บทที่ 82

เมื่อได้ยินวจนะของเรา ทุกคนต่างหวาดกลัว ทุกๆ บุคคลเต็มไปด้วยความกังวลใจ พวกเจ้ากลัวสิ่งใดกัน? เราจะไม่ฆ่าพวกเจ้าหรอก! เป็นเพราะว่าพวกเจ้ามีมโนธรรมที่รู้สึกผิด สิ่งที่พวกเจ้าทำลับหลังเรานั้นเหลาะแหละและไร้คุณค่ายิ่งนัก การนี้ทำให้เราเกลียดชังเจ้ามากเหลือเกินจนเราปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าเราได้โยนทุกคนที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและเลือกสรรไว้ลงสู่บาดาลลึก ให้ถูกทุบจนแตกเป็นชิ้นๆ อย่างไรก็ดี เรามีแผนการของเรา เรามีเป้าหมายของเรา เราจะไว้ชีวิตที่ไม่สลักสำคัญของเจ้าไว้ในช่วงเวลานี้ และยับยั้งจากการไล่เจ้าออกไปจนกว่าจะหลังจากที่การปรนนิบัติต่อเราของเจ้าเสร็จสิ้น เราไม่ต้องการเห็นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเยี่ยงนี้ พวกเขาทำให้นามของเราเสื่อมเสีย! เจ้ารู้เช่นนี้หรือไม่? เจ้าเข้าใจหรือไม่? เหล่าผู้เคราะห์ร้ายที่ไร้ค่า! เจ้าจงทำความเข้าใจในการนี้! เมื่อเจ้าถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ เรานั่นแหละที่เป็นผู้ทำเช่นนั้น และเมื่อเจ้าไม่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ การนี้ด้วยก็เป็นเพราะเรา ทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางเรียบเรียงไว้โดยเรา และในมือของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างประพฤติตนอย่างดีและเป็นระเบียบ ผู้ใดก็ตามที่กล้าย้ายออกไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะถูกบดขยี้จนคว่ำลงไปทันทีโดยมือของเรา เรากล่าวว่า “ถูกบดขยี้จนคว่ำลงไป” อยู่บ่อยครั้ง เจ้าคิดว่าเรากระทำการนั้นด้วยมือของเราเองหรือ? เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น! การกระทำของเราไม่โง่เขลาเท่ากับที่พวกมนุษย์จินตนาการหรอก เมื่อกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดแล้วและสำเร็จลุล่วงโดยวจนะของเรานั้น หมายถึงสิ่งใดเล่า? ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยที่เราไม่แม้แต่จะต้องยกนิ้วของเราขึ้นเลย เจ้าเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวจนะของเราหรือไม่?

เราจะไม่มีวันนำความรอดมาสู่ผู้ใดในบรรดาผู้คนที่ทำการปรนนิบัติเรา พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในราชอาณาจักรของเรา นี่เป็นเพราะผู้คนเหล่านี้มัวยุ่งอยู่กับเรื่องภายนอกเท่านั้น แทนที่จะทำตามเจตจำนงของเรา แม้ว่าเรากำลังใช้พวกเขาให้เป็นประโยชน์อยู่ตอนนี้ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาคือผู้คนที่เราเกลียดชังมากที่สุด ผู้คนที่เรารังเกียจมากที่สุด ในวันนี้ เรารักใครก็ตามที่ทำตามเจตจำนงของเรา ใครก็ตามที่สามารถแสดงความสนใจต่อภาระทั้งหลายของเรา และใครก็ตามที่สามารถให้ทั้งหมดที่เขามีเพื่อเราด้วยหัวใจที่แท้จริงและด้วยความจริงใจ เราจะให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาอยู่เสมอ และจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหลุดไปจากเรา เรากล่าวอยู่บ่อยครั้งว่า “สำหรับบรรดาผู้คนที่สละให้เราอย่างจริงใจ เราก็จะให้พรแก่เจ้าอย่างใหญ่หลวงแน่นอน” “พรทั้งหลาย” อ้างอิงถึงสิ่งใดเล่า? เจ้ารู้หรือไม่? ในบริบทของพระราชกิจปัจจุบันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พรทั้งหลายอ้างอิงถึงภาระที่เรามอบให้เจ้า สำหรับบรรดาผู้คนทั้งปวงที่สามารถแบกภาระให้กับคริสตจักร และผู้ที่ถวายตัวพวกเขาเองเพื่อประโยชน์ของเราอย่างจริงใจ ทั้งภาระของพวกเขาและความจริงจังจริงใจของพวกเขาคือพรทั้งหลายที่มาจากเรา นอกจากนั้น การเปิดเผยของเราต่อพวกเขาคือพรประการหนึ่งจากเราด้วย นี่เป็นเพราะว่าบรรดาผู้ที่ไม่มีภาระในปัจจุบันไม่ได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้รับการเลือกสรรโดยเรา คำสาปแช่งของเราได้ลงมาสู่พวกเขาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บรรดาผู้ที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้เลือกสรรก็มีส่วนร่วมในแง่มุมที่เป็นบวกของสิ่งที่เราได้กล่าว ขณะที่พวกที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและไม่ได้เลือกสรรสามารถมีส่วนร่วมในแง่มุมที่เป็นลบของดำรัสของเราเท่านั้น ยิ่งวจนะของเราถูกกล่าวออกไปมากขึ้นเท่าใด ความหมายของมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น ยิ่งเรากล่าวมันมากขึ้นเท่าใด วจนะเหล่านั้นก็ยิ่งกลายเป็นโปร่งใสมากขึ้นเท่านั้น ทุกคนในบรรดาผู้คนเหล่านั้นคดโกงและหลอกลวง และพวกที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้า ได้ถูกเราสาปแช่งไว้ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก เหตุใดจึงมีกล่าวไว้ว่า วัน เดือน ปี และแม้แต่ชั่วโมง นาที และวินาทีของการเกิดของพวกเจ้าล้วนแต่ถูกวางแผนไว้อย่างเหมาะสมโดยเรา? เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้านานมาแล้วว่าผู้ใดจะได้รับสถานภาพของบรรดาบุตรหัวปี พวกเขาอยู่ในสายตาของเรา เราถือว่าพวกเขาล้ำค่ามานานแล้ว และพวกเขาได้มีที่ในหัวใจของเรามานานแล้ว วจนะทุกคำที่เรากล่าวมีน้ำหนักและสื่อถึงแนวคิดทั้งหลายของเรา มนุษย์คืออะไรเล่า? นอกจากบรรดาผู้คนไม่กี่คนที่เรารัก ผู้ซึ่งมีสถานภาพของบุตรหัวปี มีผู้คนไม่กี่คนไหนเล่าที่แสดงการคำนึงถึงใดๆ ในเจตจำนงของเรา? บุตรของเรามีคุณค่าอะไรบ้าง? ผู้คนของเรามีคุณค่าอะไรบ้าง? ในอดีต ข้อความ “บุตรของเรา” คือตำแหน่งของบุตรหัวปีของเรา แต่พวกที่เป็นบุตรของเราและผู้คนของเราที่ไม่รู้จักละอายใจคิดว่ามันคือชื่อเรียกอันทรงเกียรติสำหรับพวกเขา จงอย่าเล่นบทบาทบุตรหัวปีของเราอย่างไม่ละอายใจ เจ้าสมควรได้รับชื่อเรียกนี้หรือไม่? ในวันนี้เฉพาะบรรดาคนที่จะได้รับการตรวจสอบยืนยันคือบรรดาผู้ที่ได้เข้ารับตำแหน่งที่สำคัญทั้งหลายต่อหน้าเราเท่านั้น ผู้คนเหล่านี้ได้รับสถานภาพของบุตรหัวปี พวกเขาได้มีส่วนร่วมในบัลลังก์ของเรา มงกุฎของเรา สง่าราศีของเรา และราชอาณาจักรของเราเรียบร้อยแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดการเตรียมการไว้อย่างพิถีพิถันโดยเรา บรรดาผู้ที่ได้รับสถานภาพของบุตรหัวปีในวันนี้ต่างก็ได้ก้าวผ่านความเจ็บปวด การข่มเหง และความทุกข์ยากอันใหญ่หลวง รวมไปถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับประสบการณ์ในครอบครัวของพวกเขาตั้งแต่เกิด ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ส่วนบุคคล งานและชีวิตคู่ของพวกเขาเอง บุตรหัวปีเหล่านี้ไม่ได้รับสถานภาพนี้โดยปราศจากการจ่ายราคา ตรงกันข้าม พวกเขาได้ก้าวผ่านแง่มุมทั้งหมดของชีวิตแล้ว กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่ไม่ดี ความโชคดีและความโชคร้าย ผู้คนทั้งหมดที่ได้รับการนับหน้าถือตาสูงส่งโดยผู้คนในโลกเมื่อก่อนนี้ และผู้ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความสะดวกสบายที่บ้าน ก็ไม่มีส่วนร่วมในบรรดาบุตรหัวปี พวกเขาไม่สมควรได้เป็นบุตรหัวปี พวกเขานำความละอายใจมาสู่นามของเรา และเราไม่ต้องการพวกเขาอย่างแน่นอน บุตรของเราและผู้คนของเราผู้ที่เราได้เลือกสรร ยังมีชื่อเสียงดีในโลกด้วย แต่พวกเขาไม่ได้เรื่องมากเกินไปในการเป็นบุตรหัวปีของเรา ปัจจุบันเรากำลังใช้ผู้คนบางคน แต่ในท่ามกลางพวกเขามีหลายคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้คนของเราด้วยซ้ำ พวกเขาเป็นแต่เพียงวัตถุแห่งความพินาศชั่วนิรันดร์ พวกเขากำลังถูกใช้เพื่อทำงานปรนนิบัติเราอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้ถูกมุ่งหมายสำหรับการใช้ให้เป็นประโยชน์ระยะยาว เราได้ตกลงใจแล้วจากส่วนลึกในหัวใจของเราว่าผู้ใดจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในระยะยาว นั่นก็คือ บรรดาผู้ที่เราให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญๆ คือผู้คนที่เรารัก และเราได้เริ่มใช้พวกเขานานมาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หน้าที่ของพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้ว ส่วนผู้คนที่เรารังเกียจ พวกเขาเพียงกำลังถูกใช้บนพื้นฐานชั่วคราวในช่วงระยะปัจจุบัน เมื่อคนต่างชาติมา นั่นก็คือเวลาที่บรรดาบุตรหัวปีจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อพวกเจ้า

ณ บัดนี้ เราพึงประสงค์ให้พวกเจ้าเติบโตโดยเร็วและแสดงการคำนึงถึงภาระของเรา ภาระนี้ไม่ใหญ่หลวงเกินไป และเราจะให้พวกเจ้าทำสิ่งที่อยู่ภายในความสามารถของพวกเจ้าเท่านั้น เรารู้จักวุฒิภาวะของพวกเจ้า เรารู้ว่าหน้าที่ใดที่พวกเจ้าสามารถปฏิบัติได้ เรารู้ทั้งหมดนี้ และเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราเพียงแค่ปรารถนาว่าพวกเจ้าซึ่งเป็นบุตรของเราจะปฏิเสธตัวเองด้วยความเต็มใจและสามารถรักสิ่งที่เรารักได้ เกลียดสิ่งที่เราเกลียดได้ ทำสิ่งที่เราทำได้ และพูดสิ่งที่เราพูดได้อย่างแท้จริง จงอย่าถูกควบคุมโดยอวกาศ ภูมิศาสตร์ เวลา หรือบุคคลอื่นใด ความปรารถนาของเราก็คือว่าจิตวิญญาณของพวกเจ้าเป็นอิสระในทุกหนแห่ง และว่าพวกเจ้าแต่ละคนสามารถยืนอยู่ในตำแหน่งบุตรหัวปีของเรา ผู้ใดเล่าที่มอบการดำรงอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของพวกเขาให้ขึ้นอยู่กับเราในวันนี้? ผู้ใดเล่าที่สละให้เราอย่างจงรักภักดี? ผู้ใดเล่าที่ตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อประโยชน์ของเรา? ผู้ใดเล่าที่ดูแลกิจธุระทั้งหลายในบ้านของเราให้กับเรา? ผู้ใดเล่าที่ทำให้ภาระบนบ่าของเราลดลงเพื่อเรา? พวกเขาไม่ใช่บุตรของเราหรอกหรือ? ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อทำให้บรรดาบุตรของเราเพียบพร้อมและเราได้กระทำในการปรนนิบัติแก่บุตรของเรา เจ้าเข้าใจหรือไม่? ทั้งหมดก็เพื่อบรรดาบุตรหัวปีของเรา และเราไม่ทำผิดพลาด จงอย่าลงแรงภายใต้ความเข้าใจผิดว่าเราตัดสินผู้คนผิด และจงอย่าคิดว่าเราดูแคลนเจ้า จงอย่าทึกทักว่าเราใช้ประโยชน์น้อยเกินไปจากความสามารถพิเศษที่ยิ่งใหญ่ หรือว่าเราทำผิดพลาดที่ไม่ลิขิตเจ้าไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่ใช่เช่นนั้น เป็นเพราะว่าเจ้าไม่สมควรได้รับมัน! เจ้ารู้ถึงการนั้นหรือไม่? บัดนี้เราจะยืนยันบางสิ่งสำหรับพวกเจ้า กล่าวคือ ใครก็ตามที่กระตุ้นความเดือดดาลของเราอยู่บ่อยครั้งและเป็นเป้าหมายของการติเตียนหรือการจัดการของเราอยู่บ่อยๆ ก็เป็นเป้าหมายของความเกลียดชังของเราอย่างแน่นอน ผู้คนเยี่ยงนั้นจะตายอย่างแน่นอน—นี่คือข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราได้กล่าวว่าเราจะไม่จัดการกับบรรดาบุตรหัวปีของเราอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะผู้คนเหล่านี้ได้ก้าวผ่านการทดสอบทั้งหลายที่รุนแรงของเราและได้รับการรับรองของเราแล้ว ใครก็ตามที่เรามองดูด้วยการแสดงออกที่เศร้าหมองก็ตกอยู่ในอันตราย เจ้าไม่กลัวหรือ? หลายคนจะตายทันทีที่วจนะของเราออกไปจากปากของเรา อย่างไรก็ตาม บางคนจะยังคงสภาวะเนื้อหนังของพวกเขา จะเป็นแต่เพียงว่าจิตวิญญาณของพวกเขาตายไปแล้ว เครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดของพวกเขาคือว่าพวกเขาไม่ได้ครอบครองพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่เหนี่ยวรั้งพวกเขาไว้ (พวกเขาได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามแล้วในระดับลึก) เมื่อใดก็ตามที่เนื้อหนังของพวกเขาถูกทำลาย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการวางแผนอย่างเหมาะสมโดยเราในเวลาที่เราได้ระบุไว้ ความตายทางจิตวิญญาณของพวกเขาไม่สามารถทำการปรนนิบัติยิ่งใหญ่ได้ เราจะใช้เนื้อหนังของพวกเขาให้เป็นประโยชน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของกิจการของเรา จากการนี้ ผู้คนจะถูกทำให้เชื่อมั่น พวกเขาจะให้การสรรเสริญอย่างไม่สิ้นสุด และจะมีไม่มีผู้ใดที่ไม่เคารพและยำเกรงเรา เราไม่ปฏิบัติต่อรายละเอียดใดอย่างไม่สลักสำคัญ ทั้งหมดต้องมีชีวิตหรือตายเพื่อเรา และไม่มีผู้ใดที่สามารถจากไปได้ จนกว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติการปรนนิบัติเราแล้ว แม้แต่ซาตานก็ไม่สามารถล่าถอยไปสู่บาดาลลึกได้จนกว่ามันจะได้ปฏิบัติการปรนนิบัติเราแล้ว ทุกก้าวที่เราก้าวไปหนักแน่นและมั่นคง และไม่มีก้าวใดบนพื้นอันมั่นคงแข็งแรงที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง—ไม่แม้แต่น้อย

ผู้ใดจะกล้าเปรียบเทียบกับเรา? ผู้ใดจะกล้าต่อต้านเรา? เราจะบดขยี้เจ้าคนคว่ำลงทันที! เราจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ และเนื้อหนังของเจ้าจะถูกลบสิ้นจนไร้ร่องรอย นี่คือความจริงอย่างแน่นอน เมื่อเรากล่าวสิ่งเหล่านี้ เรากระทำการกับเรื่องเหล่านี้อย่างทันทีทันใด และจะไม่มีการย้อนกลับมา โลกกำลังพังทลายในแต่ละวัน และในแต่ละวันมวลมนุษย์กำลังพินาศ แต่ละวันที่ผ่านไป ราชอาณาจักรของเรากำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและบรรดาบุตรหัวปีของเรากำลังเติบโต ความเดือดดาลของเราเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละวัน การตีสอนของเรากำลังกลายเป็นรุนแรงมากขึ้น และวจนะของเราเกรี้ยวกราดมากขึ้น พวกเจ้ายังคงกำลังเฝ้าคอยให้เรากล่าวแก่เจ้าอย่างอ่อนโยนมากขึ้น และให้กระแสเสียงของเราเบาลง แต่จงคิดอีกครั้ง! กระแสเสียงของเราขึ้นกับว่าเรากำลังจัดการผู้คนด้วยเรื่องใด กับคนเหล่านั้นที่เรารัก กระแสเสียงของเราอ่อนโยนและปลอบประโลมเสมอ แต่กับพวกเจ้าเราแสดงแต่ความเกรี้ยวกราดและการพิพากษาเท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังเพิ่มการตีสอนและความเดือดดาล โดยที่ไม่มีใครตระหนักรู้ถึงการนี้ สถานการณ์ในทุกประเทศทั่วโลกกำลังกลายเป็นตึงเครียดมากขึ้น กำลังพังทลายและตกลงสู่ความอลหม่านในแต่ละวัน พวกผู้นำของแต่ละประเทศต่างก็พากันหวังว่าจะได้รับพลังอำนาจในท้ายที่สุด การตีสอนของเราที่ได้เกิดแก่พวกเขาแล้วนั้นยังไม่เข้ามาในจิตใจของพวกเขาอย่างแท้จริงเลย พวกเขาพยายามชิงพลังอำนาจของเรา—แต่การพยายามของเขาเป็นแต่เพียงความฝันที่ไปไม่ถึง! แม้แต่ผู้นำของสหประชาชาติต้องวิงวอนขอรับการยกโทษของเรา การกระทำอันชั่วช้าที่เขาได้ทำมีมากมาย บัดนี้ถึงเวลาของการตีสอนแล้ว และเราจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างง่ายๆ พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่มีอำนาจต้องถอดมงกุฎของพวกเขาออก มีแต่เราเท่านั้นที่สมควรจะปกครองทุกสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา—ทั้งหมดเลย รวมถึงแม้แต่กลุ่มคนต่างชาติหยิบมือหนึ่ง เราจะบดขยี้ใครก็ตามที่พินิจพิเคราะห์เราให้คว่ำลงอย่างทันทีทันใด ทั้งนี้เพราะงานของเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้ว ทุกวันได้เห็นการเปิดเผยใหม่ ทุกวันจะมีความสว่างใหม่ ทั้งหมดกำลังกลายเป็นครบบริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ วันสุดท้ายของซาตานกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และเป็นที่ประจักษ์ชัดมากขึ้น

ก่อนหน้า: บทที่ 81

ถัดไป: บทที่ 84

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติทั้งหลายของเจ้า

ทุกความประพฤติและการกระทำในชีวิตของพวกเจ้าแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าต้องได้รับการจัดหาบทตอนแห่งวจนะของเราในแต่ละวันเพื่อเติมคืนพวกเจ้าให้เต็ม...

ปัญหาที่ร้ายแรงมาก: การทรยศ (2)

ธรรมชาติของมนุษย์ค่อนข้างแตกต่างจากแก่นแท้ของเรา เพราะธรรมชาติอันเสื่อมทรามของมนุษย์กำเนิดขึ้นจากซาตานโดยตลอดทั้งหมด...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

สารบัญ

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้