589 พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับมวลมนุษย์นานมาแล้ว

1 ผู้ได้รับการอวยพรคือบรรดาผู้ที่จงรักภักดีต่อเรา กล่าวคือ ผู้ได้รับการอวยพรพรคือบรรดาผู้ที่บ่งชี้อย่างแท้จริงว่าเราคือพระเจ้าพระองค์เองผู้ซึ่งตรวจดูหัวใจของมนุษย์อย่างใกล้ชิด  เราจะเพิ่มพรของเจ้าเป็นทวีคูณอย่างแน่นอน โดยให้เจ้าได้ชื่นชมพรที่ดีทั้งหลายในราชอาณาจักรของเราตลอดกาล  นี่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการนำความอับอายมาสู่ซาตานด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม จงอย่าใจร้อนหรือกระวนการวายเกินไปนัก เรากำหนดเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง  หากเวลาที่เราได้กำหนดไว้ล่วงหน้ายังมาไม่ถึง เช่นนั้นแล้วต่อให้จะเร็วขึ้นสักแค่หนึ่งวินาที เราก็จะไม่กระทำการใด  เรากระทำการอย่างแม่นยำและตามจังหวะ เราไม่กระทำการโดยปราศจากเหตุผล  จากแง่มุมของมนุษย์นั้น เราไม่ถูกรุมเร้าโดยความกระวนกระวายเลย เราหนักแน่นเหมือนภูเขาไท่—แต่เจ้าไม่รู้หรือว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง?  จงอย่าใจร้อนเกินไป ทั้งหมดอยู่ในมือของเรา

2 ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกตระเตรียมไว้นานแล้ว และไม่มีสิ่งใดสามารถรอที่จะทำงานปรนนิบัติให้กับเราได้  ทั่วทั้งสากลพิภพปรากฏจากภายนอกว่าอยู่ในความอลหม่าน แต่จากมุมมองของเรา ทั้งหมดล้วนอยู่ในความเป็นระเบียบ  สิ่งที่เราได้ตระเตรียมสำหรับพวกเจ้าก็เพียงเพื่อให้พวกเจ้าได้ชื่นชมเท่านั้น  เจ้าตระหนักถึงการนี้หรือไม่?  จงอย่าแทรกตัวเจ้าเองเข้ามาในการบริหารจัดการของเรา  เราจะปล่อยให้กลุ่มชนทั้งปวงและชนชาติทั้งมวลได้เห็นความทรงมหิทธิฤทธิ์ของเราจากการกระทำของเรา และเราจะปล่อยให้พวกเขาสาธุการและสรรเสริญนามอันบริสุทธิ์ของเราเพราะกิจการที่น่าอัศจรรย์ทั้งหลายของเรา  ดังที่เราได้กล่าวไว้ การนี้เป็นเพราะเราไม่ทำสิ่งใดที่ปราศจากพื้นฐาน ตรงกันข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปรีชาญาณของเราและฤทธานุภาพของเรา เต็มไปด้วยความชอบธรรมและบารมีของเรา และยิ่งมากกว่านั้นอีกคือ เต็มไปด้วยความโกรธเคืองของเรา

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 80

ก่อนหน้า: 588 จงลุกขึ้น จงร่วมมือกับพระเจ้า

ถัดไป: 590 เจ้าต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger