884 รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

Verse 1

งานพิชิตพวกเจ้าของพระเจ้านั้น

คือความรอดอันแสนยิ่งใหญ่

พวกเจ้าทุกคนเปี่ยมล้นด้วยบาป ไร้ศีลธรรม

พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ทรงตีสอน พิพากษา

เจ้าได้รับความรอด พวกเจ้าได้รับความรักยิ่งใหญ่สูงสุด


Chorus

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย

และรับความรอด


Verse 2

ทั้งสิ้นนี้เพื่อให้มนุษย์เพียบพร้อม

พระเจ้ามิได้มีความต้องการ

จะทำลายมนุษย์ที่พระองค์สร้าง

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์


Verse 3

พระเจ้าทรงทำดีที่สุดเพื่อมนุษย์

จะได้รับความรอดจากพระองค์

พระองค์ทรงทำงาน

และทรงตรัสท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหลาย


Chorus

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย

และรับความรอด


Verse 4

พระเจ้าไม่ได้ทรงเกลียดชังพวกเจ้าจริง

ความรักของพระองค์ช่างจริงแท้

เป็นความจริงที่สุด ความรักของพระองค์

เป็นความจริงที่หาใดเปรียบมิได้


Verse 5

พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ที่ไม่เชื่อฟัง

เป็นทางเดียวเพื่อช่วยให้รอด

เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าชีวิตที่ตนมี

ควรจะทำอย่างไร จะใช้ชีวิตเช่นไร


Bridge

และพวกเจ้าอยู่ในสถานที่โสมม

และเต็มด้วยความบาปมากมาย

พระองค์ต้องทรงตัดสินและพิพากษา

เพื่อช่วยพวกเจ้าให้ได้รอด


Verse 6

พระองค์ไม่ได้ทรงต้องการให้พวกเจ้าต้องตกต่ำ

หรืออยู่ในดินแดนโสมม

ต้องโดนเหยียบย่ำโดยซาตาน

หรือตกลงสู่นรก


Verse 7

ทรงประสงค์เพียงรับกลุ่มคนอย่างพวกเจ้าไว้

พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยผู้คน

ของพระองค์มีไว้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด


Chorus

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย

และรับความรอด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (4)

ก่อนหน้า: 883 เมื่อพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น มนุษย์จึงมีโอกาสแห่งความรอด

ถัดไป: 885 พระเจตนารมณ์จริงจังที่อยู่เบื้องหลังพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger