274 มนุษย์ต้องนมัสการพระเจ้าเพื่อชะตากรรมที่ดี

Intro

พระเจ้านั้นได้ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมา 

พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์นี้ขึ้นมา

พระองค์ทรงเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบผลงาน

และได้ทรงรังสรรค์วัฒนธรรมแห่งชนกรีกโบราณ

อีกทั้งอารยธรรมมนุษย์

Verse 1

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น

ที่ทรงปลอบประโลมมนุษย์

ทรงช่วยปลอบประโลมผู้คน

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เดียว เพียงเท่านั้น

ที่ทรงดูแลมวลมนุษย์นี้ทั้งวันและคืน

Chorus 1

อันพัฒนาการ และความก้าวหน้าของผู้คน

ไม่สามารถแยกออกจากอธิปไตยของพระเจ้าได้

อีกทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานของคนทั้งปวง

และยังรวมไปถึงอนาคตข้างหน้าของเหล่ามวลมนุษย์

ก็ไม่อาจที่จะแยกจาก รอดพ้นไปจาก

การออกแบบของพระเจ้าได้เลย ไม่อาจจะแยกพ้นกัน

Bridge

หากแม้นเจ้าเป็นคริสตชนแท้ 

เจ้านั้นย่อมจะต้องเชื่ออย่างมั่นใจแน่นอน

ว่าทั้งความรุ่งเรืองและความตกต่ำที่เกิดขึ้นเป็นไป

ภายในประเทศใดก็ตาม 

หรือว่าเกิดขึ้นภายในชนชาติใดก็ตาม

อุบัติตามการออกแบบของพระเจ้า 

ตามการออกแบบของพระเจ้า

Verse 2

มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ถึงชะตากรรม

ที่ประเทศหรือชนชาติจะต้องเผชิญ

มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงรู้ครรลอง

ที่มวลมนุษย์จะต้องเดินตามหนทาง

Chorus 2

หากแม้นว่ามวลมนุษย์หรือว่าประเทศหนใด

ปรารถนาและต้องการที่จะมีชะตากรรมที่ดี

บรรดามนุษย์ทั้งปวงจะต้องยินยอมพร้อมใจ

ถวายการบูชาพระเจ้า และนมัสการพระองค์

อีกทั้งมวลมนุษย์นั้นจะต้องกลับใจ สำนึก 

และทำการสารภาพบาปตนต่อพระพักตร์พระเจ้า

Chorus 3

หาไม่แล้วชะตากรรมและบั้นปลายของผู้คน

จะต้องพบกับหายนะ โดยที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น

หาไม่แล้วชะตากรรมและบั้นปลายของผู้คน 

จะต้องพบกับความวิบัติ และพบกับความหายนะ

ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่ต้องเผชิญ 

จะไม่มีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไปได้เลย หนีไม่อาจพ้น

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 273 การดำรงอยู่ของมนุษยชาติทั้งมวลต้องพึ่งพาพระเจ้า

ถัดไป: 275 พระเจ้าทรงควบคุมชะตากรรมของทุกชนชาติและผู้คนทุกคน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าสามารถรู้จักความน่ารักของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับบททดสอบอันเจ็บปวดเท่านั้น

วันนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใด? และเจ้ารู้ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด? เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรจะเรียนรู้...

พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติทั้งหลายของพวกเจ้า

ทุกความประพฤติและการกระทำในชีวิตของพวกเจ้าแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าต้องได้รับการจัดหาบทตอนแห่งวจนะของเราในแต่ละวันเพื่อเติมคืนพวกเจ้าให้เต็ม...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger