884 รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

งานพิชิตพวกเจ้าของพระเจ้านั้น 

คือความรอดอันแสนยิ่งใหญ่

พวกเจ้าทุกคนเปี่ยมล้นด้วยบาป ไร้ศีลธรรม

พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ทรงตีสอน พิพากษา

เจ้าได้รับความรอด พวกเจ้าได้รับความรักยิ่งใหญ่สูงสุด

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก 

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย 

และรับความรอด


ทั้งสิ้นนี้เพื่อให้มนุษย์เพียบพร้อม 

พระเจ้ามิได้มีความต้องการ 

จะทำลายมนุษย์ที่พระองค์สร้าง

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

พระเจ้าทรงทำดีที่สุดเพื่อมนุษย์ 

จะได้รับความรอดจากพระองค์

พระองค์ทรงทำงาน 

และทรงตรัสท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหลาย

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก 

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย 

และรับความรอด


พระเจ้าไม่ได้ทรงเกลียดชังพวกเจ้าจริง 

ความรักของพระองค์ช่างจริงแท้ 

เป็นความจริงที่สุด ความรักของพระองค์

เป็นความจริงที่หาใดเปรียบมิได้

พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ที่ไม่เชื่อฟัง 

เป็นทางเดียวเพื่อช่วยให้รอด

เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าชีวิตที่ตนมี 

ควรจะทำอย่างไร จะใช้ชีวิตเช่นไร

และพวกเจ้าอยู่ในสถานที่โสมม 

และเต็มด้วยความบาปมากมาย

พระองค์ต้องทรงตัดสินและพิพากษา 

เพื่อช่วยพวกเจ้าให้ได้รอด


IV

พระองค์ไม่ได้ทรงต้องการให้พวกเจ้าต้องตกต่ำ 

หรืออยู่ในดินแดนโสมม 

ต้องโดนเหยียบย่ำโดยซาตาน

หรือตกลงสู่นรก

ทรงประสงค์เพียงรับกลุ่มคนอย่างพวกเจ้าไว้ 

พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยผู้คน

ของพระองค์มีไว้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก 

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย 

และรับความรอด


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 879 พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด

ถัดไป: 885 พระราชกิจอันอุตสาหะของพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้