884 รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

งานพิชิตพวกเจ้าของพระเจ้านั้น 

คือความรอดอันแสนยิ่งใหญ่

พวกเจ้าทุกคนเปี่ยมล้นด้วยบาป ไร้ศีลธรรม

พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ทรงตีสอน พิพากษา

เจ้าได้รับความรอด พวกเจ้าได้รับความรักยิ่งใหญ่สูงสุด

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก 

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย 

และรับความรอด

ทั้งสิ้นนี้เพื่อให้มนุษย์เพียบพร้อม 

พระเจ้ามิได้มีความต้องการ 

จะทำลายมนุษย์ที่พระองค์สร้าง

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

พระเจ้าทรงทำดีที่สุดเพื่อมนุษย์ 

จะได้รับความรอดจากพระองค์

พระองค์ทรงทำงาน 

และทรงตรัสท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหลาย

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก 

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย 

และรับความรอด

พระเจ้าไม่ได้ทรงเกลียดชังพวกเจ้าจริง 

ความรักของพระองค์ช่างจริงแท้ 

เป็นความจริงที่สุด ความรักของพระองค์

เป็นความจริงที่หาใดเปรียบมิได้

พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ที่ไม่เชื่อฟัง 

เป็นทางเดียวเพื่อช่วยให้รอด

เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าชีวิตที่ตนมี 

ควรจะทำอย่างไร จะใช้ชีวิตเช่นไร

และพวกเจ้าอยู่ในสถานที่โสมม 

และเต็มด้วยความบาปมากมาย

พระองค์ต้องทรงตัดสินและพิพากษา 

เพื่อช่วยพวกเจ้าให้ได้รอด

IV

พระองค์ไม่ได้ทรงต้องการให้พวกเจ้าต้องตกต่ำ 

หรืออยู่ในดินแดนโสมม 

ต้องโดนเหยียบย่ำโดยซาตาน

หรือตกลงสู่นรก

ทรงประสงค์เพียงรับกลุ่มคนอย่างพวกเจ้าไว้ 

พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยผู้คน

ของพระองค์มีไว้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก 

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย 

และรับความรอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 883 เมื่อพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น มนุษย์จึงมีโอกาสแห่งความรอด

ถัดไป: 885 พระราชกิจอันอุตสาหะของพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 28

เมื่อครั้งที่เรามาจากศิโยน ทุกสรรพสิ่งได้เฝ้าคอยเรา และเมื่อเราหวนคืนสู่ศิโยน มนุษย์ทั้งปวงก็มาต้อนรับเรา ขณะที่เราได้มาและได้ไปนั้น...

พระราชกิจหลักในยุคสุดท้ายคือการมอบชีวิตแก่มนุษย์

Intro ผลลัพธ์ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ผ่านทางพระวจนะ ทางพระวจนะ Verse 1 พระวจนะพระเจ้าช่วยให้มนุษย์เข้าใจข้อล้ำลึก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger