592 การทำงานอย่างสะเพร่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

1 การเพียงแค่ทำไปอย่างขอไปทีเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคือข้อห้ามหลักอย่างหนึ่ง  หากเจ้าปฏิบัติตนไปตามแนวเหล่านี้เรื่อยไป เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าได้อย่างเพียงพอ  เจ้าต้องใส่หัวใจของเจ้าเข้าไปในการนั้น!  โอกาสเหมาะนี้ลำบากยากเย็นมากกว่าผู้คนจะได้มา!  เมื่อพระเจ้าทรงโอกาสให้พวกเขา ทว่าพวกเขากลับไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ เช่นนั้นแล้ว โอกาสเหมาะนั้นก็สูญไป—และต่อให้ในเวลาต่อมาพวกเขาปรารถนาที่จะพบเจอโอกาสเหมาะเช่นนั้น นั่นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีก  พระราชกิจของพระเจ้าไม่รอใครเลย อีกทั้งโอกาสทั้งหลายในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของคนเราก็ไม่รอใครเช่นกัน  โอกาสเหมาะไม่ผ่านมามากมายนัก ดังนั้นแล้ว เจ้าต้องคว้าไว้เมื่อโอกาสเหมาะเหล่านั้นผ่านมา

2 ผู้คนบางคนไม่ทุ่มเทหัวใจในการลุล่วงหน้าที่ของพวกเขา และทั้งหมดที่พวกเขาทำ พวกเขาทำโดยปราศจากการใส่ใจ โดยเปิดตาข้างเดียว  พวกเขาไม่มีสติแม้แต่น้อยในงานของพวกเขา  หากพวกเขาถูกสั่งให้ทำบางสิ่ง เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็จะทุ่มเทความพยายามเล็กน้อย และงานของพวกเขาดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อพวกเขาถูกจับตามอง แย่ลงเล็กน้อยเมื่อพวกเขาไม่ถูกจับตามอง—และพวกเขาทึกทักเอาว่าไม่มีใครเห็นพวกเขาทำเช่นนั้น  เมื่อเวลาผ่านไป คนอื่นๆ จะขบคิดถึงพวกเขาออกและมองพวกเขาทะลุปรุโปร่ง  พวกเขาได้ปลดทิ้งศักดิ์ศรีและความสัตย์สุจริตของพวกเขาไปแล้วโดยสิ้นเชิง  หากผู้คนไม่สามารถไว้วางใจพวกเขาได้ พระเจ้าจะทรงสามารถได้อย่างไร?  ผู้คนเช่นนั้นไว้วางใจไม่ได้

3 หากคนเราแค่แสร้งขยับท่าทางเคลื่อนไหวเสมอในตอนที่ทำหน้าที่ของเขา และหากเขาทำอะไรขอไปทีกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง เช่นนั้นแล้วเขาก็อยู่ในอันตรายใหญ่หลวง!  อะไรคือผลสืบเนื่องที่ตามมาของการมีเล่ห์ลวงโดยรู้ตัว?  ในระยะสั้น เจ้าจะมีอุปนิสัยอันเสื่อมทราม กระทำการฝ่าฝืนบ่อยๆ โดยไม่กลับใจ และไม่เรียนรู้วิธีปฏิบัติความจริง อีกทั้งเจ้าจะไม่นำความจริงไปปฏิบัติ  ในระยะยาว เนื่องจากเจ้าทำสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าอาจจะไม่ทำความผิดพลาดหลัก แต่จะไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับความผิดพลาดเล็กน้อย  ในที่สุด การนี้จะนำไปสู่ผลสืบเนื่องที่ตามมาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้  บทอวสานที่เจ้าพึงปรารถนาจะไม่มีอยู่อีกต่อไป!

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, การเข้าสู่ชีวิตเริ่มต้นที่การปฏิบัติหน้าที่

ก่อนหน้า: 591 จงถวายความจงรักภักดีของเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้า

ถัดไป: 593 มาตรฐานของพระเจ้าสำหรับการประเมินวัดความดีและความชั่ว

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger