่อในพระเยซู

ผู้ที่แสดงหมายสำคัญ

ไม่ยอมรับพระเยซูผู้พิพากษารุนแรง

ปลดปล่อยหนทางแท้จริงของชีวิต

และจึงเป็นได้เพียงว่า

พระเยซูทรงจัดการกับพวกเขา

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆสีขาว

อย่างเปิดเผยและสง่างาม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

ก่อนหน้า: 239 พระเจ้าได้เสด็จลงมาท่ามกลางผองผู้ชนะ

ถัดไป: 241 ปฏิเสธพระคริสต์แห่งวาระสิ้นสุดนั้นคือดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger