942 พระเจ้าทรงเมตตาอย่างมากมายและทรงพิโรธอย่างล้ำลึก

Intro

พระเมตตาและความอดทน​ ของพระเจ้านั้นมีอยู่จริง

แต่เมื่อพระองค์ปลดปล่อยพระพิโรธ​

พระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม

ทรงเปิดเผยด้านที่ไม่ทน​ ความขุ่นเคืองด้วยเช่นกัน


Verse 1

เมื่อมนุษย์ยอมทำตาม เชื่อฟังพระบัญชาแต่โดยดี

และทำตามที่พระองค์ต้องการ

พระเจ้าก็จะทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา​

และพระกรุณาต่อผู้คน

เมื่อมนุษย์เต็มไปด้วยความเสื่อมทราม

ความเกลียดชัง ความเป็นปรปักษ์ต่อพระองค์

พระเจ้าจะทรงทำให้เห็น​ พระโทสะล้ำลึกสุด


Chorus 1

โทสะของพระเจ้าจะล้ำลึกไปถึงระดับใด

พระพิโรธจะอยู่ยงจนไม่เห็นคน​ที่ทำชั่วช้า

ที่ต่อต้านแม้สักคน

จนถึงวันหนึ่ง​ ที่ทรงไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป

มีเพียงเวลานั้น ที่พระโกรธาจะหายไป


Verse 2

ไม่สำคัญผู้นั้นจะเป็นใคร

หากหัวใจพวกเขาห่างเหินจากพระเจ้า

หันไปจากพระองค์ ไม่มีวันย้อนมา

ไม่ว่าพวกเขาดูราวเต็มใจเพียงใด

ที่จะนมัสการและทำตามพระเจ้า

ในทางกายหรือความคิด

เมื่อหัวใจพวกเขาหันไปจากพระเจ้า

พระองค์จะปลดปล่อย​ พระพิโรธนั้นอยู่ร่ำไป

เมื่อพระเจ้าได้ปลดปล่อยโทสะออกมาอย่างล้ำลึก

และเมื่อให้โอกาสกับคนมาหลายครา

จะไม่มีทางเอาพระพิโรธกลับคืนมา

จะไม่มีวันให้ความเมตตา

และยอมทนกับมนุษย์เช่นนั้นอีก


Chorus 2

นี่คือด้านหนึ่งของพระอุปนิสัย ไม่ทนคนทำให้เคือง

พระองค์ทรงทนและมีเมตตา

ต่อสิ่งโอบเอื้อ ดีงามและงดงาม

พระองค์ทรงพิโรธล้ำลึกต่อสิ่งชั่วร้าย บาป ต่ำทราม

ด้วยเหตุเช่นนั้น พระองค์ยังทรงพิโรธร่ำไป

นี่คือสองแง่มุมสำคัญ ของอุปนิสัยพระองค์

และพระเจ้าได้ทรงเผยให้เหล่ามนุษย์​

เห็นได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง

พระเมตตาที่พระองค์มีให้อย่างมากมาย

และพระพิโรธอันล้ำลึกที่ทรงแสดงออกมา


Outro

นี่คือพระอุปนิสัยอันชอบธรรม

พระเมตตาที่พระองค์มีให้อย่างมากมาย​

และพระพิโรธอันล้ำลึกที่ทรงปลดปล่อยมา

พระเมตตาอันมากมายที่พระองค์มีให้

นี่คือพระอุปนิสัยอันชอบธรรม

พระเมตตาที่พระองค์มีให้อย่างมากมาย

และพระพิโรธอันล้ำลึกที่ทรงปลดปล่อยมา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 941 พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าทรงเป็นเอกลักษณ์

ถัดไป: 943 พระอุปนิสัยของพระเจ้าเปี่ยมกรุณา เปี่ยมรัก และที่สำคัญกว่านั้น เปี่ยมบารมี และชอบธรรม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger