655 สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อมนั้นก็คือความเชื่อ

Verse 1

ความเชื่อ ความรักยิ่งใหญ่

เป็นสิ่งที่พวกเราพึงต้องมี

ในพระราชกิจพระเจ้าในยุคสุดท้าย

พวกเราอาจสะดุด หากพวกเราประมาท

เพราะราชกิจของพระเจ้านี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมา


Chorus

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็น

เป็นสิ่งที่ไม่อาจสัมผัส

พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระวจนะเป็นความเชื่อ

เป็นความรักและเป็นชีวี

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน


Verse 2

มวลมนุษย์ต้องทนฝ่าการถลุงหลายร้อยครา

ครองความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของโยบ

พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานมากมาย

โดยที่พวกเขาไม่หันหนีไปจากพระเจ้า


Chorus

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็น

เป็นสิ่งที่ไม่อาจสัมผัส

พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระวจนะเป็นความเชื่อ

เป็นความรักและเป็นชีวี

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน


Bridge

เมื่อพวกเขานั้นเชื่อฟังไปจนวันสิ้นใจ

พร้อมความเชื่อยิ่งใหญ่

พระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระยะนี้

ก็จะครบบริบูรณ์

เรื่องนี้มิใช่ง่ายดังเช่นที่พวกเจ้าคิด

ยิ่งไปคนละแนวกับมโนคติหลงผิด

นัยสำคัญยิ่งลึกซึ้ง

ยิ่งไปในแนวเดียวกับมโนคติหลงผิด

คุณค่าราชกิจยิ่งลดลง ปราศจากนัยสำคัญจริง

จงพิจารณาอย่างถ้วนถี่


Chorus

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็น

เป็นสิ่งที่ไม่อาจสัมผัส

พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระวจนะเป็นความเชื่อ

เป็นความรักและเป็นชีวี

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน


Chorus

โอ้ สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็น

เป็นสิ่งที่ไม่อาจสัมผัส

พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระวจนะเป็นความเชื่อ

เป็นความรักและเป็นชีวี

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน

โอ้ สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เพียบพร้อม

ก็คือความเชื่อของผู้คน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เส้นทาง… (8)

ก่อนหน้า: 654 วิธีที่จะยอมรับความจริง

ถัดไป: 656 ความเจ็บปวดจากบททดสอบคือพระพรจากพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger