พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ประชากรที่ได้รับเลือกในจีนไม่สามารถเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์ใดในอิสราเอล

ราชวงศ์ของดาวิดเป็นครอบครัวที่โดยแรกเริ่มได้รับพระสัญญาของพระยาห์เวห์และมรดกของพระยาห์เวห์ เป็นพงศ์พันธุ์ที่แต่เดิมเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลและอยู่ในท่ามกลางประชากรที่ได้รับเลือก ในเวลานั้น พระยาห์เวห์ทรงประกาศธรรมบัญญัติข้อหนึ่งให้แก่ชาวอิสราเอลที่กล่าวว่า ชาวยิวทั้งหมดที่อยู่ในราชวงศ์ของดาวิด—ทุกคนที่เกิดในราชวงศ์นั้น—จะได้รับมรดกของพระองค์ พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับเป็นร้อยเท่า เป็นผู้ที่ได้รับสถานะบุตรหัวปี ในเวลานั้นพวกเขาจะเป็นผู้คนที่ได้รับการยกให้อยู่สูงสุดท่ามกลางชาวอิสราเอลทั้งหมด ด้วยตำแหน่งสูงสุดท่ามกลางทุกตระกูลของอิสราเอล และพวกเขาจะรับใช้พระยาห์เวห์โดยตรงในพระวิหาร สวมเสื้อคลุมและมงกุฎอย่างปุโรหิต จากนั้นพระยาห์เวห์ทรงเรียกพวกเขาว่าเป็นผู้รับใช้ที่มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ และพวกเขาจะได้รับความเคารพนับถือจากเผ่าพันธุ์อื่นๆ ของอิสราเอลทุกเผ่า ดังนั้น ในเวลานั้นแล้วพวกเขาทั้งหมดได้รับการกล่าวถึงด้วยความเคารพอย่างเจ้านาย─ทั้งหมดนี้คือพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติ วันนี้พวกเขายังคงมอบการปรนนิบัติเช่นนี้แด่พระยาห์เวห์ในพระวิหาร ดังนั้น พวกเขาจึงเป็นกษัตริย์ผู้ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ทรงแต่งตั้งให้นั่งบัลลังก์ตลอดไป ไม่มีผู้ใดสามารถชิงมงกุฎไปจากพวกเขา และไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงการปรนนิบัติของพวกเขา เพราะพวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์แห่งดาวิดโดยกำเนิด นี่เป็นสิ่งที่พระยาห์เวห์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขา เหตุผลที่พวกเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์แห่งดาวิดโดยกำเนิดก็คือพวกเจ้าไม่ได้เป็นผู้คนของอิสราเอล แต่ทว่าเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลคนต่างชาตินอกอิสราเอล ยิ่งไปกว่านั้น ธรรมชาติของพวกเจ้านั้นไม่ใช่การเคารพพระยาห์เวห์ หากแต่เป็นการต่อต้านพระองค์ ดังนั้น สถานะของพวกเจ้าโดยธรรมชาติจึงต่างไปจากสถานะของผู้คนจากราชวงศ์แห่งดาวิด และเจ้าไม่ใช่บรรดาผู้ที่จะได้รับมรดกของเรา และพวกเจ้าก็ยิ่งไม่ใช่บรรดาผู้ที่จะได้รับเป็นร้อยเท่า

ในเวลานั้น อิสราเอลถูกแบ่งออกเป็นตระกูลต่างๆ จำนวนมากและเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก กระนั้นพวกเขาก็ยังคงเป็นประชากรที่ได้รับเลือก แต่อย่างไรก็ตาม อิสราเอลนั้นแตกต่างไปจากประชาชาติอื่นๆ ตรงที่ผู้คนของอิสราเอลถูกจัดไว้เป็นเผ่าพันธุ์ ตามตำแหน่งของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และตามอาณาจักรที่แต่ละคนอาศัยอยู่ ในประเทศที่นอกเหนือไปจากอิสราเอล ไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวอ้างความเป็นสมาชิกของราชวงศ์แห่งดาวิด ยาโคบ หรือโมเสสได้อย่างส่งเดชได้ นี่จะตรงข้ามกับข้อเท็จจริงที่ว่า—เผ่าพันธุ์ของอิสราเอลไม่สามารถถูกแอบอ้างผิดๆ โดยส่งเดชในประเทศอื่นๆ ได้ ผู้คนใช้นามของดาวิด อับราฮัม เอซาว และอื่นๆ อย่างผิดๆ อยู่บ่อยครั้ง หรือพวกเขาพูดว่า “ตอนนี้พวกเรายอมรับพระเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของวงศ์วานของยาโคบ” การพูดเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากเป็นการให้เหตุผลอย่างมนุษย์โดยไม่มีมูลฐาน มันไม่ได้มาจากพระยาห์เวห์โดยตรง ทั้งไม่ได้มาจากแนวคิดของเราเอง มันเป็นเรื่องไร้สาระอย่างมนุษย์โดยแท้! แค่เหมือนกับนักพูดที่ปั้นแต่งนิทานอันเหลือเชื่อ ผู้คนคิดว่าพวกเขาเองนั้นเป็นเชื้อสายของดาวิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของยาโคบโดยไม่มีมูลฐาน และพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาคู่ควรแก่สิ่งนั้น ผู้คนไม่รู้เลยหรือว่าพวกที่อยู่ในราชวงศ์ของดาวิดนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยพระยาห์เวห์เมื่อนานมาแล้ว และดาวิดไม่ได้สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ด้วยตนเอง? แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนอีกมากมายที่อ้างอย่างไร้ยางอายว่าเป็นเชื้อสายจากราชวงศ์ของดาวิด—ผู้คนช่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ยิ่งนัก! ความจริงนั้นคือกิจการของอิสราเอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคนต่างชาติ—พวกเขาเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน ไม่สัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิง กิจการของอิสราเอลสามารถกล่าวถึงได้กับผู้คนชาวอิสราเอลเท่านั้น เพราะกิจการเหล่านั้นไม่สัมพันธ์กับคนต่างชาติ และในทำนองเดียวกันนั้น งานที่กำลังทำท่ามกลางคนต่างชาติในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้คนชาวอิสราเอลเช่นกัน สิ่งที่เราพูดในตอนนี้กำหนดสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับคนต่างชาติ และงานที่ทำในอิสราเอลไม่สามารถถือว่าเป็น “ต้นแบบ” ของงานท่ามกลางคนต่างชาติได้ นั่นคงจะไม่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงอนุรักษ์นิยมเกินไปใช่หรือไม่? เมื่องานนั้นเริ่มแผ่ขยายไปท่ามกลางคนต่างชาติ เมื่อนั้นเท่านั้นที่สิ่งที่พูดเกี่ยวกับพวกเขาหรือบทอวสานของพวกเขาจะถูกเปิดเผยออกมา ดังนั้นหากผู้คนจะพูดเช่นที่พวกเขาเคยพูดในอดีตว่า “พวกเราเป็นเชื้อสายของดาวิด” หรือ “พระเยซูเป็นบุตรของดาวิด” ก็ยิ่งประหลาดขึ้นไปอีก งานของเราถูกแบ่งออกเป็นลำดับขั้น เราจะไม่ “พูดถึงกวางว่าเป็นม้า” ในทางกลับกัน งานนั้นถูกจำแนกไปตามลำดับของมัน

ก่อนหน้า:พวกที่ไม่เรียนรู้และยังคงไม่รู้เท่าทัน: พวกเขาไม่ใช่สัตว์เดียรัจฉานหรอกหรือ?

ถัดไป:พวกเจ้ามีความเข้าใจในพระพรอย่างไร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง