586 หากสูญเสียโอกาส เจ้าจะเสียใจกับการนั้นไปตลอดกาล

Verse 1

การกินดื่มพระวจนะ ปฏิบัติการอธิษฐาน

การยอมรับภาระของพระเจ้า

ทุกสิ่งที่วางพระทัยให้

ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อเส้นทางเบื้องหน้าเจ้า

ยิ่งภาระเพื่อพระบัญชานั้นมากเท่าใด

เจ้ายิ่งจะได้รับความเพียบพร้อม

บางคนอาจไม่เต็มใจรับใช้พระเจ้าเมื่อทรงเรียก

คนเหล่านี้คือคนขี้เกียจที่รักแต่สิ่งชูใจ


Chorus

บัดนี้ได้เวลาได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

หากเจ้าไม่ใช้โอกาสนี้จะเสียใจไปชั่วกาล

ดั่งโมเสสผู้ไม่อาจเข้าสู่ดินแดนคานาอัน

ต้องเสียใจไปจนกระทั่งถึงวันตาย


Verse 2

ยิ่งถูกขอให้รับใช้

เจ้าก็จะยิ่งได้รับประสบการณ์

ยิ่งภาระเจ้ามากเท่าใด

เจ้าจะยิ่งได้รับความเพียบพร้อม

หากเจ้ารับใช้อย่างจริงใจ

เจ้าจะใส่ใจต่อภาระพระเจ้า

เจ้าจะได้โอกาสมากขึ้นอีก

ในการได้รับความเพียบพร้อม

ยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนเจ้า

เจ้าจะยิ่งใส่ใจภาระพระเจ้า

เจ้าจะยิ่งได้รับความเพียบพร้อม

ยิ่งได้รับการทรงรับไว้


Pre-chorus

ในที่สุดเจ้าจะได้กลายเป็นบุคคลที่

พระเจ้า-นั้นทรงสามารถเรียกใช้


Chorus

บัดนี้ได้เวลาได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

หากเจ้าไม่ใช้โอกาสนี้จะเสียใจไปชั่วกาล

ดั่งโมเสสผู้ไม่อาจเข้าสู่ดินแดนคานาอัน

ต้องเสียใจไปจนกระทั่งถึงวันตาย


Verse 3

เจ้าควรใส่ใจภาระของพระเจ้าในวันนี้

จงอย่ารอจนความชอบธรรมของพระองค์

ถูกเปิดเผยต่อทุกผู้คน

เช่นนั้นจะสายเกินไป เจ้าจะมีแต่ความเสียใจ

ต่อให้พระเจ้าไม่ได้ทรงตีสอนเจ้า

เจ้าก็จะตีสอนตนเอง

หากเจ้าไม่ยิ่งพยายามแสวงหา

ความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าทรงเสร็จสิ้นราชกิจก็จะสายเกินไป


Bridge

ไม่ว่าเจ้ามุ่งมั่นเท่าใด จะพยายามมากเพียงใด

หากพระเจ้าทรงยุติราชกิจ

เจ้าไม่มีวันได้รับความเพียบพร้อม


Chorus

บัดนี้ได้เวลาได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

หากเจ้าไม่ใช้โอกาสนี้จะเสียใจไปชั่วกาล

ดั่งโมเสสผู้ไม่อาจเข้าสู่ดินแดนคานาอัน

ต้องเสียใจไปจนกระทั่งถึงวันตาย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, จงใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุความเพียบพร้อม

ก่อนหน้า: 585 จงแบกภาระให้มากขึ้นเพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า

ถัดไป: 587 ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger