886 ความรักของพระเจ้ามิได้ถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ

Verse

พระวจนะเต็มไปด้วยชีวี

แสดงให้พวกเราเห็นเส้นทางที่ควรเดิน

ทำให้พวกเราได้เข้าใจถึงความหมายของความจริง

พวกเรานั้นเริ่มถูกดึงดูดเข้าหาพระวจนะ

เริ่มจดจ่อท่าทางที่พระองค์ตรัส

พระกระแสเสียงของพระองค์

พวกเราเริ่มใส่ใจความรู้สึกภายใน

ของบุคคลนี้ที่ธรรมดา


Chorus

เพื่อพวกเรา พระเจ้าทรงงานเหนื่อยหนักหนา

มิอาจบรรทมหรือเสวย กรรแสง ทอดถอนพระทัย

เพื่อพวกเรา ทรงคร่ำครวญ ประชวรพระกายา

ทรงทนอัปยศอดสูเพื่อบั้นปลาย

และความรอดของพวกเรา

พระโลหิตและน้ำพระเนตรหลั่งไหลจากพระหฤทัย

เพราะพวกเรากบฏด้านชา


Bridge

สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็นในลักษณะของพระเจ้า

ไม่ใช่ของคนธรรมดา

เหล่ามนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่อาจมีสิ่งนั้นเช่นกัน

ทรงอดทน อดกลั้นมากเกินกว่าผู้คนธรรมดา

ความรักในพระทัยของพระองค์

มิได้ถูกครอบครองโดยสิ่งทรงสร้างใด ๆ


Chorus

เพื่อพวกเรา พระเจ้าทรงงานเหนื่อยหนักหนา

มิอาจบรรทมหรือเสวย กรรแสง ทอดถอนพระทัย

เพื่อพวกเรา ทรงคร่ำครวญ ประชวรพระกายา

ทรงทนอัปยศอดสูเพื่อบั้นปลาย

และความรอดของพวกเรา

พระโลหิตและน้ำพระเนตรหลั่งไหลจากพระหฤทัย

เพราะพวกเรากบฏด้านชา

พระโลหิตและน้ำพระเนตรหลั่งไหลจากพระหฤทัย

เพราะพวกเรากบฏด้านชา


Outro

ความรักในพระทัยของพระองค์

มิได้ถูกครอบครองโดยสิ่งทรงสร้างใด ๆ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ก่อนหน้า: 885 พระเจตนารมณ์จริงจังที่อยู่เบื้องหลังพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 887 พระเจ้าประทานให้ทุกคนอย่างเงียบ ๆ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger