240 บรรดาผู้ละทิ้งพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายจะถูกลงโทษไปตลอดกาล

Verse1

ผู้คนมากมายอาจจะไม่ใส่ใจ

ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสมา

แต่ยังทรงอยากบอกทุกคน

ที่เรียกได้ว่าธรรมิกชนผู้ติดตามพระเยซู

ว่าเมื่อเห็นพระเยซูลงจากสวรรค์

ประทับมาบนก้อนเมฆสีขาว 

ด้วยตาของพวกเจ้าเองแล้ว

นี่คือการปรากฎต่อผู้คน

ของตะวันแห่งความชอบธรรม

Chorus 1

นั่นอาจเป็นเวลาของความตื่นเต้น

ใหญ่หลวงสำหรับเจ้า

ทว่าเจ้าควรรู้ว่าเวลาที่เจ้าเป็นพยาน

ที่รู้เห็นพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์

เป็นเวลาที่เจ้าจะลงสู่นรก

เพื่อรับการลงโทษเช่นกัน

จะเป็นเวลาที่แผนจัดการของพระเจ้าถึงบทอวสาน

จะทรงลงโทษคนชั่วให้รางวัลคนดี

Verse2

เป็นเพราะการพิพากษาของพระเจ้า

จะสิ้นสุดก่อนคนเห็นหมายสำคัญ

ในเวลาที่มีเพียงการแสดงออกของความเป็นจริง

ผู้ยอมรับความจริง ไม่แสวงหาหมายสำคัญ

และได้ถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว

จะได้กลับคืนหน้าบัลลังก์พระเจ้า 

เข้าสู่อ้อมกอดพระผู้ทรงสร้าง

Chorus 2

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยืนกราน ยืนยันในความเชื่อว่า

"พระเยซูผู้ไม่ได้มาบนเมฆขาว

ทรงเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ"

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยืนกรานในความเชื่อว่า

"พระเยซูผู้ไม่ได้มาบนเมฆขาว 

ทรงเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ"

จะต้องรับการลงโทษไปชั่วกาล

Chorus 3

เพราะพวกเขาเพียงเชื่อในพระเยซู 

ผู้ที่แสดงหมายสำคัญ

ไม่ยอมรับพระเยซูผู้พิพากษารุนแรง

ปลดปล่อยหนทางแท้จริงของชีวิต

และจึงเป็นได้เพียงว่า

พระเยซูทรงจัดการกับพวกเขา

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆสีขาว 

อย่างเปิดเผยและสง่างาม

Chorus 3

เพราะพวกเขาเพียงเชื่อในพระเยซู 

ผู้ที่แสดงหมายสำคัญ

ไม่ยอมรับพระเยซูผู้พิพากษารุนแรง

ปลดปล่อยหนทางแท้จริงของชีวิต

และจึงเป็นได้เพียงว่า

พระเยซูทรงจัดการกับพวกเขา

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆสีขาว 

อย่างเปิดเผยและสง่างาม

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 239 พระเจ้าได้เสด็จลงมาท่ามกลางผองผู้ชนะ

ถัดไป: 241 ปฏิเสธพระคริสต์แห่งวาระสิ้นสุดนั้นคือดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale.

บทที่ 5

เมื่อพระเจ้าทรงมีข้อกำหนดกับมนุษย์ซึ่งยากที่พวกเขาจะอธิบาย...

บทที่ 19

การใช้วจนะของเราเป็นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดของพวกเขา—นี่คือภาระผูกพันของมนุษย์ ในแต่ละส่วนแห่งวจนะของเรา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger